pečuj doma

Opatrovanec má několikaleté exekuce

1.7.2023

Jak řešit exekuce vedené na opatrovance, které jsou již několikaleté? Při změně opatrovníka není mnohdy zřejmé, jakým způsobem byly exekuce předchozím opatrovníkem řešeny – zda byly uplatňovány návrhy na zastavení, zda již v minulosti nedošlo k uznání dluhu a podobně. Podávat nově návrhy na zastavení (§268/1h), nebo nemajetnost? Případně nechat být a vyčkat promlčení (exekuce např. z let 2011, 2015, 2017)?
A druhý dotaz: A jak řešit náklady exekuce při jejím zastavení? Hradit, nehradit, žádat o snížení nákladů...?

Odpověď

Jsem ráda, že o situaci opatrovaného uvažujete a že se bezhlavě nepouštíte do „rovnou zaplatit“ dluhy opatrovaného. Ale situace je bohužel složitější a poměrně dost přesahuje možnosti písemné odpovědi v naší poradně.

Téma dluhů jsem už zpracovávala v odpovědi zde: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-u-opatrovankyne-se-objevily-dluhy-z-minulosti, proto doporučuji si odpověď projít.

K Vašemu dotazu shrnuji:

 1. Potřebujete rozlišit, jakou nemocí opatrovaný trpí, resp. trpěl v době vzniku dluhu a zda dluhy mohl způsobit vědomě (dalo by se říci, užil si je – př. nákup spotřebního zboží pro vlastní užití; nebo měl vědět, že se závazky platí – př. dluh z přiměřeného nájmu) anebo zda byl podveden (např. předchozí opatrovník zpronevěřil prostředky, byl zneužit pro svoji nemoc třeba jako bílý kůň).
 2. U každé vedené exekuce máte jednou ročně právo na výpis z exekuce. Čímž byste se dozvěděl, v jaké fázi exekuce je. 
 3. Projděte vyúčtování, které ročně měl předchozí opatrovník podávat soudu. žádejte od předchozího opatrovníka spisovou dokumentaci. 

Se zohledněním stavu opatrovaného v době vzniku dluhu a po ověření, v jaké fázi exekuce je, můžete vyhodnotit:

 1. Byl-li opatrovaný podveden a exekuce ještě stále běží, nebo byla zastavována pouze pro nemajetnost, rozhodně uplatněte § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, jak navrhujete (zastavení pro neplatný právní titul, tj. od počátku). Opřete se o tuto judikaturu:
  1. jde o nezpůsobilý právní titul dle § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb. (též na základě II. ÚS 2230/16 ze dne 1.11.2016 a II. ÚS 3194/18 ze dne 1.4.2019)
  2. nestíhá-li se 15 dnů lhůta ke zpochybnění dluhu (od chvíle, kdy jste se o něm dozvěděli): Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.02.2014, sp. zn. 21 Cdo 3439/2013 a ze dne 04.05.2015, sp. zn. 26 Cdo 4086/2014 a ze dne 24.05.2016, sp. zn. 20 Cdo 1503/2016 – lhůta není prekluzivní
 2. Věděl-li opatrovaný, co dělal, a dluh uznáváte jako platný, zde je na místě řešit práci s dluhem. Tyto dluhy se primárně mají hradit, ale pozor, abyste nezvýhodňoval věřitele (musíte hradit poměrně a rovnoměrně, viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 4 Tz 153/2003, ze dne 29.10.2003).
  1. Pokud nemá opatrovaný prostředky, je otázkou, jak je dluh vysoký a starý a opravdu bývá nyní po novele exekučního řádu možnost spoléhat na zastavení bagatelních a nevymožitelných pohledávek (např. § 44c, § 55 a násl.). Anebo pokud jde o exekuci čerstvější, podejte návrh na zastavení pro nemajetnost.

K Vaší druhé otázce: s platbou poplatků a nákladů je to odlišné podle typu dluhu a jeho ukončení.

Tam, kde se uplatňují body 1., se neplatí nic (dokonce jsou případy, kdy se opatrovaný jistinou dluhu nemohl obohatit, a proto by ji ani neplatil/nevracel). V případě zastavení exekuce pro neplatný právní titul, nejde o pochybení na straně opatrovaného, proto nenese náklady exekuce/řízení. Př. pokud byl zneužit občanský průkaz opatrovaného k půjčce třetí osobou, tak by nebylo vůbec spravedlivé, aby na to opatrovaný nějak finančně doplatil.
Tam, kde jde o body 2., tak se snažíte dluh zlevnit a zpravidla budete vyjednávat o zaplacení jistiny a odpuštění souvisejících úroků/poplatků. Náklady zastavení exekuce nese opatrovaný. Př. pokud opatrovaný propil půjčku, bylo by spravedlivé, aby alespoň základní částku zaplatil a byla zaplacena i práce toho, kdo tento dluh musel vymáhat.

Ačkoliv jste se neptal, ještě bych upozornila na možnosti náhrady škody, příp. trestního stíhání pro zpronevěru či neoprávněného nakládání s majetkem, pokud předchozí opatrovník s dluhy pracoval tak, že poškozoval zájmy a práva opatrovaného.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.