pečuj doma

Opatrovaný bratr zemřel. Může mi banka zablokovat účet?

14.8.2021

Můj dotaz se týká mého zemřelého bratra, byla jsem jeho opatrovníkem a jeho důchod chodil na můj účet. Může mi banka zablokovat účet pro úmrtí bratra?

Odpověď

Když jste povolovala zasílat důchod na svůj účet, tak jste podepisovala bance souhlas, aby případně Váš účet v případě neoprávněného vyplacení důchodu, na příkaz ČSSZ „obstavila“, resp. aby ČSSZ vrátila tento neoprávněně vyplacený důchod.

Tedy nenazvala bych to obstavením účtu bankou, ale ano, banka může naložit a vrátit Vámi již neoprávněně přijatý důchod (vyplacený po smrti opatrovaného). Dále by účet ovládat neměla.

Čistě teoreticky by banka ale mohla zadržet prostředky i na příkaz notáře spravujícího dědické řízení, protože se na Vašem účtu nalézají prostředky (majetek) zemřelého spadající do dědictví.

Toto bohužel vzniká, pokud opatrovník směšuje svůj majetek s majetkem pod svou správou. Opatrovník má vést majetek odděleně. Bratr měl mít svůj účet a Vy jste jako opatrovník měla být disponent a své prostředky jste měla mít na svém účtu. Notář by pak nakládal pouze s bratrovým účtem.

Pokud jde o tento případ, doporučuji jednat s notářem, doložit mu výpisy z účtu, doložit závěrečnou zprávu o jmění opatrovaného (soudu i notáři, což má být provedeno do dvou měsíců od úmrtí opatrovaného) a s ním řešit uvolnění prostředků a zbývající prostředky bratra převést do soudní úschovy – soud na Vaši žádost sdělí číslo účtu. Můžete také soud/notáře požádat o uvolnění prostředků z Vašeho účtu (např. s odůvodněním zaplacení nájmu, běžného hospodaření), do doby vyřešení a rozdělení prostředků na účtu, co je Vaše, co bylo bratra.

Bohužel se ale velmi často stává, že opatrovaný pobíral důchod a příspěvek na péči a opatrovník byl současně i pečující a svůj vlastní přímý příjem neměl, protože se celou dobu staral. Příspěvek na péči o bratra byl jeho příspěvek, který Vám měl vyplatit jako mzdu (resp. jako opatrovník jste si ho jako mzdu mohla vyplácet se souhlasem soudu). Toto byrokratické „kolečko“ většina pečujících nepodstoupí a pak to vypadá, že opatrovaný má všechny peníze a opatrovník/pečující žádné, příp. se přiživuje na opatrovaném (promiňte mi tato slova – píši jen, že na neznalé to působí špatně a nikoliv, že opatrovaný byl skvělý, že se staral). Pokud pak něco ušetříte, jeví se to jako majetek bratra (z jeho prostředků), a tím, že účty nebyly odděleny, to dopadá o to hůř – všechny prostředky na účtu podléhají dědictví.

Vím, že nyní jste v komplikované situaci a ráda zodpovím další dotazy, pokud ještě nějaké máte a držím pěsti, abyste situaci brzy vyřešila – jen doplňuji, nic Vám nebrání si založit jiný účet, ten obstavit nemohou, ale není to řešení pro prostředky na účtu obstaveném.

Doplnění dotazu

Převod důchodu jsem provedla na základě Opatrovnictví a nevím už, zda jsem provedla vámi popsaný souhlas bance, nikdo mě o tom způsobu neinformoval, slyším to od vás poprvé, na účtu mám velkou částku peněz z mých naspořených úspor ještě ze zaměstnání, kde jsem pracovala, a nyní mám ještě k důchodu příjem z brigády, ze kterého v podstatě žiji, a můj starobní důchod je v plné vyši nespotřebovaný na účtě, s důchodem mého bratra jsem hodně a často manipulovala - poplatek za pobyt v domově, placení depozita měsíčně, hygiena, léky a další poplatky, které vyžadovaly přímou péči bratra, navíc za bratra splácím dluhy ČSOB, které vytvořil, a byly mě známy až po oznámení a přidělení Opatrovnictví. Mám strach, že o svoje naspořené peníze přijdu. Přitom se rozhodně nejedná o peníze z bratrového důchodu.

