pečuj doma

Můžu zřídit pro opatrovanou datovou schránku?

6.3.2024

Mám podanou žádost o opatrovnictví své maminky, která je v domovu pro seniory a není schopna osobně řešit situace, kde by měla prokázat totožnost. Budu jako opatrovník moci nějak získat pro maminku datovou schránku, pomocí které bych pak mohl přistupovat na weby státní správy a řešit její potřeby elektronicky?

Odpověď

Datovou schránku lze zřídit pouze osobě plně svéprávné (§ 3 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb.), proto pokud maminka nebude omezena ve svéprávnosti, mohla by si ona sama datovou schránku zřídit a obsluhovat. Vy ji v zastoupení obsluhovat nemáte. Pokud bude maminka omezena ve svéprávnosti soudně (anebo jak naznačujete už fakticky omezená je, příroda ji už kompetence snížila), pak datovou schránku maminka mít nemůže.

Ale – jako opatrovník jste jakoby v pozici rodiče. U dětí také nezřizujeme datovou schránku dětem, ale všude jsme jako rodiče vedeni, takže dokumenty dětí jsou posílány do datové schránky nás rodičů.

Zřiďte si tedy datovou schránku pro sebe a na všechny úřady pište z pozice opatrovníka – zástupce, s tím, že elektronickou listinu opatrovníka si uložíte se všemi elektronickými podpisy soudu, příp. konvertujete a tou se budete prokazovat. Úřady jsou někdy v elektronizaci pozadu a komunikaci formou datovek mohou pracovníci zanedbávat, ale nenechejte se odradit.

Může se stát, a je to v pořádku, že např. soud bude doručovat mamince rozhodnutí o omezení svéprávnosti do jejích vlastních rukou. Protože to ona duševně již není schopna doručení pochopit, nepřevezme dopis. Ačkoliv to nejspíš papírově soud vykáže jako nevyzvednutý dokument a vytvoří tzv. fikci pro doručení (desátým dnem uložení), pak vykáže nabytí právní moci, takové doručení by se dalo zpochybnit, kdybyste to potřeboval.

Současně se ale jako účastník řízení o rozhodnutí dozvíte – budete také obeslán (nejspíš do Vaší datové schránky), tj. budete vědět a jednat.

Není povinností opatrovníka nyní přebrat vše, co je na jméno opatrované, ale musíte o sobě dát vědět, kam to jen jde, že opatrovanou zastupujete, a pak by mělo být doručováno na Vaše jméno.

Pokud by bylo vadně doručováno na jméno opatrované, rozhodoval už i Nejvyšší soud o vadě doručení.

Nejvyšší soud: 24 Cdo 668/2022

Z hlediska povahy vztahu mezi opatrovancem a opatrovníkem je tedy zřejmé, že v rozsahu opatrovancova omezení svéprávnosti je třeba na opatrovníka hledět jako na jeho zástupce (srov. § 436 o.z.) se všemi právy a povinnostmi, které mu z tohoto zástupčího oprávnění vyplývají. Spadá-li proto určité právní jednání do rozsahu, v němž je svéprávnost osoby omezena, jedná za opatrovance (člověka omezeného ve svéprávnosti) v této záležitosti jeho (hmotněprávní) opatrovník, vůči němuž je třeba tato právní jednání směřovat, včetně případného doručování jejich písemného vyhotovení. Z toho vyplývá, že, aby v takovém případě nastaly účinky hmotněprávního jednání vůči osobě omezené ve svéprávnosti, musí být toto hmotněprávní jednání doručeno hmotněprávnímu opatrovníkovi této osoby;

je-li doručeno pouze osobě omezené ve svéprávnosti (opatrovanci), pak účinky hmotněprávního jednání nenastanou do té doby, dokud nebude řádně doručeno rovněž jejímu (hmotněprávnímu) opatrovníkovi.

Pro mnoho lidí je to složitý právní konstrukt, a tak raději přebírají dopisy pokusem o zfalšování podpisu, vytvořením zmocněnce na poště (https://www.zakaznicka-karta.cz/rodina) atd. Asi je to pro běžné neprávně vzdělané opatrovníky, kteří sami mají dost práce než zpochybňovat doručování, pohodlnější postup, ale právně ho nelze doporučit. Jde o zneužívání opatrovaného stejně jako by třeba podepsal někomu úvěr, darování majetku atd., když tomu sám jinak nerozumí.

Jen pro úplnost, u nás není příliš velká kompatibilita zákonů v oblasti omezení svéprávnosti. Např. různé systémy (v minulosti třeba systém Tečka) chtějí dvojí ověřování, bankovní identitu, přihlášení přes Identitu občana, Národní bod, eGovernmet atd., a to u nezletilých a omezených ve svéprávnosti běžně nejde, proto pak samostatně nemohou využívat digitální svět. A co víc – není zde sekce pro zástupce, že by třeba rodič dítěti, opatrovník opatrovanému něco zřídil a hlídal.

Pokud bych pro Vás nebyla srozumitelná nebo jste měl ještě další dotazy, prosím, napište.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.