pečuj doma

Není nehospodárný nákup elektrické koloběžky opatrovanému?

28.10.2022

Jsem nově jmenovaná opatrovníkem. Můj opatrovanec získal nemalou částku ze stavebního spoření a teď si chce nakupovat vybavení. Pořídil si internetovou tv, mobil, koberce do domácnosti. Chce ještě elektrickou koloběžku a obývací stěnu. Já bych mu koloběžku pořídila, touží po ní a bude mít snadnější cestování po městě. Nevím ale, jak mám rozhodnout, abych byla řádný hospodář na jedné straně a na straně druhé dbala zájmu opatrovance. Mám se obrátit na soud?

(red. kráceno)

Odpověď

Jako opatrovník nejste povinna odsouhlasit vše, co si opatrovanec přeje. On Vás má za opatrovníka, protože se není schopen samostatně rozhodovat, nemá schopnosti pro samostatně právní jednání. Zkuste si ho představit jako třeba osmileté dítě.

Takže Vy rozhodujete:

 1. s uvážením, zda právní jednání opatrovaného poškozuje, nebo ho nějak ohrožuje
 2. v souladu s přáním opatrovaného, nelze-li mu rozumně odporovat (např. chce dvacátý mobil, nemá na něj a vždy ho o něj obrala osoba spolubydlící s ním v bytě / řešíte to sice i přes Policii a dalšími metodami /, ale možná už je rozumné odporovat koupi dvacátého mobilu; pokud by ho ale potřeboval, pak byste ho koupila)
 3. v zájmu opatrovaného

Pak v tom, co rozhodnete, že ano, rozlišíte, zda jde o běžné záležitosti (SIPO, většinou to bývá levnější mobil, TV) – míra „běžného“ je velmi závislá na příjmech, výdajích a dalších majetkových poměrech opatrovaného. Např. bude-li opatrovaný vlastníkem nájemního domu o deseti bytových jednotkách, bude výměna kotle spíše běžná, pokud se vejde do 100násobku životního minima jednotlivce. Pokud má opatrovaný ale s bídou na doplatky na léky, bude i výdaj na TV velmi mimořádný a neběžný.

Pokud nepůjde o běžné záležitosti, což není více v zákoně definováno, jen jsou zde ještě stropy: onen 100násobek ŽMJ a max. do výše 1/3 majetku, tak rozhodnete, co je plněním přání, příp. současně v zájmu opatrovaného a budete dávat na soud návrh na schválení právního jednání.

Prakticky – např. koupě nového iphonu třeba za 40 000 Kč, nebo koloběžky za 20 000 Kč zvážíte:

 1. Jde o přání, kterému rozumně nemohu odporovat?
 2. Pokud to není přáním opatrovaného (tam je podmínka možnosti odporovat), je to v zájmu opatrovaného?
 3. Jaké jsou majetkové poměry? Jaké náklady má opatrovaný? Jakou rezervu je přiměřené tvořit?
 4. Je cena za iphone, příp. koloběžku do 1/3 majetku? Nepřesahuje 100násobek ŽMJ?
 5. Jaké věci dosud soud schvaloval (např. u podobného opatrovance soud vyžadoval schválení i jen nákupu křesla nad 5000 Kč)…?
 6. Jste si jistá, že:
  1. Jde o běžné – zvažte ještě právní důsledky, jestli je opatrovaný schopen dodržovat pravidla jízdy na koloběžce, ovládat ji a případně, pokud někoho shodí a ten si zlomí ruku, bude schopen chápat, co se děje a budete za něj schopna dořešit náhradu škody? Nejde o to nepodstoupit riziko, ale malému dítěti také nenecháte řídit auto, držet zbraň apod.
  2. Nejste si jistá, zda jde/nejde o běžné – pro jistotu návrh na schválení na soud podejte. Soud má tyto možnosti, říci:
   1. schvaluji – pak to bylo neběžné a patřilo to do kompetence soudu.
   2. neschvaluji, protože to nespadá do mé kompetence, je to v pravomoci opatrovníka.
   3. neschvaluji, protože se mi to z nějakého důvodu nelíbí (důvody budou v odůvodnění) – pak to bylo neběžné a patřilo to do kompetence soudu.

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Peslová

       

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.