pečuj doma

Návrh na schválení prodeje auta při kolísavé ceně

7.7.2023

Nesvéprávný syn, 34 let, zdědil po zemřelém otci osobní automobil. Nyní se auto, přepsané na syna, snažíme prodat, já matka a zároveň opatrovník. Autobazary chtějí od soudu rozhodnutí, že se auto může prodat v mém zastoupení. Kupní smlouvu nechtějí vystavit, neboť kupní cena vozidla se do doby rozhodnutí soudu může změnit. Soud zase říká, že rozhodne pouze, když budeme mít kupní smlouvu s konkrétní částkou. To je prakticky neřešitelná situace a neprodejné auto. Jak to tedy vyřešit?

Odpověď

Můžete požádat autobazar o nacenění vozidla pro prodej (ideálně 2-3 nabídky). Požádejte autobazar s nejvyšší nabídkou, aby Vám dala vzor kupní smlouvy, kterou budete následně podepisovat, a tu přiložte přílohou. Následně dáte schválit:

 

Návrh na schválení právního jednání za opatrovaného: prodej vozu nabytého z dědictví

I.

Opatrovanci ... byla dne ... omezena ve svéprávnosti (spis. zn. ...) a to v rozsahu ... /nemožnost uzavírat smlouvy, zavazovat se k jednání za úhradu.../

Důkaz:
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti

II.

Opatrovaný získal v dědickém řízení ... vůz RZ ..., typ ... /specifikujte/ ...

Vůz opatrovanému zvyšuje jeho náklady, nepotřebuje ho k užívání, je pro něj nadbytečný a zátěží. Jako opatrovník tak rozhoduji o prodeji vozu, kdy jde o neběžné právní jednání za opatrovaného, které jako opatrovník nemohu učinit bez souhlasu soudu. Prodej vozu je v zájmu opatrovaného, neboť se tak zvýší jeho hotovost, kterou může využít k úpravě svého bydlení, investování a úhradě zdravotní péče a sociálních služeb.

Hodnota vozu byla oceněna následovně:
Autobazar ... oceňuje hodnotu vozu k datu ... na ... Kč,
autobazar ... oceňuje hodnotu vozu k datu ... na ... Kč,
autobazar ... oceňuje hodnotu vozu k datu ... na ... Kč.

Důkaz:
Vyjádření autobazaru
Potvrzení o dosavadní nákladovosti vozu /pojištění, opravy/

III.

Opatrovanec s prodejem vozu projevuje souhlas /popište/.

Důkaz:
Výslech opatrovníka
Výslech opatrovaného

IV.

Protože autobazary odmítají prodat vůz bez souhlasu soudu a současně cenu vozu stanovují pouze k současnému datu, žádám soud o schválení záměru prodeje vozu RZ ... v hodnotě od ... do ... Kč a to prostřednictvím autobazaru ..., který nabídl v současném čase nejvyšší cenu a jehož smlouvu, která se bude uzavírat, přílohou přikládám. Hodnotu prodeje vozu prosím stanovit v uvedeném rozmezí, neboť trh s ojetými vozy je proměnlivý a prodlevy mezi rozhodnutím, nabytím právní moci a prodejem mohou způsobit kolísání ceny.

V.

Vzhledem k tomu, že jde o právní jednání učiněná za osobu omezenou ve svéprávnosti, kterým se zasahuje zásadním způsobem do majetkových poměrů opatrovaného žádám soud o schválení tohoto jednání.

Z tohoto důvodu žádám, jako opatrovník osoby omezené ve svéprávnosti o vydání tohoto

r o z s u d k u :

Soud schvaluje za osobu omezenou ve svéprávnosti ... /jméno a příjmení, datum narození/ právní jednání, které spočívá v budoucím uzavření smlouvy o prodeji motorového vozidla RZ ... /popište/, které za něj činí opatrovník ... /jméno a příjmení/, a to následovně:

uzavření kupní smlouvy o prodeji vozu RZ ... v přiloženém znění, v hodnotě nejméně ... Kč, prostřednictvím autobazaru ...

 


Rozhodně se nenechejte soudem odradit od podání návrhu, neberte je zpět (někdy Vás budou ze soudu telefonicky přesvědčovat). Domnívám se, že se soud s danou skutečností vypořádá.

Mohlo by také dojít k tomu, že soud by schválil nevyplněnou smlouvu, resp. vyplněnou s doplněním prodejní ceny později a určil by nejnižší částku, za kterou by se vůz prodal.

Držím pěsti.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

15.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z MU. A v pondělí nám začínají vedra. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.