Odpověď

Je mi líto, že Vás nikdo o způsobu souhlasu udělovanému bance neinformoval. Bývá to vždy součástí dokladu, který potvrzujete v bance k souhlasu se zasíláním důchodu, ale připouštím, že málo lidí takové doklady čte. Prostě na pokyn úřednice to jdou lidé potvrdit do banky a nezajímají se o to, proč. Úřednice není povinna vše plně vysvětlit, ale setkávám se s tím, že to běžně dělají, ale lidem to vůbec nedochází, a až to nastane, je to tolik času od podání informace, že si ani nevzpomenou.

Stejně tak ani poučení opatrovníka, že má mít oddělené prostředky od opatrovaného, že to má případně rizika, pokud tak neučiní, nebývá srozumitelné, pokud už k nějakému poučení dojde. Naše poradna se snaží o osvětu (jak zodpovídáním dotazů, publikační činností, tak vzděláváním pečujících a opatrovníků), ale bohužel ne každý opatrovník se o nás dozví (příp. se dozví včas).

Bohužel neznalost výše uvedeného (a toho, co jsem Vám psala minule) je Vám ke škodě, a i když byste dokázala, že jste neměla informace, nepomohlo by Vám to.

Rozhodně udělejte vyúčtování jmění Vašeho bratra (doručte soudu a notáři), požádejte soud o sdělení, kam poslat prostředky, které po bratrovy zůstaly. Nejspíš to bude cca „pár stovek“ (z posledního důchodu), to na soudem určené číslo pošlete.

Shromážděte výpisy z účtu. Přidejte výpisy před opatrovnictvím, Vaše příjmy. Udělejte stručný souhrn, jak ode dne opatrovnictví přibývaly příjmy bratra a Vás a jaké byly výdaje bratra a Vás, tak aby závěrem bylo zřejmé, jak velká částka na účtu je Vaše a kolik je bratra. Rozhodně uvádějte, že prostředky šly do zařízení sociálních služeb, a že jste splácela jeho dluhy ze svého (zde připomínám, že dědic se může vzdát dědictví, a pokud by náhodou dědic dědictví chtěl přijmout, ať rozhodně žádá, aby notář uvedl větu „s výhradou soupisu“, aby dědil jen dluhy sepsané a nikoliv ty, co se objeví později). Vy sama můžete za bratra přihlásit pohledávku ve výši, kterou jste za něj hradila.

Následně žádejte notáře o uvolnění účtu, protože se na účtu UŽ nenalézají prostředky bratra (vykážete, že jsou tam Vaše, „pár stovek“ je na účtu soudu).

Vyúčtování a Vaše podrobná zpráva o tom, jaké prostředky jsou na účtu, Vám může zajistit, že o uspořené prostředky nepřijdete.

Rozhodně opravdu hned doporučeně s výše uvedenými doklady komunikujte s notářem. Notáři bývají laxní a je třeba jim pravidelně volat/psát a žádat o poskytnutí informací.

Mgr. Radka Pešlová

           

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

ZPRÁVY: Péče orientovaná na člověka. Aby si každý mohl vybrat

27.11.2022 Na letošní podzimní konferenci pořádané Academy of Health Care Management (AHCM), která se konala v Praze, tentokrát nepřevažovali zdravotníci, ale pacienti a zástupci pacientských organizací. Tématem byla péče orientovaná na člověka, ve světě známá jako Patient Centered Care (PCC), kde důležitou roli sehrávají pacientské organizace. více...

ZPRÁVY: Tečka by mohla sloužit dál, říká ministr Vlastimil Válek

26.11.2022 Praktický lékař nevidí všechna data o očkování svého pacienta, může dohledat pouze ta k vakcíně proti covidu-19. Do budoucna by se měl přístup k záznamům změnit. Údaje by měly být v mobilní aplikaci Tečka, která by tak našla opět své využití. Dalším plánem je praktikovi se souhlasem pacientů zpřístupnit všechna očkování i u ostatních specialistů. více...

INFO: Žeh stojí devítinásobek. Pohřeb do země nejmíň 40 tisíc

25.11.2022 Zdražování energií se nevyhnulo už ani poslední lidské potřebě – pohřbu. Nejčastější způsob, kremace, spotřebuje spoustu plynu a právě ten podražil nejvíce. „V některých krematoriích stouply náklady na plyn až o 800 procent,“ řekl pro iDNES.cz předseda Asociace pohřebních ústavů Jaroslav Mangl. Stoupají podle něj i náklady na dopravu a pořízení rakve. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.