pečuj doma

Můžu omezit návštěvy opatrované matky v nemocnici?

21.6.2023

Moje matka trpí pokročilou stařeckou demencí, kvůli níž jsem se stal její opatrovníkem. Nyní je umístěna v psychiatrické nemocnici. Rád bych se zeptal, jestli jako její opatrovník mohu omezit její návštěvy vyjma doktorů, mě a nejbližší rodiny, jelikož cizí lidé matka těžko poznává a celkově to zhoršuje její stav.

Odpověď

Opatrovník jako takový nemá oprávnění omezit návštěvy opatrované osoby, pokud ona sama je vyžaduje. Nejde o hájení práv.

Ale opatrovník může dohlédnout na dodržování pacientčiných práv, např. aby lékař dodržoval mlčenlivost a nesděloval cizím osobám skutečnosti o opatrované, tj. ani že opatrovaná v nemocnici je. Je otázkou, jak se cizí lidé o matce dozvěděli a jestli o takovou návštěvu stojí. Pokud ona sama o návštěvu nestojí, není nemocniční pokoj průchozím pokojem, kam je nemocnice povinna pustit kohokoliv, kdo si zamane pacientku vidět.

Opatrovník by měl dohlédnout, aby byl dodržen zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, konkrétně pak § 28 odst. 3 písm. a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
ale současně má pacient právo dle bodu i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak...
Právo přijímat návštěvy je aktivní právo, a nikoliv právo vnucené. Chci-li přijímat, přijímám, ale nemám-li o návštěvy zájem, neznám-li je, nejsem povinna je přijímat.

Jako opatrovník můžete toto komunikovat se zdravotnickým zařízením. Zařízení sice není vrátnice a hlídací služba, ale i tak mohou významně situaci ovlivnit. Bohužel komunikaci a vstřícnost zařízení někdy není snadné získat.

Držím pěsti, aby mamince bylo dobře.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.