pečuj doma

Opatrovaný má prostředky na depozitním účtu sociální služby

7.4.2024

Opatrovanec je klientem pobytové sociální služby, kde má vedený depozitní účet s finanční hotovostí. Opatrovník může nakládat s finančními prostředky opatrovance, tudíž může provádět výběry z depozitního účtu. Je nějaký limit / maximální částka, kterou může opatrovník z depozitního účtu opatrovance vybrat?

Odpověď

Opatrovník je vůči opatrovanci ve skrze něco jako rodič vůči dítěti anebo advokát vůči svému klientovi. Proto má pravomoc činit právně cokoliv, jen má nějaká pravidla (např. především v zájmu opatrovance) a za určitých okolností potřebuje k záležitostem uvedeným v § 480 občanského zákoníku souhlasu opatrovnické rady (pokud není zřízena, tak soudu) a k záležitostem uvedeným v § 483 oz potřebuje souhlas soudu.
Nadto ale vlastně pro opatrovaného vše hlídá, kontroluje, měl by mít u sebe (rodič by také nenechal peníze ve škole, na internátu apod.). Proto, pokud opatrovník má nakládat s prostředky opatrovance, není kontrolorem a hlídačem sociální služba, ale případně soud.

Sociální služba nemá de facto ani právo vést depozita:

 • § 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách: Bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • § 1414 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Správce vede spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.
 • Služba současně nemá suplovat pošťáka.
 • Služba není (nesmí být) opatrovníkem § 63 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu závislou na takovém zařízení.
 • Teoreticky nelze využít plně ani § 2402 (smlouvu o úschově) a § 2326 (ubytování) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Snad možná i bezdůvodné obohacování, má-li z depozit úroky, které nepřičítá klientovi (naopak, pokud by klient měl prostředky na svém spořícím účtu, pak by úrok byl i posuzovaným příjmem pro potřeby snížené úhrady).
 • A v neposlední řadě tu nelze najít vztah k § 1, § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: když služba spravuje prostředky opatrovancům:
  • Kde na to bere čas a z jakého titulu tuto práci dělá?
  • Co z toho naplňuje úkony péče, a především řešení nepříznivé sociální situace?
  • Když správu dělá sociální pracovnice, co je na tom sociální prací pro klienta? Jak se zvyšují jeho kompetence?

Pokud služba pochybuje o činnosti opatrovníka, tak nemá jeho činnost začít suplovat a nemá ani začít suplovat práci soudu, ale má znát procesy, jak naplnit § 35 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba by měla být schopna kontaktovat stížností nadřízeného opatrovníka, krajského metodika a veřejného ochránce práv, jde-li o veřejného opatrovníka a soud, policii (s podezřením na zpronevěru, neoprávněné nakládání, podvod, krádež apod., s poukázáním, že opatrovaný je zvlášť zranitelnou obětí, má nárok na advokáta a nejspíš se do trestního řízení připojí s nárokem na náhradu škody), když jde o jakéhokoliv opatrovníka. Mohla by opatrovanému pomoci řešit návrh na změnu opatrovníka.

V takovémto případě nelze u služby ani hledět na porušení mlčenlivosti, neboť ochrana práv klienta je zde přednostní (a pro přestupek proti mlčenlivosti § 100 zákona o sociálních službách, by nebylo možné vyhodnotit společenskou nebezpečnost, jako nutnou podmínku přestupkového jednání).

Proto opatrovník primárně není limitován „výběrem“ prostředků, naopak služba má být limitována pouze nějakou užitnou menší částkou, která by u ní mohla jako rezerva zůstat, když zrovna opatrovník třeba není přítomen, aby zaplatit poplatek za pohotovost 90 Kč, když akutně potřebuje opatrovaný ošetření. A to by plně mělo záležet na dohodě mezi opatrovníkem a službou, současně ale jen opravdu v zájmu klienta.

Přesto se domnívám, že služby běžně nemají tendenci zadržovat prostředky, kontrolovat opatrovníky, hrát si na banku apod. Že možná Váš dotaz plyne z podezření, že opatrovník neoprávněně nakládá s prostředky v nějaký svůj prospěch. Snad tedy v odpovědi výše naleznete inspiraci, jak byste mohli v tomto případě postupovat a současně ale nesuplovat povinnosti opatrovníka.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.