pečuj doma

Můžu zřídit pro opatrovanou datovou schránku?

6.3.2024

Mám podanou žádost o opatrovnictví své maminky, která je v domovu pro seniory a není schopna osobně řešit situace, kde by měla prokázat totožnost. Budu jako opatrovník moci nějak získat pro maminku datovou schránku, pomocí které bych pak mohl přistupovat na weby státní správy a řešit její potřeby elektronicky?

Odpověď

Datovou schránku lze zřídit pouze osobě plně svéprávné (§ 3 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb.), proto pokud maminka nebude omezena ve svéprávnosti, mohla by si ona sama datovou schránku zřídit a obsluhovat. Vy ji v zastoupení obsluhovat nemáte. Pokud bude maminka omezena ve svéprávnosti soudně (anebo jak naznačujete už fakticky omezená je, příroda ji už kompetence snížila), pak datovou schránku maminka mít nemůže.

Ale – jako opatrovník jste jakoby v pozici rodiče. U dětí také nezřizujeme datovou schránku dětem, ale všude jsme jako rodiče vedeni, takže dokumenty dětí jsou posílány do datové schránky nás rodičů.

Zřiďte si tedy datovou schránku pro sebe a na všechny úřady pište z pozice opatrovníka – zástupce, s tím, že elektronickou listinu opatrovníka si uložíte se všemi elektronickými podpisy soudu, příp. konvertujete a tou se budete prokazovat. Úřady jsou někdy v elektronizaci pozadu a komunikaci formou datovek mohou pracovníci zanedbávat, ale nenechejte se odradit.

Může se stát, a je to v pořádku, že např. soud bude doručovat mamince rozhodnutí o omezení svéprávnosti do jejích vlastních rukou. Protože to ona duševně již není schopna doručení pochopit, nepřevezme dopis. Ačkoliv to nejspíš papírově soud vykáže jako nevyzvednutý dokument a vytvoří tzv. fikci pro doručení (desátým dnem uložení), pak vykáže nabytí právní moci, takové doručení by se dalo zpochybnit, kdybyste to potřeboval.

Současně se ale jako účastník řízení o rozhodnutí dozvíte – budete také obeslán (nejspíš do Vaší datové schránky), tj. budete vědět a jednat.

Není povinností opatrovníka nyní přebrat vše, co je na jméno opatrované, ale musíte o sobě dát vědět, kam to jen jde, že opatrovanou zastupujete, a pak by mělo být doručováno na Vaše jméno.

Pokud by bylo vadně doručováno na jméno opatrované, rozhodoval už i Nejvyšší soud o vadě doručení.

Nejvyšší soud: 24 Cdo 668/2022

Z hlediska povahy vztahu mezi opatrovancem a opatrovníkem je tedy zřejmé, že v rozsahu opatrovancova omezení svéprávnosti je třeba na opatrovníka hledět jako na jeho zástupce (srov. § 436 o.z.) se všemi právy a povinnostmi, které mu z tohoto zástupčího oprávnění vyplývají. Spadá-li proto určité právní jednání do rozsahu, v němž je svéprávnost osoby omezena, jedná za opatrovance (člověka omezeného ve svéprávnosti) v této záležitosti jeho (hmotněprávní) opatrovník, vůči němuž je třeba tato právní jednání směřovat, včetně případného doručování jejich písemného vyhotovení. Z toho vyplývá, že, aby v takovém případě nastaly účinky hmotněprávního jednání vůči osobě omezené ve svéprávnosti, musí být toto hmotněprávní jednání doručeno hmotněprávnímu opatrovníkovi této osoby;

je-li doručeno pouze osobě omezené ve svéprávnosti (opatrovanci), pak účinky hmotněprávního jednání nenastanou do té doby, dokud nebude řádně doručeno rovněž jejímu (hmotněprávnímu) opatrovníkovi.

Pro mnoho lidí je to složitý právní konstrukt, a tak raději přebírají dopisy pokusem o zfalšování podpisu, vytvořením zmocněnce na poště (https://www.zakaznicka-karta.cz/rodina) atd. Asi je to pro běžné neprávně vzdělané opatrovníky, kteří sami mají dost práce než zpochybňovat doručování, pohodlnější postup, ale právně ho nelze doporučit. Jde o zneužívání opatrovaného stejně jako by třeba podepsal někomu úvěr, darování majetku atd., když tomu sám jinak nerozumí.

Jen pro úplnost, u nás není příliš velká kompatibilita zákonů v oblasti omezení svéprávnosti. Např. různé systémy (v minulosti třeba systém Tečka) chtějí dvojí ověřování, bankovní identitu, přihlášení přes Identitu občana, Národní bod, eGovernmet atd., a to u nezletilých a omezených ve svéprávnosti běžně nejde, proto pak samostatně nemohou využívat digitální svět. A co víc – není zde sekce pro zástupce, že by třeba rodič dítěti, opatrovník opatrovanému něco zřídil a hlídal.

Pokud bych pro Vás nebyla srozumitelná nebo jste měl ještě další dotazy, prosím, napište.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.