pečuj doma

Opatrovník nechce požádat o navýšení příspěvku na péči

17.2.2023

Jakou formu - podnět, návrh k ustanovení kolizního opatrovníka, stížnost na výkon opatrovnictví - byste nám doporučili podat k soudu v případě opatrovníka, rodinného příslušníka naší klientky s mentálním postižením v pobytové službě? Opatrovník nám nám nepředává informace týkající se zdraví, ke kterým má přístup pouze on, a tím nám neumožňuje poskytovat odpovídající podporu v této oblasti (sám ji nezajišťuje). U klientky dochází k zhoršování kognitivních funkcí a je potřeba jí zajistit odpovídající neurologickou péči. Zároveň přes naše opakovaná doporučení nepožádal o zvýšení příspěvku na péči. Klientka pobírá PnP stupeň 1 a podporou v chráněném bydlení odpovídá stupni 3. Na tuto skutečnost ho opakovaně upozorňujeme, více než rok v tomto s námi nespolupracuje.

Odpověď

Doporučovala bych:

 1. Podnět na Úřad práce, že je u Vás osoba, která by měla nárok na vyšší PNP (dle § 23 odst. 4 ZSS může z moci úřední ÚP konat): „Vážení, sdělujeme, že v našem zařízení je paní XY, nar. ..., která zjevně potřebuje podporu v životních potřebách vyšší, než je přiznaný příspěvek na péči. Žádáme Vás, abyste ve smyslu § 23 odst. 4 zákona o sociálních službách, v platném znění, z moci úřední zahájili řízení o zvýšení příspěvku na péči. Paní XY by měla být zastoupena opatrovníkem, panem YY, ale tento nekoná v její prospěch, proto jí to jako zranitelné osobě nemůže být k tíži.“
 2. Podnět na soud pro špatný výkon opatrovnictví nehájící práva opatrované.
 3. Opatrovaná si může zdravotní záležitosti, kterým rozumí, rozhodovat sama.
 4. Jakou máte úpravu ve smlouvě? Možná by mohla opatrovaná sama požádat o rozšíření poskytování sociální služby.
 5. Máte dojem, že opatrovník jen nemá zájem nebo i zpronevěřuje prostředky? Mohli byste podat i trestní oznámení.
 6. Můžete doručit opatrovníkovi návrh, že žádáte být členem opatrovnické rady ve smyslu § 484 oz (pokud opatrovník nebude reagovat, podejte návrh na soud. Jako opatrovnická rada máte právo na informace).
  (1) Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, má právo navrhnout, aby byla svolána schůze k ustavení opatrovnické rady.
  (2) Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, která působí v České republice nepřetržitě alespoň tři roky a byla s opatrovancem v pravidelném spojení alespoň tři měsíce, má právo být členem opatrovnické rady nebo se účastnit jejího zasedání, schůze k ustavení opatrovnické rady a navrhnout soudu, aby rozhodnutí opatrovnické rady zrušil a nahradil je svým rozhodnutím. Neuplatňuje-li však tato právnická osoba svá práva v souladu se zájmy opatrovance, soud jí tato práva na návrh opatrovance, opatrovníka nebo členů opatrovnické rady odejme.
 7. Zvažte, zda opatrovaná (resp. díky svému opatrovníkovi) neporušuje nějaká pravidla ze smlouvy, a oznamte opatrovníkovi, že pokud nedojde k nápravě, uplatníte výpovědní podmínky. Možná je nakonec neuplatníte, ale třeba by na to opatrovník reagoval.

Mgr. Radka Pešlová

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Dálniční známku má držitel ZTP/P nadále zdarma

24.2.2024 Už příští týden v pátek 1. března zdraží dálniční známka. Cena za celoroční užívání zpoplatněných úseků stoupne o 800 Kč na 2300 Kč. Nově bude také možné zakoupit elektronický kupon i na jediný den, ten vyjde na dvě stovky. Elektromobily a vozidla na vodíkový pohon jsou i nadále od dálničního poplatku osvobozená. Výjimku mají i držitelé průkazu ZTP/P. více...

PTÁTE SE: Po odpracování 36 let bych potřebovala zůstat doma a pečovat

23.2.2024 Snažila jsem se vždy spoléhat sama na sebe. Je mi 54 let, mám čtyři děti, odpracováno 36 let převážně ve směnném provozu. Minimálně na pracovní neschopnosti, z mateřské dovolené jsem předčasně odcházela zpět do zaměstnání. Nyní byla u dcery zjištěna závažná psychiatrická diagnóza, má invalidní důchod II. stupně ve věku 19 let, ve společné domácnosti je ještě více...

INFO: Oceněné neziskovky. Je mezi nimi Domácí hospic Vysočina

22.2.2024 V Kině Přítomnost v Praze se konalo vyhlášení Neziskovky roku. Letošní ročník se nesl v duchu změny – cílem bylo ohlédnout se za 10 existencí ocenění a zhodnotit rozvoj neziskovek v době po získání ceny. Oceněny byly Diakonie ČCE – středisko Vsetín, spolek Kamarádi, IQ Roma servis, I MY, MENS SANA, Domácí hospic Vysočina a ACORUS. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.