pečuj doma

Navýšení částky určené soudem pro hospodaření opatrovance

18.8.2022

Měla bych dotaz ohledně způsobilosti nakládat s finanční částkou, v určité výši týdně. Mohu jako veřejný opatrovník tuto částku sama opatrovanci po dohodě s ním navýšit, nebo k tomu potřebuji souhlas soudu? Vím, že jste na semináři říkala, že to lze i bez souhlasu soudu, ale musím to potom umět před soudem obhájit. Potřebovala mít od vás černé na bílém, abychom postupovali správně.

Odpověď

Omezení svéprávnosti na danou částku určenou soudem znamená, že cokoliv, co osoba nad tuto částku udělá, je neplatné (dle § 581 občanského zákoníku). Nicméně, k tomu je třeba se podívat na § 65 oz:

§ 65

(1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran.

(2) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, pokud je opatrovník schválil. To platí i v případě, že takové právní jednání schválil jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti.

Tedy, pokud jste to Vy, kdo určí výši částky (nad limit soudem určené) a schvalujete nakládání nad tento limit, je to krátkodobě v pořádku. Do spisové dokumentace zdůvodníte proč (např. rozvoj opatrovancových dovedností vedoucích k jeho větší samostatností pod dohledem opatrovníka).

Pokud se toto osvědčí, tak v duchu odst. 1 podáte návrh na soud (v zájmu opatrovaného a pro budoucí právní jistotu, k obhajobě práva opatrovaného mít odpovídající rozhodnutí o omezení) na zúžení omezení ve svéprávnosti (zvýšení částky, na kterou je opatrovaný omezený) a jako důkaz doložíte Vaše poznatky o nakládání s vyšší částkou.

Nakládání s vyšší částkou, kterou předáváte opatrovanému Vy, musíte ještě zvážit, zda je v zájmu opatrovaného. A pokud by se něco stalo (např. si za částku pořídil návykovou látku a pak v opojení něco provedl), hrála by právě ta navýšená částka tak markantní roli, že by snad mohl někdo říci, že jste spoluviník? Spoluvina zde není skutečným rizikem, ale často argumentem odpůrců anebo obětí. Jen vydání prostředků, které následně budou zneužity k deliktní činnosti, neukazuje na Vaše zavinění, ale kdyby to proti Vám někdo chtěl použít, ať se nezaleknete a není Vám z toho špatně. Proto je důležité to i při zvýšení částky rozvážit, že by se někdo kriticky mohl ozvat. Sice by to ten někdo neměl zjistit, když budete mlčenlivá a nebudete šířit informace o opatrovaném, ale stát se může ledaco.

Mgr. Radka Pešlová

Doplňující dotaz

Mockrát děkuji za rychlou odpověď! Máte pravdu, že je dost pravděpodobné, že si opatrovanec za navýšené finance pravděpodobně koupí nějakou návykovou látku. To je vlastně další věc, kterou beru na zřetel, takže vlastně nevím, jestli to pro něj bude dobré (hospodařit s větší částkou nebo ne). Je to riziko a z toho důvodu nevím, jestli mu mám dát více peněz. Aktuálně po mně chce, abych mu koupila lístek na „technoparty“, kde je dost pravděpodobné, že se vystaví možnosti si nějakou látku aplikovat. Finančních prostředků má dostatek, ale není to tak trochu jako kdybych dala dítěti do ruky nabitou zbraň?

Odpověď

Opatrovník má sice hlídat opatrovanému právní jednání, ale měla byste vyhovět i zvláštním přáním opatrovance, pokud tomu nelze rozumně odporovat.

§ 467

(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.

(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Běžně opatrovníci respektují i závislosti opatrovaných a přispívají na nadměrné množství cigaret, alkoholu, respektují špatný život opatrovance (pod mostem, v zimě, v mokru), protože to někdy nejde.

Tedy měla byste se spíš rozhodovat, jestli víte, že chápe, co dělá, a jestli by to neprovedl i bez Vás (např. krádeží, žebráním). Ta rozvaha je složitá, ale do jisté míry by se dalo říct, že se opatrovaný sám může přivést do stavu sebedestrukce a Vy ho pak budete jen hájit a hlídat jeho práva (aby ho v nemocnici opravdu ošetřili, aby s ním bylo zacházeno rovnocenně v přestupkovém řízení atd.).

Není to snadná rozvaha, nicméně, pokud se do stavu dostává i bez zvýšené částky, jak se to změní? Má jinak zajištěnou péči o zdraví, může navštěvovat lékaře, mít odpovídající léčbu/pomoc? Zajišťujete mu jinak důstojné zacházení? Dohlížíte, aby ho právě kvůli závislosti a oné „nabité zbrani“ nediskriminovali, neomezovali péči? Řešíte případné přestupky tak, aby opravdu byl spravedlivý proces? Dokážete se i v jeho prospěch odvolávat a hájit ho, i když pro ostatní může být dost nepohodlný?

Pokud ano, asi bych se přikláněla k tomu, že nejste vychovatel (jako by byl rodič, a to ačkoliv je rodičovství opatrovnictví opravdu v mnohém podobné), ale hájíte jeho práva. Do jisté míry je i právo sebedestrukce jedno z přednostních, pokud ho jsme schopni domyslet a není to jen důsledek nemoci (rozdíl: ví, že pije, že mu to škodí a pije dál, protože to „jen“ neumí ovládnout nebo si říci o pomoc – to je sebedestrukce spíše vědomá; nebo žijete v bludech, stihomamu a máte dojem, že každý doktor na vás útočí, tak si raději napícháte do žil něco sami a ublížíte si – to je sebedestrukce vedená nemocí, tady automaticky náleží pomoc osobě jakoby proti její vůli, protože zde de facto není vůle a jistá zlovůle důsledků nemoci).

Přeji Vám, ať jste v klidu a v pohodě s tím, jak se rozhodnete.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.