pečuj doma

Opatrovník nechce požádat o navýšení příspěvku na péči

17.2.2023

Jakou formu - podnět, návrh k ustanovení kolizního opatrovníka, stížnost na výkon opatrovnictví - byste nám doporučili podat k soudu v případě opatrovníka, rodinného příslušníka naší klientky s mentálním postižením v pobytové službě? Opatrovník nám nám nepředává informace týkající se zdraví, ke kterým má přístup pouze on, a tím nám neumožňuje poskytovat odpovídající podporu v této oblasti (sám ji nezajišťuje). U klientky dochází k zhoršování kognitivních funkcí a je potřeba jí zajistit odpovídající neurologickou péči. Zároveň přes naše opakovaná doporučení nepožádal o zvýšení příspěvku na péči. Klientka pobírá PnP stupeň 1 a podporou v chráněném bydlení odpovídá stupni 3. Na tuto skutečnost ho opakovaně upozorňujeme, více než rok v tomto s námi nespolupracuje.

Odpověď

Doporučovala bych:

 1. Podnět na Úřad práce, že je u Vás osoba, která by měla nárok na vyšší PNP (dle § 23 odst. 4 ZSS může z moci úřední ÚP konat): „Vážení, sdělujeme, že v našem zařízení je paní XY, nar. ..., která zjevně potřebuje podporu v životních potřebách vyšší, než je přiznaný příspěvek na péči. Žádáme Vás, abyste ve smyslu § 23 odst. 4 zákona o sociálních službách, v platném znění, z moci úřední zahájili řízení o zvýšení příspěvku na péči. Paní XY by měla být zastoupena opatrovníkem, panem YY, ale tento nekoná v její prospěch, proto jí to jako zranitelné osobě nemůže být k tíži.“
 2. Podnět na soud pro špatný výkon opatrovnictví nehájící práva opatrované.
 3. Opatrovaná si může zdravotní záležitosti, kterým rozumí, rozhodovat sama.
 4. Jakou máte úpravu ve smlouvě? Možná by mohla opatrovaná sama požádat o rozšíření poskytování sociální služby.
 5. Máte dojem, že opatrovník jen nemá zájem nebo i zpronevěřuje prostředky? Mohli byste podat i trestní oznámení.
 6. Můžete doručit opatrovníkovi návrh, že žádáte být členem opatrovnické rady ve smyslu § 484 oz (pokud opatrovník nebude reagovat, podejte návrh na soud. Jako opatrovnická rada máte právo na informace).
  (1) Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, má právo navrhnout, aby byla svolána schůze k ustavení opatrovnické rady.
  (2) Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, která působí v České republice nepřetržitě alespoň tři roky a byla s opatrovancem v pravidelném spojení alespoň tři měsíce, má právo být členem opatrovnické rady nebo se účastnit jejího zasedání, schůze k ustavení opatrovnické rady a navrhnout soudu, aby rozhodnutí opatrovnické rady zrušil a nahradil je svým rozhodnutím. Neuplatňuje-li však tato právnická osoba svá práva v souladu se zájmy opatrovance, soud jí tato práva na návrh opatrovance, opatrovníka nebo členů opatrovnické rady odejme.
 7. Zvažte, zda opatrovaná (resp. díky svému opatrovníkovi) neporušuje nějaká pravidla ze smlouvy, a oznamte opatrovníkovi, že pokud nedojde k nápravě, uplatníte výpovědní podmínky. Možná je nakonec neuplatníte, ale třeba by na to opatrovník reagoval.

Mgr. Radka Pešlová

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Musí jít peníze z prodeje domu opatrovance do dědictví?

20.3.2023 Mám opatrovnictví na mého strýce (80), který letos prodal dům. Jelikož nemá žádný účet, peníze dostal hotově. Momentálně je na tom opravdu zle, doktor říkal, že máme očekávat nejhorší. Soud vyžaduje, aby peníze byly zaslány na účet. Jak pokračovat? Lze nějak obejít soud, aby peníze byly svěřeny mně, nikoliv v dědictví jeho bratrovi, se kterým neměl dobrý vztah více...

PTÁTE SE: Doplňování lékařských zpráv v řízení o příspěvku na péči

19.3.2023 Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká změna v řízení k příspěvku na péči od 1.1.2023. Dnes mi bylo řečeno, že není možné do námitkového řízení dodávat lékařské zprávy - vysvětlím: probíhá řízení k PNP, 6.3.2023 bylo plánované vyšetření u psychiatra, a když maminka dnes přinesla tuto zprávu, že ji doloží do řízení, bylo jí řečeno více...

INFO: Placený nadstandard kvete, ať ministr chce nebo nechce

18.3.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) veřejně odmítá placenou nadstandardní lékařskou péči. Jenže nemocnice v Česku se vydávají opačným směrem.
Podle zjištění MF DNES různé připlácené služby a balíčky zavádějí další zařízení nebo o zavedení uvažují. A to i ta, která přímo podléhají ministerstvu. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.