pečuj doma

Občanský průkaz opatrované při vyšetření v nemocnici

19.2.2024

Jsem opatrovnicí mamky, která je umístěna v domově pro seniory a je omezena na svých právech v celém rozsahu. Jestliže ji praktický lékař odešle na vyšetření do nemocnice, tak s ní jezdí jako doprovod buď někdo z personálu, který ji zná, nebo dle domluvy já (je ležící). (Jelikož jsem se stala opatrovnicí, tak jsem z úschovy v DPS vzala občanský průkaz k sobě.) Nyní se mi stalo, když měla mamka jet neplánovaně na vyšetření do nemocnice a jela opět s personálem, tak po mě vrchní sestra v DPS vyžadovala občanský průkaz, že ho musí mít sebou. Vždy stačila k lékaři jen kartička pojištěnce. Nechci nechávat průkaz v úschově domova. Sestra mi tvrdila, že jinak s ní jezdit nebudou. Já nebydlím tak blízko, abych mohla kdykoli přijet. Musím nechávat průkaz u nich v úschově a je potřeba k lékaři?

Odpověď

Sociální služba nemůže odmítnout doprovázet klienta, když máte toto sjednané v rozsahu služeb (viz smlouva o poskytování sociálních služeb a individuální plánování), jen proto, že je jim nepříjemné jednat s lékaři a obhajovat práva pacienta dle § 28 zákona o zdravotních službách odst. (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

  1. NA ÚCTU, DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ, NA OHLEDUPLNOST A RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V SOULADU S CHARAKTEREM POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB,

v návaznosti na povinnost služby poskytnout základní péči též dle § 15 vyhl. č. 505/2006 Sb. odst. 1 písm. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co se týče úschovy občanského průkazu, tak toto je otázkou, jak pojmout. Za běžných okolností se jedná o průkaz totožnosti, který se nemá nikomu běžně odevzdávat k úschově, ale má ho mít držitel (tj. ten, který je napsán na OP) k možnosti prokázat svoji totožnost. Jinak vystavení průkazu do jisté míry postrádá smysl (osoby omezené ve svéprávnosti nemusí mít občanský průkaz). Ale opatrovníci za jistých okolností mohou průkaz chránit úschovou, jako by to dělal rodič u dítěte do jeho patnácti let, ale už není běžné, aby rodič uschovával občanský průkaz v pozdějším věku.

Pominu-li rozpor, zda mít nebo nemít průkaz u opatrovníka, tak § 41 zákona o zdravotních službách je dle odst. (3) Pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni prokázat svou TOTOŽNOST OBČANSKÝM PRŮKAZEM, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá.

Pokud tedy zdravotníci požadují prokázání pacienta občanským průkazem, mají na to právo.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.