pečuj doma

Opatrovnaný by chtěl něco odkázat svému příteli

9.12.2022

Opatrovaný by chtěl sepsat pořízení pro případ smrti, ve kterém by chtěl něco odkázat svému příteli, kterého má velmi rád a který jediný se o něho zajímá a pomáhá mu. Příbuzní - bratranec a sestřenice - se o opatrovaného nezajímají. Opatrovník konzultoval s notářkou, ta navrhla pořízení nového znaleckého posudku a nové posouzení omezení svéprávnosti, kde by soud v rozsudku uvedl, že opatrovaný může pořízení pro případ smrti sepsat. Nevím ale, jak postupovat, jak formulovat návrh opatrovnickému soudu, jak zmínit potřebu nového znaleckého posudku, když dle mého názoru ten jediný z roku 2007 je velmi nekvalitní. Opatrovník je přesvědčen, že otázce závěti opatrovaný zcela rozumí a je schopen úsudku.

Odpověď

Podejte „Návrh na zúžení omezení svéprávnosti“.
V návrhu popište, jak se domníváte, že je opatrovaný v otázce závěti zcela rozumný a je schopen úsudku. Popište, jak se to projevuje, z čeho tak usuzujete. Buďte přesvědčivá.
Doplňte lékařskou zprávu, ve které by to neurolog/obvodní lékař byl schopen potvrdit. K řízení navrhujte výslech opatrovaného.
Soud si při změně omezení svéprávnosti musí posudek vyžádat, ale pro jistotu můžete uvést „Z důvodu neaktuálnosti posouzení svéprávnosti (resp. právní způsobilosti) z roku 2007, žádáme soud, aby zvážil, zda ke změně rozsahu omezení svéprávnosti využije možnost znaleckého posudku. Opatrovník by se k tomu přikláněl, neboť posudek z roku 2007 již neodpovídá současné potřebě ochraňovat opatrovaného a to v rozsahu … /uveďte Vaše úvahy/…“

Pokud by soud zúžení omezení svéprávnosti neprovedl, zamítne návrh nebo vydá rozhodnutí o omezení ve stejně širokém rozsahu, pak se v zájmu opatrovaného můžete odvolat.

Pokud by to nevyšlo, lze ještě podat "Návrh na schválení právního jednání – schválení darování pro případ smrti".
Vy pomůžete opatrovanci tím, že s notářem sepíšete smlouvu o daru pro případ smrti – tento dokument nebude platný, pokud ho soud neschválí. Proto dáte návrh na schválení právního jednání darovací smlouvy pro případ smrti a přiložíte informaci, jak si opatrovaný přeje, aby majetek získala konkrétní osoba, jak Vám to jako opatrovníkovi dává smysl, a že tedy tuto smlouvu o darování žádáte schválit. Podmínky a popis najdete blíže v článku ze dne 24. 08. 2017, autor: Mgr. Ing. Martin Muzikář, dostupné zde: https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_600-darovani-pro-pripad-smrti-a-jeho-osud-po-smrti-darce.

Mgr. Radka Pešlová

       

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Máme penicilin ze Slovenska, situace je momentálně o něco lepší

29.1.2023 Očekávání lékárníků i lékařů týkající se penicilinových antibiotik z ciziny se naplnilo. Do většiny nemocničních i privátních lékáren distributoři léčiv poprvé dodali dva druhy jednoduchého penicilinu, jehož dovoz ze Slovenska zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o V penicilin s označením na krabičce V PNC o síle 500 nebo 750 miligramů. více...

PTÁTE SE: Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023 Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.
ODPOVĚĎ
Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně více...

ZPRÁVY: Poradní orgán ombudsmana upozorňuje…

27.1.2023 Na Noci důstojnosti jsme připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou pracovníci Kanceláře ombudsmana objevili a museli nahlásit závažná zjištění. A ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na tento domov poté trestní oznámení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.