pečuj doma

Návrh na schválení prodeje auta při kolísavé ceně

7.7.2023

Nesvéprávný syn, 34 let, zdědil po zemřelém otci osobní automobil. Nyní se auto, přepsané na syna, snažíme prodat, já matka a zároveň opatrovník. Autobazary chtějí od soudu rozhodnutí, že se auto může prodat v mém zastoupení. Kupní smlouvu nechtějí vystavit, neboť kupní cena vozidla se do doby rozhodnutí soudu může změnit. Soud zase říká, že rozhodne pouze, když budeme mít kupní smlouvu s konkrétní částkou. To je prakticky neřešitelná situace a neprodejné auto. Jak to tedy vyřešit?

Odpověď

Můžete požádat autobazar o nacenění vozidla pro prodej (ideálně 2-3 nabídky). Požádejte autobazar s nejvyšší nabídkou, aby Vám dala vzor kupní smlouvy, kterou budete následně podepisovat, a tu přiložte přílohou. Následně dáte schválit:

 

Návrh na schválení právního jednání za opatrovaného: prodej vozu nabytého z dědictví

I.

Opatrovanci ... byla dne ... omezena ve svéprávnosti (spis. zn. ...) a to v rozsahu ... /nemožnost uzavírat smlouvy, zavazovat se k jednání za úhradu.../

Důkaz:
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti

II.

Opatrovaný získal v dědickém řízení ... vůz RZ ..., typ ... /specifikujte/ ...

Vůz opatrovanému zvyšuje jeho náklady, nepotřebuje ho k užívání, je pro něj nadbytečný a zátěží. Jako opatrovník tak rozhoduji o prodeji vozu, kdy jde o neběžné právní jednání za opatrovaného, které jako opatrovník nemohu učinit bez souhlasu soudu. Prodej vozu je v zájmu opatrovaného, neboť se tak zvýší jeho hotovost, kterou může využít k úpravě svého bydlení, investování a úhradě zdravotní péče a sociálních služeb.

Hodnota vozu byla oceněna následovně:
Autobazar ... oceňuje hodnotu vozu k datu ... na ... Kč,
autobazar ... oceňuje hodnotu vozu k datu ... na ... Kč,
autobazar ... oceňuje hodnotu vozu k datu ... na ... Kč.

Důkaz:
Vyjádření autobazaru
Potvrzení o dosavadní nákladovosti vozu /pojištění, opravy/

III.

Opatrovanec s prodejem vozu projevuje souhlas /popište/.

Důkaz:
Výslech opatrovníka
Výslech opatrovaného

IV.

Protože autobazary odmítají prodat vůz bez souhlasu soudu a současně cenu vozu stanovují pouze k současnému datu, žádám soud o schválení záměru prodeje vozu RZ ... v hodnotě od ... do ... Kč a to prostřednictvím autobazaru ..., který nabídl v současném čase nejvyšší cenu a jehož smlouvu, která se bude uzavírat, přílohou přikládám. Hodnotu prodeje vozu prosím stanovit v uvedeném rozmezí, neboť trh s ojetými vozy je proměnlivý a prodlevy mezi rozhodnutím, nabytím právní moci a prodejem mohou způsobit kolísání ceny.

V.

Vzhledem k tomu, že jde o právní jednání učiněná za osobu omezenou ve svéprávnosti, kterým se zasahuje zásadním způsobem do majetkových poměrů opatrovaného žádám soud o schválení tohoto jednání.

Z tohoto důvodu žádám, jako opatrovník osoby omezené ve svéprávnosti o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Soud schvaluje za osobu omezenou ve svéprávnosti ... /jméno a příjmení, datum narození/ právní jednání, které spočívá v budoucím uzavření smlouvy o prodeji motorového vozidla RZ ... /popište/, které za něj činí opatrovník ... /jméno a příjmení/, a to následovně:

uzavření kupní smlouvy o prodeji vozu RZ ... v přiloženém znění, v hodnotě nejméně ... Kč, prostřednictvím autobazaru ...

 


Rozhodně se nenechejte soudem odradit od podání návrhu, neberte je zpět (někdy Vás budou ze soudu telefonicky přesvědčovat). Domnívám se, že se soud s danou skutečností vypořádá.

Mohlo by také dojít k tomu, že soud by schválil nevyplněnou smlouvu, resp. vyplněnou s doplněním prodejní ceny později a určil by nejnižší částku, za kterou by se vůz prodal.

Držím pěsti.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Dálniční známku má držitel ZTP/P nadále zdarma

24.2.2024 Už příští týden v pátek 1. března zdraží dálniční známka. Cena za celoroční užívání zpoplatněných úseků stoupne o 800 Kč na 2300 Kč. Nově bude také možné zakoupit elektronický kupon i na jediný den, ten vyjde na dvě stovky. Elektromobily a vozidla na vodíkový pohon jsou i nadále od dálničního poplatku osvobozená. Výjimku mají i držitelé průkazu ZTP/P. více...

PTÁTE SE: Po odpracování 36 let bych potřebovala zůstat doma a pečovat

23.2.2024 Snažila jsem se vždy spoléhat sama na sebe. Je mi 54 let, mám čtyři děti, odpracováno 36 let převážně ve směnném provozu. Minimálně na pracovní neschopnosti, z mateřské dovolené jsem předčasně odcházela zpět do zaměstnání. Nyní byla u dcery zjištěna závažná psychiatrická diagnóza, má invalidní důchod II. stupně ve věku 19 let, ve společné domácnosti je ještě více...

INFO: Oceněné neziskovky. Je mezi nimi Domácí hospic Vysočina

22.2.2024 V Kině Přítomnost v Praze se konalo vyhlášení Neziskovky roku. Letošní ročník se nesl v duchu změny – cílem bylo ohlédnout se za 10 existencí ocenění a zhodnotit rozvoj neziskovek v době po získání ceny. Oceněny byly Diakonie ČCE – středisko Vsetín, spolek Kamarádi, IQ Roma servis, I MY, MENS SANA, Domácí hospic Vysočina a ACORUS. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.