pečuj doma

Opatrovaná si přeje navštěvovat dceru i s opatrovníkem

2.5.2024

Opatrovaná dívka, 25 let, má odebranou dceru, která je momentálně v pěstounské péči u otce opatrované dívky (tedy u dědečka). Ona dceru navštěvuje. Pěstoun však odmítá jinou osobu při návštěvách. Přáním opatrované je navštěvovat dceru společně se svým opatrovníkem. Může jí v tomto pěstoun bránit? Má právo opatrovaná na základě svého přání, aby ji doprovázel opatrovník při návštěvách své dcery?

Odpověď

Opatrovník je pro opatrovanou jako rodič pro dítě. Pokud není opatrovaná schopna hájit svá práva, má u ní být opatrovník a v rozsahu svých pravomocí, má práva opatrované hájit. Např. stejně jako rodič může být u opatrované (omezené ve svéprávnosti) opatrovník i při hospitalizaci.

Je tedy v pořádku, že by opatrovník byl u opatrované, pokud uplatňuje své právo vidět své dítě (svěřené do pěstounské péče). Ale má to oprávnění, pokud není schopna při této návštěvě řádně hájit svá práva (např. návštěva může trvat hodinu, ale už po půl hodině je krácena). Pěstoun nemůže bránit ve výkonu opatrovnických povinností. Resp. bránit může (je svobodnou osobou a nic tím neporušuje, pokud je to v mezích slušného chování), ale opatrovník by měl být schopen hájit právo opatrované na svoji přítomnost k obhajobě práv opatrované.

Pokud by šlo o „rozsouzení“, kdo je ve větším právu, je to sporné.

Pěstoun pravděpodobně vpouští do svého soukromého obydlí opatrovanou a je pravděpodobné, že tam nechce další osobu. Opatrovník do soukromého prostoru bez souhlasu této osoby nesmí vstoupit.

Pěstoun také hájí práva dítěte a je možné, že je pro dítě nějak traumatizující návštěva více osob.

Nadto ale opatrovaná má právo na přítomnost svého opatrovníka.

Pokud se jeví právo opatrované vyšší než právo pěstouna na soukromí a současně právo dítěte na ochranu, případně zde není potřeba chránit dítě, pak se může opatrovník obrátit na pěstouna předžalobní výzvou na umožnění hájení práv opatrované a následně na soud žalobou v téže věci, příp. návrhem na předběžné opatření o umožnění přítomnosti.

Než bych se obrátila na soud, doporučila bych opatrované (při zastoupení opatrovníkem) ještě věc konzultovat na odboru sociálně-právní ochrany dítěte na obecním/městském úřadu. Zde by jim mohli zprostředkovat dialog s pěstounem a pomoci najít vhodné řešení.

Ať situace dopadne, co nejlépe pro opatrovanou a její dítě

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.