pečuj doma

Opatrovaný nechce ID, ale má bludy a neměl by ani řídit auto

14.8.2023

Jsem opatrovník a zhruba 3 měsíce mám na starost nového opatrovance. Opatrovanec má diagnostikovanou Poruchu s bludy. Opatrovanec odmítá navštívit jakéhokoliv lékaře, odmítá ve všem spolupracovat. Invalidní důchod odmítá s tím, že nemocný není. Pán je i majitelem osobního automobilu. Auto, dle našich zdrojů, již několik let neřídil. Naše obava je, že by řízením automobilu mohl způsobit újmu nejen sobě, ale i okolí. Moje otázky proto zní: Dá se zařídit invalidní důchod i bez lékaře? Je možnost požádat soud o poskytnutí součinnosti? Je nějaká možnost, jak opatrovanci zneplatnit řidičský průkaz nebo spíše řešit, zda řídit může či nemůže a jak?

Odpověď

Píšete, že máte klienta, který odmítá chodit k lékařům, ale má diagnostikovanou poruchu s bludy. Už samo o sobě to vypadá, že máte nějaký doklad o jeho nemoci. Současně opatrovnictví nemohlo vzniknout samovolně, aniž by nějaké onemocnění bylo prokázáno. Možná je pán omezen ve svéprávnosti, a proto se dělal znalecký posudek...

INVALIDNÍ DŮCHOD:

Protože máte hájit práva opatrovaného, je jeho právem mít i příslušné sociální dávky, mezi které jistě invalidní důchod patří. Projděte přílohu vyhlášky č. 359/2009 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#f4031909), asi kapitolu V bod 3:

Odpovídá nějaká z uvedených diagnóz nemoci opatrovaného? A pokud ano, kde se o tom můžeme dočíst? Má to ve znaleckém posudku, v nějakém zásahu policie, má nějakou psychiatrickou zprávu (i třeba starou)?

Píšete, že opatrovanec nespolupracuje. Běžně dospělý člověk není rád, když dostane „hlídače“. Málokterý zdravý člověk by dlouhodobě spolupracoval a psychicky nemocní lidé to berou ještě hůř. Výjimkou bývají mentálně postižení, případně opatrovaní, kteří ve Vás uvidí kamaráda.

Ptáte se, zda požádat o součinnost soud. Soud nemá povinnost součinnosti (to jen téměř všichni mají povinnost soudu poskytnout součinnost, když ten něco chce). Soud ale v době omezení svéprávnosti mohl nařídit provedení znaleckého posudku a ten byste jako účastníci řízení měli mít k dispozici.

Kromě přílohy vyhlášky tak projděte ještě i znalecký posudek.

Dále si vyžádejte od ČSSZ opatrovancův informativní osobní list důchodového pojištění (formulář zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoldp). Tím zjistíte, kdy v historii pracoval a budete mít pravděpodobné datum, kdy propukla nemoc (tam pravděpodobně pracovat přestal). K tomuto datu hledejte přes zdravotní pojišťovnu, který lékař ho v té době měl v péči a co o něm vedl. Poptejte v tom místě, kde bydlel nemocnice a psychiatrie, zda k opatrovanému nevedou nějakou evidenci. Snažte se sehnat maximum informací prokazující, jak dlouho nemocí trpí.

Následně požádejte o invalidní důchod a požádejte pracovnici, aby v žádosti pro posudkového lékaře uvedla, že budete dokazovat invaliditu zpětně. Pár dnů po podání žádosti vezměte všechny doklady, které jste shromáždila. V nich zvýrazněte informace o zjištěné nemoci a data, ke kterým se tak dělo, a které dokazují, jak je dlouho opatrovaný nemocný. Udělejte k tomu průvodní dopis ve smyslu: „přiloženou dokumentací dokazuji, že pan XY, r.č. ... trpí vážnou nemocí DG ... již od ... Důkaz: ...“

Toto pošlete na posudkové lékařství pod rodným číslem opatrovaného a dopravte to také k lékaři, který je praktickým (ošetřujícím) lékařem opatrovaného. Tohoto lékaře požádejte o návštěvní službu u pacienta. Lékaři ji mají zaplacenou (cestu, vyšetření) u pacientů, kteří se nemohou (z důvodu nemoci, sociálních, zdravotních) k nim dostavit sami. Návštěvní službu má poskytovat i psychiatr, ale psychiatři tuhle několik let starou novinku často nepraktikují.  

Tím byste mohla dosáhnout i na aktuální zprávu. Lékař lépe odhalí, že pacient má bludy a jen si namlouvá, že není nemocný. Není podstatné přesvědčit pacienta, aby uznal, že je nemocný, ale nyní, aby byl vyšetřen a mohla být doporučena léčba.

Další možností je přivolání rychlé záchranné služby v době jeho ataku a následná hospitalizace...

Praktický lékař bude následně vypisovat tiskopis (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-lnpskcv) pro posudkového lékaře – proto i on by od Vás měl vidět přílohu vyhlášky, aby tušil, jaké obtíže vlastně dokazujete a aby popsal do tiskopisu dostatek daných skutečností.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ:

Pokud už takto budete v kontaktu s praktickým (ošetřujícím) lékařem, ten má povinnost dle § 86 zák. č. 361/2000 Sb. nahlásit zdravotně nezpůsobilou osobu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad na obdržený podnět o zdravotní nezpůsobilosti, zahájí běžné správní řízení. Doručí navíc výzvu na zdravotní přezkum řidiče u praktického lékaře a na základě výsledků může oprávnění odejmout, nebo ponechat.

Máte tedy dvě možnosti:

  1. Ošetřující lékař splní svoji povinnost.
  2. Vy sama nahlásíte opatrovaného na úřad.

Jakkoliv to zní divně – bod 2. byste měla velmi zvážit, protože Vy máte opatrovaného chránit, resp. hájit jeho práva, nikoliv iniciovat jeho „trestání“.

Je pravděpodobné, že podle přílohy č. 3 vyhl. č. 277/2004 Sb., která určuje Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, by k odebrání řidičského oprávnění skutečně dojít mohlo.

Dalším možností je, že nemusíte iniciovat odebrání řidičského oprávnění, ale můžete řešit prodej vozu, který třeba technicky není způsobilý a způsobuje opatrovanému nemalou finanční zátěž.


Snad je to pro Vás takto srozumitlné a najdete v tom pro sebe a opatrovaného řešení.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.