pečuj doma

Opatrovaný nechce ID, ale má bludy a neměl by ani řídit auto

14.8.2023

Jsem opatrovník a zhruba 3 měsíce mám na starost nového opatrovance. Opatrovanec má diagnostikovanou Poruchu s bludy. Opatrovanec odmítá navštívit jakéhokoliv lékaře, odmítá ve všem spolupracovat. Invalidní důchod odmítá s tím, že nemocný není. Pán je i majitelem osobního automobilu. Auto, dle našich zdrojů, již několik let neřídil. Naše obava je, že by řízením automobilu mohl způsobit újmu nejen sobě, ale i okolí. Moje otázky proto zní: Dá se zařídit invalidní důchod i bez lékaře? Je možnost požádat soud o poskytnutí součinnosti? Je nějaká možnost, jak opatrovanci zneplatnit řidičský průkaz nebo spíše řešit, zda řídit může či nemůže a jak?

Odpověď

Píšete, že máte klienta, který odmítá chodit k lékařům, ale má diagnostikovanou poruchu s bludy. Už samo o sobě to vypadá, že máte nějaký doklad o jeho nemoci. Současně opatrovnictví nemohlo vzniknout samovolně, aniž by nějaké onemocnění bylo prokázáno. Možná je pán omezen ve svéprávnosti, a proto se dělal znalecký posudek...

INVALIDNÍ DŮCHOD:

Protože máte hájit práva opatrovaného, je jeho právem mít i příslušné sociální dávky, mezi které jistě invalidní důchod patří. Projděte přílohu vyhlášky č. 359/2009 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#f4031909), asi kapitolu V bod 3:

Odpovídá nějaká z uvedených diagnóz nemoci opatrovaného? A pokud ano, kde se o tom můžeme dočíst? Má to ve znaleckém posudku, v nějakém zásahu policie, má nějakou psychiatrickou zprávu (i třeba starou)?

Píšete, že opatrovanec nespolupracuje. Běžně dospělý člověk není rád, když dostane „hlídače“. Málokterý zdravý člověk by dlouhodobě spolupracoval a psychicky nemocní lidé to berou ještě hůř. Výjimkou bývají mentálně postižení, případně opatrovaní, kteří ve Vás uvidí kamaráda.

Ptáte se, zda požádat o součinnost soud. Soud nemá povinnost součinnosti (to jen téměř všichni mají povinnost soudu poskytnout součinnost, když ten něco chce). Soud ale v době omezení svéprávnosti mohl nařídit provedení znaleckého posudku a ten byste jako účastníci řízení měli mít k dispozici.

Kromě přílohy vyhlášky tak projděte ještě i znalecký posudek.

Dále si vyžádejte od ČSSZ opatrovancův informativní osobní list důchodového pojištění (formulář zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoldp). Tím zjistíte, kdy v historii pracoval a budete mít pravděpodobné datum, kdy propukla nemoc (tam pravděpodobně pracovat přestal). K tomuto datu hledejte přes zdravotní pojišťovnu, který lékař ho v té době měl v péči a co o něm vedl. Poptejte v tom místě, kde bydlel nemocnice a psychiatrie, zda k opatrovanému nevedou nějakou evidenci. Snažte se sehnat maximum informací prokazující, jak dlouho nemocí trpí.

Následně požádejte o invalidní důchod a požádejte pracovnici, aby v žádosti pro posudkového lékaře uvedla, že budete dokazovat invaliditu zpětně. Pár dnů po podání žádosti vezměte všechny doklady, které jste shromáždila. V nich zvýrazněte informace o zjištěné nemoci a data, ke kterým se tak dělo, a které dokazují, jak je dlouho opatrovaný nemocný. Udělejte k tomu průvodní dopis ve smyslu: „přiloženou dokumentací dokazuji, že pan XY, r.č. ... trpí vážnou nemocí DG ... již od ... Důkaz: ...“

Toto pošlete na posudkové lékařství pod rodným číslem opatrovaného a dopravte to také k lékaři, který je praktickým (ošetřujícím) lékařem opatrovaného. Tohoto lékaře požádejte o návštěvní službu u pacienta. Lékaři ji mají zaplacenou (cestu, vyšetření) u pacientů, kteří se nemohou (z důvodu nemoci, sociálních, zdravotních) k nim dostavit sami. Návštěvní službu má poskytovat i psychiatr, ale psychiatři tuhle několik let starou novinku často nepraktikují.  

Tím byste mohla dosáhnout i na aktuální zprávu. Lékař lépe odhalí, že pacient má bludy a jen si namlouvá, že není nemocný. Není podstatné přesvědčit pacienta, aby uznal, že je nemocný, ale nyní, aby byl vyšetřen a mohla být doporučena léčba.

Další možností je přivolání rychlé záchranné služby v době jeho ataku a následná hospitalizace...

Praktický lékař bude následně vypisovat tiskopis (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-lnpskcv) pro posudkového lékaře – proto i on by od Vás měl vidět přílohu vyhlášky, aby tušil, jaké obtíže vlastně dokazujete a aby popsal do tiskopisu dostatek daných skutečností.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ:

Pokud už takto budete v kontaktu s praktickým (ošetřujícím) lékařem, ten má povinnost dle § 86 zák. č. 361/2000 Sb. nahlásit zdravotně nezpůsobilou osobu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad na obdržený podnět o zdravotní nezpůsobilosti, zahájí běžné správní řízení. Doručí navíc výzvu na zdravotní přezkum řidiče u praktického lékaře a na základě výsledků může oprávnění odejmout, nebo ponechat.

Máte tedy dvě možnosti:

  1. Ošetřující lékař splní svoji povinnost.
  2. Vy sama nahlásíte opatrovaného na úřad.

Jakkoliv to zní divně – bod 2. byste měla velmi zvážit, protože Vy máte opatrovaného chránit, resp. hájit jeho práva, nikoliv iniciovat jeho „trestání“.

Je pravděpodobné, že podle přílohy č. 3 vyhl. č. 277/2004 Sb., která určuje Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, by k odebrání řidičského oprávnění skutečně dojít mohlo.

Dalším možností je, že nemusíte iniciovat odebrání řidičského oprávnění, ale můžete řešit prodej vozu, který třeba technicky není způsobilý a způsobuje opatrovanému nemalou finanční zátěž.


Snad je to pro Vás takto srozumitlné a najdete v tom pro sebe a opatrovaného řešení.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.