pečuj doma

Opatrovnická listina v mobilním telefonu

14.1.2024

Mám dotaz, zda je právní opora v prokazování se opatrovnickou listinou v digitální podobě - tj. autorizovanou konverzí z Czech Pointu v pdf s doložkou konverze. Někde mi tento elektronický dokument akceptují např. při písemném dotazu do emailové podatelny, ovšem někde ne (např. na poště, když jsem chtěl vyzvednout doručený dopis opatrovanky a měl jsem listinu jen v mobilu). Je možné se prokazovat i zobrazením ve vlastním digitálním zařízení? Nebo je vždy nutné tuto konverzi poslat na podatelnu/do datové schránky/mailu apod.?

Odpověď

V rámci elektronizace nejde říci, že je jednotný přístup.

Státní správa musí elektronické podání uznávat, ale stejně nedostačuje „jen“ ukázání v elektronickém zařízení. Musí být buď listinná podoba (tj. vč. konverze) anebo dosílané datovou schránkou/elektronicky, aby byl identifikovatelný elektronický certifikát.

Naopak pro soukromou správu v zásadě není závazné doručování datovou schránkou, ačkoliv je mnohde považován tento způsob obdobně jako doporučený dopis (třeba u pracovního práva). Proto i elektronicky ukazované dokumenty nedostačují a je nutné prokazovat listinnou podobou (vč. konverze).

K tomu má ještě významné specifikum Česká pošta, která podle způsobu doručování někdy nevydá dopisy ani na listinu s konverzí. Např. pokud je dopis výhradně do rukou adresáta, nebude vydán opatrovníkovi a odesílateli se vrátí jako nedoručený. Některým opatrovníkům to nepřijde logické, ale má to svůj význam. Opatrovník se nemá vydávat za opatrovaného a vadné doručování osobě, která není schopná rozumět obsahu dopisu, nezakládá právní nároky. Tj. pokud třeba exekutor vyzve opatrovanou, aby vydala nějakou věc, kterou má v bytě, ona není schopná dopis převzít, exekutor se může domnívat, že se jen skrývá a nekomunikuje. Ale kdyby přišel do domácnosti zabavovat onu věc, bylo by jeho jednání nezákonné, protože měl řádně doručovat ne opatrované, ale opatrovníkovi. Až přijde dopis opatrovníkovi, tak poběží lhůty, opatrovník svým jménem v zastoupení za opatrovanou může dělat úkony k nápravě (i třeba zpochybňovat dosavadní úkony exekutora).

Obdobné je to třeba v řízení o omezení svéprávnosti. Právě to, že omezovaný nepřebere soudní rozhodnutí, dokazuje, že není schopen se sám hájit, sám řešit své záležitosti. Takže opatrovník převezme jen dokumenty psané na jeho jméno. Nemusí vymýšlet alotria, shánět protekční přístup a manipulovat, jen aby z pošty dostal (a poslušně převzal) dopis za opatrovaného.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.