pečuj doma

Opatrovník brání kontaktu opatrovaného s matkou

30.5.2023

Jak postupovat v situaci, kdy opatrovník brání kontaktu s jinými osobami (v tomto případě se jedná o matku opatrovance)? Obrátila se na nás matka našeho uživatele (denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením). Neví si rady se situací, kdy jí její bývalý manžel a zároveň opatrovník jejího syna brání v kontaktu s ním. Je možné, aby opatrovník takto bránil svému opatrovanci v kontaktu s jeho matkou? Jak v tomto případu postupovat? Opatrovník má hájit zájmy a přání svého opatrovance. Dle našeho názoru by mu měl kontakt s jeho matkou (za předpokladu, že si to opatrovanec bude přát) umožnit.

Odpověď

Dle § 466 občanského zákoníku k povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

Dle § 467 občanského zákoníku pak opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů (zde je nutné říct – těch, ke kterým má dost zachovaného intelektu), i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance. Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

S ohledem na výše uvedené se dá říci, že opatrovník primárně nemá bránit kontaktu opatrovance s kýmkoliv, ale má hájit opatrovancova práva, zájmy a plnit opatrovancovy představy a přání (pokud mu nejsou škodlivá).

Pokud opatrovník zneužívá svého postavení k manipulaci opatrovaným nebo k omezování opatrovaného, pak je nejspíš jeho funkce vykonávána špatně. Ten, kdo se domnívá, že zde dochází k poškozování práv opatrovaného, může vyvolat přezkum opatrovnictví (aby byl určen opatrovníkem někdo jiný). Také má ten opomíjený možnost iniciovat založení opatrovnické rady a kontrolovat činnost opatrovníka, ale nic z toho nezaručí „slušné chování“ opatrovníka (resp. změna opatrovníka by to zaručit mohla).

Ačkoliv se to děje u dětí, u dospělých tato cesta není prověřena, ale šlo by soudně žádat umožnění setkávání se s opatrovaným, zvláště v případě, pokud má rodič stále i k dospělé osobě (nyní opatrovanému) vyživovací povinnost. Ale jak píši, bude to nejspíš precedentní řízení a není jisté, o co by soud (resp. žaloba) svůj nárok plně opřela.

Blíže nepíšete, jak ono bránění probíhá. Může být, že opatrovník nepovolí prolomit mlčenlivost u služeb vůči komukoliv (tedy i třeba vůči druhému rodiči opatrovaného). Je pravomocí klienta samotného při znalosti a schopnosti naplnit § 100 zákona o sociálních službách, aby službě dovolil poskytovat informace. Ale pokud to sám opatrovaný nezvládá, musí (resp. může) tak činit opatrovník. Fyzické setkávání pak zakázat nejde, ale jde o to, kdo setkání iniciuje. Nelze opatrovaného do setkávání nutit. Služba sama je tu především k ochraně zájmů svého klienta, a nikoliv k umožnění styku kohokoliv se svým klientem.

Váš dotaz sice není totožný, ale mezi rodiči opatrovaného jsme ještě řešili tuto problematiku: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-opatrovnik-neposkytuje-informace-druhemu-rodici. Mohlo by Vám to být k užitku.

 

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.