pečuj doma

Opatrovanec má několikaleté exekuce

1.7.2023

Jak řešit exekuce vedené na opatrovance, které jsou již několikaleté? Při změně opatrovníka není mnohdy zřejmé, jakým způsobem byly exekuce předchozím opatrovníkem řešeny – zda byly uplatňovány návrhy na zastavení, zda již v minulosti nedošlo k uznání dluhu a podobně. Podávat nově návrhy na zastavení (§268/1h), nebo nemajetnost? Případně nechat být a vyčkat promlčení (exekuce např. z let 2011, 2015, 2017)?
A druhý dotaz: A jak řešit náklady exekuce při jejím zastavení? Hradit, nehradit, žádat o snížení nákladů...?

Odpověď

Jsem ráda, že o situaci opatrovaného uvažujete a že se bezhlavě nepouštíte do „rovnou zaplatit“ dluhy opatrovaného. Ale situace je bohužel složitější a poměrně dost přesahuje možnosti písemné odpovědi v naší poradně.

Téma dluhů jsem už zpracovávala v odpovědi zde: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-u-opatrovankyne-se-objevily-dluhy-z-minulosti, proto doporučuji si odpověď projít.

K Vašemu dotazu shrnuji:

 1. Potřebujete rozlišit, jakou nemocí opatrovaný trpí, resp. trpěl v době vzniku dluhu a zda dluhy mohl způsobit vědomě (dalo by se říci, užil si je – př. nákup spotřebního zboží pro vlastní užití; nebo měl vědět, že se závazky platí – př. dluh z přiměřeného nájmu) anebo zda byl podveden (např. předchozí opatrovník zpronevěřil prostředky, byl zneužit pro svoji nemoc třeba jako bílý kůň).
 2. U každé vedené exekuce máte jednou ročně právo na výpis z exekuce. Čímž byste se dozvěděl, v jaké fázi exekuce je. 
 3. Projděte vyúčtování, které ročně měl předchozí opatrovník podávat soudu. žádejte od předchozího opatrovníka spisovou dokumentaci. 

Se zohledněním stavu opatrovaného v době vzniku dluhu a po ověření, v jaké fázi exekuce je, můžete vyhodnotit:

 1. Byl-li opatrovaný podveden a exekuce ještě stále běží, nebo byla zastavována pouze pro nemajetnost, rozhodně uplatněte § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, jak navrhujete (zastavení pro neplatný právní titul, tj. od počátku). Opřete se o tuto judikaturu:
  1. jde o nezpůsobilý právní titul dle § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb. (též na základě II. ÚS 2230/16 ze dne 1.11.2016 a II. ÚS 3194/18 ze dne 1.4.2019)
  2. nestíhá-li se 15 dnů lhůta ke zpochybnění dluhu (od chvíle, kdy jste se o něm dozvěděli): Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.02.2014, sp. zn. 21 Cdo 3439/2013 a ze dne 04.05.2015, sp. zn. 26 Cdo 4086/2014 a ze dne 24.05.2016, sp. zn. 20 Cdo 1503/2016 – lhůta není prekluzivní
 2. Věděl-li opatrovaný, co dělal, a dluh uznáváte jako platný, zde je na místě řešit práci s dluhem. Tyto dluhy se primárně mají hradit, ale pozor, abyste nezvýhodňoval věřitele (musíte hradit poměrně a rovnoměrně, viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 4 Tz 153/2003, ze dne 29.10.2003).
  1. Pokud nemá opatrovaný prostředky, je otázkou, jak je dluh vysoký a starý a opravdu bývá nyní po novele exekučního řádu možnost spoléhat na zastavení bagatelních a nevymožitelných pohledávek (např. § 44c, § 55 a násl.). Anebo pokud jde o exekuci čerstvější, podejte návrh na zastavení pro nemajetnost.

K Vaší druhé otázce: s platbou poplatků a nákladů je to odlišné podle typu dluhu a jeho ukončení.

Tam, kde se uplatňují body 1., se neplatí nic (dokonce jsou případy, kdy se opatrovaný jistinou dluhu nemohl obohatit, a proto by ji ani neplatil/nevracel). V případě zastavení exekuce pro neplatný právní titul, nejde o pochybení na straně opatrovaného, proto nenese náklady exekuce/řízení. Př. pokud byl zneužit občanský průkaz opatrovaného k půjčce třetí osobou, tak by nebylo vůbec spravedlivé, aby na to opatrovaný nějak finančně doplatil.
Tam, kde jde o body 2., tak se snažíte dluh zlevnit a zpravidla budete vyjednávat o zaplacení jistiny a odpuštění souvisejících úroků/poplatků. Náklady zastavení exekuce nese opatrovaný. Př. pokud opatrovaný propil půjčku, bylo by spravedlivé, aby alespoň základní částku zaplatil a byla zaplacena i práce toho, kdo tento dluh musel vymáhat.

Ačkoliv jste se neptal, ještě bych upozornila na možnosti náhrady škody, příp. trestního stíhání pro zpronevěru či neoprávněného nakládání s majetkem, pokud předchozí opatrovník s dluhy pracoval tak, že poškozoval zájmy a práva opatrovaného.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.