pečuj doma

Opatrovaní si přejí uzavřít manželství

20.7.2022

Jsem veřejným opatrovníkem, opatrovanec si přeje se vdát za svého přítele. Opatrovanec není způsobilý právně jednat ve věcech mimo jiné i uzavření manželství. Opatrovanec i její přítel jsou oba mentálně postižení a společně žijí v Chráněném bydlení již asi 7 let. Z toho 2 roky bydlí zcela samostaně v bytě, který je součástí Chráněného bydlení. Jak správně postupovat, abych přání opatrovvance naplnila.

Odpověď

Předně bych ráda upozornila, že nejste povinna naplnit všechna přání opatrované (soudím, že pojem opatrovanec je užit pouze obecně, ale že jde ve skutečnosti o ženu, když se chce vdát za svého přítele a uzavřít manželství – pokud jde o muže, tak upozorňuji, že manželství zatím pro dva muže není přípustné, ale lze uzavřít registrované partnerství). Jako opatrovník musíte přání zvážit s ohledem na:

 1. Lze tomuto přání rozumně odporovat? Opatrovaní mívají často nereálné představy (proto také skončili v opatrovnictví), proto musí opatrovník vždy přání prověřit, zda naplnění nelze rozumně odporovat (např. opatrovaný chce bydlet sám, vše zvládat sám, ale je plně závislý na péči – lze domluvit jednolůžkový pokoj, lze domluvit snížení pomoci, lze domluvit specificky podpůrnou péči, ale nelze opatrovaného přestěhovat do nájemního bytu a vypovědět všechny dosavadní služby, protože opatrovaný je jinak na péči plně závislý).
 2. Je toto přání v souladu se zájmem opatrované?

Pokud byste se domnívala, že je to v zájmu opatrované a jejímu přání tak nelze rozumně odporovat, můžete činit další kroky…

K úvaze, zda je to v zájmu opatrované, doporučuji si odpovědět ještě na tyto otázky:

 1. Je opatrovaná (i budoucí ženich) schopna pochopit důsledky manželství? Manželství je právní závazek (proto k němu bývá osoba omezena). Manželé mají vyživovací povinnost, povinnost podílet se na rodinné domácnosti, nabývají do společného jmění manželů, dědí po sobě (to mimochodem mohou i osoby, které spolu žijí), mají za sebe rozhodovací pravomoc ve zdravotním jednání (to lze nahradit jmenováním důvěrníka), mají občasně právo na informace (např. v nemocnici), mají právo rozporovat nakládání se společným jměním druhým z manželů, rozhodují společně o rodinné domácnosti, dluhy jednoho mohou postihnout dluhy druhého, muž (manžel) je automaticky zapisován jako otec do rodného listu dítěte, které porodí manželka…
  1. Pokud je opatrovaná schopna dovodit všechny důsledky (jen pro pořádek – schopnost dovodit důsledky ještě neznamená, dobře se rozhodnout), proč je opatrovaná?
  2. Pokud toto nedovodí, co vlastně od uzavření sňatku očekává?
 2. Co vede opatrovanou k potřebě (přání) uzavřít manželství? Šlo by to naplnit i jinak?
  1. Setkala jsem se s opatrovanou, která toužila se vdát, protože slyšela, že se to tak má a chtěla svatbu (jako oslavu). Opatrovnice neposoudila jako rozumné, aby se právně zavázala (tedy fakticky uzavřela manželství) a současně to tak viděl i soud. Ale aby bylo splněno skutečné přání opatrované, opatrovnice snoubencům vystrojila svatbu (obřad, výzdoba, šaty, dort, prstýnky, polibek…), ale k právnímu uzavření manželství nedošlo, což opatrovaná stejně nebyla schopna dovodit, a protože se snoubencem spolu žili, bylo to pro ně naplňující a dostačující).
  2. Zamýšlím-li se, ad absurdum, šlo by se souhlasem soudu udělat i změnu příjmení (s odůvodněním), darování pro případ smrti (aby bylo zajištěno obejití dědických skupin), i případně schválení převedení podílu majetku na partnera opatrované, a také vyjednat v CHB společné bydlení. 

Pokud i po přečtení mé úvahy (výše) stále uvažujete o hledání cesty, jak „povolit“ opatrované sňatek, tak pod v současnosti platným občanským zákoníkem se již nežádá přivolení k manželství, ale je třeba podat návrh na zúžení omezení svéprávnosti opatrované, tj. aby soud vrátil svéprávnost v rozsahu uzavírání manželství. Soud po zvážení dovedností opatrované (pravděpodobně zadá vyhotovení znaleckého posudku) buď omezení svéprávnosti změní, či nikoliv.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

ZPRÁVY: Péče orientovaná na člověka. Aby si každý mohl vybrat

27.11.2022 Na letošní podzimní konferenci pořádané Academy of Health Care Management (AHCM), která se konala v Praze, tentokrát nepřevažovali zdravotníci, ale pacienti a zástupci pacientských organizací. Tématem byla péče orientovaná na člověka, ve světě známá jako Patient Centered Care (PCC), kde důležitou roli sehrávají pacientské organizace. více...

ZPRÁVY: Tečka by mohla sloužit dál, říká ministr Vlastimil Válek

26.11.2022 Praktický lékař nevidí všechna data o očkování svého pacienta, může dohledat pouze ta k vakcíně proti covidu-19. Do budoucna by se měl přístup k záznamům změnit. Údaje by měly být v mobilní aplikaci Tečka, která by tak našla opět své využití. Dalším plánem je praktikovi se souhlasem pacientů zpřístupnit všechna očkování i u ostatních specialistů. více...

INFO: Žeh stojí devítinásobek. Pohřeb do země nejmíň 40 tisíc

25.11.2022 Zdražování energií se nevyhnulo už ani poslední lidské potřebě – pohřbu. Nejčastější způsob, kremace, spotřebuje spoustu plynu a právě ten podražil nejvíce. „V některých krematoriích stouply náklady na plyn až o 800 procent,“ řekl pro iDNES.cz předseda Asociace pohřebních ústavů Jaroslav Mangl. Stoupají podle něj i náklady na dopravu a pořízení rakve. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.