pečuj doma

Opatrovaní si přejí uzavřít manželství

20.7.2022

Jsem veřejným opatrovníkem, opatrovanec si přeje se vdát za svého přítele. Opatrovanec není způsobilý právně jednat ve věcech mimo jiné i uzavření manželství. Opatrovanec i její přítel jsou oba mentálně postižení a společně žijí v Chráněném bydlení již asi 7 let. Z toho 2 roky bydlí zcela samostaně v bytě, který je součástí Chráněného bydlení. Jak správně postupovat, abych přání opatrovvance naplnila.

Odpověď

Předně bych ráda upozornila, že nejste povinna naplnit všechna přání opatrované (soudím, že pojem opatrovanec je užit pouze obecně, ale že jde ve skutečnosti o ženu, když se chce vdát za svého přítele a uzavřít manželství – pokud jde o muže, tak upozorňuji, že manželství zatím pro dva muže není přípustné, ale lze uzavřít registrované partnerství). Jako opatrovník musíte přání zvážit s ohledem na:

 1. Lze tomuto přání rozumně odporovat? Opatrovaní mívají často nereálné představy (proto také skončili v opatrovnictví), proto musí opatrovník vždy přání prověřit, zda naplnění nelze rozumně odporovat (např. opatrovaný chce bydlet sám, vše zvládat sám, ale je plně závislý na péči – lze domluvit jednolůžkový pokoj, lze domluvit snížení pomoci, lze domluvit specificky podpůrnou péči, ale nelze opatrovaného přestěhovat do nájemního bytu a vypovědět všechny dosavadní služby, protože opatrovaný je jinak na péči plně závislý).
 2. Je toto přání v souladu se zájmem opatrované?

Pokud byste se domnívala, že je to v zájmu opatrované a jejímu přání tak nelze rozumně odporovat, můžete činit další kroky…

K úvaze, zda je to v zájmu opatrované, doporučuji si odpovědět ještě na tyto otázky:

 1. Je opatrovaná (i budoucí ženich) schopna pochopit důsledky manželství? Manželství je právní závazek (proto k němu bývá osoba omezena). Manželé mají vyživovací povinnost, povinnost podílet se na rodinné domácnosti, nabývají do společného jmění manželů, dědí po sobě (to mimochodem mohou i osoby, které spolu žijí), mají za sebe rozhodovací pravomoc ve zdravotním jednání (to lze nahradit jmenováním důvěrníka), mají občasně právo na informace (např. v nemocnici), mají právo rozporovat nakládání se společným jměním druhým z manželů, rozhodují společně o rodinné domácnosti, dluhy jednoho mohou postihnout dluhy druhého, muž (manžel) je automaticky zapisován jako otec do rodného listu dítěte, které porodí manželka…
  1. Pokud je opatrovaná schopna dovodit všechny důsledky (jen pro pořádek – schopnost dovodit důsledky ještě neznamená, dobře se rozhodnout), proč je opatrovaná?
  2. Pokud toto nedovodí, co vlastně od uzavření sňatku očekává?
 2. Co vede opatrovanou k potřebě (přání) uzavřít manželství? Šlo by to naplnit i jinak?
  1. Setkala jsem se s opatrovanou, která toužila se vdát, protože slyšela, že se to tak má a chtěla svatbu (jako oslavu). Opatrovnice neposoudila jako rozumné, aby se právně zavázala (tedy fakticky uzavřela manželství) a současně to tak viděl i soud. Ale aby bylo splněno skutečné přání opatrované, opatrovnice snoubencům vystrojila svatbu (obřad, výzdoba, šaty, dort, prstýnky, polibek…), ale k právnímu uzavření manželství nedošlo, což opatrovaná stejně nebyla schopna dovodit, a protože se snoubencem spolu žili, bylo to pro ně naplňující a dostačující).
  2. Zamýšlím-li se, ad absurdum, šlo by se souhlasem soudu udělat i změnu příjmení (s odůvodněním), darování pro případ smrti (aby bylo zajištěno obejití dědických skupin), i případně schválení převedení podílu majetku na partnera opatrované, a také vyjednat v CHB společné bydlení. 

Pokud i po přečtení mé úvahy (výše) stále uvažujete o hledání cesty, jak „povolit“ opatrované sňatek, tak pod v současnosti platným občanským zákoníkem se již nežádá přivolení k manželství, ale je třeba podat návrh na zúžení omezení svéprávnosti opatrované, tj. aby soud vrátil svéprávnost v rozsahu uzavírání manželství. Soud po zvážení dovedností opatrované (pravděpodobně zadá vyhotovení znaleckého posudku) buď omezení svéprávnosti změní, či nikoliv.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

ZPRÁVY: Umři do měsíce, jinak nezaplatíme...

25.3.2023 Ví, že už brzy zemře. Osmašedesátiletá paní Jiřina ze Starého Města na Uherskohradišťsku trpí rakovinou slinivky v terminálním stadiu. Stará se o ni od loňského listopadu terénní hospic PAHOP. Nemoc z ní vysála zbytek sil a změnila ji v uzlíček kostí a kůže. Oxygenerátor v rohu místnosti na podporu dechu tiše hučí… více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.