pečuj doma

Můžu omezit návštěvy opatrované matky v nemocnici?

21.6.2023

Moje matka trpí pokročilou stařeckou demencí, kvůli níž jsem se stal její opatrovníkem. Nyní je umístěna v psychiatrické nemocnici. Rád bych se zeptal, jestli jako její opatrovník mohu omezit její návštěvy vyjma doktorů, mě a nejbližší rodiny, jelikož cizí lidé matka těžko poznává a celkově to zhoršuje její stav.

Odpověď

Opatrovník jako takový nemá oprávnění omezit návštěvy opatrované osoby, pokud ona sama je vyžaduje. Nejde o hájení práv.

Ale opatrovník může dohlédnout na dodržování pacientčiných práv, např. aby lékař dodržoval mlčenlivost a nesděloval cizím osobám skutečnosti o opatrované, tj. ani že opatrovaná v nemocnici je. Je otázkou, jak se cizí lidé o matce dozvěděli a jestli o takovou návštěvu stojí. Pokud ona sama o návštěvu nestojí, není nemocniční pokoj průchozím pokojem, kam je nemocnice povinna pustit kohokoliv, kdo si zamane pacientku vidět.

Opatrovník by měl dohlédnout, aby byl dodržen zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně pak § 28 odst. 3 písm. a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
ale současně má pacient právo dle bodu i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak...
Právo přijímat návštěvy je aktivní právo, a nikoliv právo vnucené. Chci-li přijímat, přijímám, ale nemám-li o návštěvy zájem, neznám-li je, nejsem povinna je přijímat.

Jako opatrovník můžete toto komunikovat se zdravotnickým zařízením. Zařízení sice není vrátnice a hlídací služba, ale i tak mohou významně situaci ovlivnit. Bohužel komunikaci a vstřícnost zařízení někdy není snadné získat.

Držím pěsti, aby mamince bylo dobře.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.