pečuj doma

Opatrovník nechce požádat o navýšení příspěvku na péči

17.2.2023

Jakou formu - podnět, návrh k ustanovení kolizního opatrovníka, stížnost na výkon opatrovnictví - byste nám doporučili podat k soudu v případě opatrovníka, rodinného příslušníka naší klientky s mentálním postižením v pobytové službě? Opatrovník nám nám nepředává informace týkající se zdraví, ke kterým má přístup pouze on, a tím nám neumožňuje poskytovat odpovídající podporu v této oblasti (sám ji nezajišťuje). U klientky dochází k zhoršování kognitivních funkcí a je potřeba jí zajistit odpovídající neurologickou péči. Zároveň přes naše opakovaná doporučení nepožádal o zvýšení příspěvku na péči. Klientka pobírá PnP stupeň 1 a podporou v chráněném bydlení odpovídá stupni 3. Na tuto skutečnost ho opakovaně upozorňujeme, více než rok v tomto s námi nespolupracuje.

Odpověď

Doporučovala bych:

 1. Podnět na Úřad práce, že je u Vás osoba, která by měla nárok na vyšší PNP (dle § 23 odst. 4 ZSS může z moci úřední ÚP konat): „Vážení, sdělujeme, že v našem zařízení je paní XY, nar. ..., která zjevně potřebuje podporu v životních potřebách vyšší, než je přiznaný příspěvek na péči. Žádáme Vás, abyste ve smyslu § 23 odst. 4 zákona o sociálních službách, v platném znění, z moci úřední zahájili řízení o zvýšení příspěvku na péči. Paní XY by měla být zastoupena opatrovníkem, panem YY, ale tento nekoná v její prospěch, proto jí to jako zranitelné osobě nemůže být k tíži.“
 2. Podnět na soud pro špatný výkon opatrovnictví nehájící práva opatrované.
 3. Opatrovaná si může zdravotní záležitosti, kterým rozumí, rozhodovat sama.
 4. Jakou máte úpravu ve smlouvě? Možná by mohla opatrovaná sama požádat o rozšíření poskytování sociální služby.
 5. Máte dojem, že opatrovník jen nemá zájem nebo i zpronevěřuje prostředky? Mohli byste podat i trestní oznámení.
 6. Můžete doručit opatrovníkovi návrh, že žádáte být členem opatrovnické rady ve smyslu § 484 oz (pokud opatrovník nebude reagovat, podejte návrh na soud. Jako opatrovnická rada máte právo na informace).
  (1) Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, má právo navrhnout, aby byla svolána schůze k ustavení opatrovnické rady.
  (2) Právnická osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů, která působí v České republice nepřetržitě alespoň tři roky a byla s opatrovancem v pravidelném spojení alespoň tři měsíce, má právo být členem opatrovnické rady nebo se účastnit jejího zasedání, schůze k ustavení opatrovnické rady a navrhnout soudu, aby rozhodnutí opatrovnické rady zrušil a nahradil je svým rozhodnutím. Neuplatňuje-li však tato právnická osoba svá práva v souladu se zájmy opatrovance, soud jí tato práva na návrh opatrovance, opatrovníka nebo členů opatrovnické rady odejme.
 7. Zvažte, zda opatrovaná (resp. díky svému opatrovníkovi) neporušuje nějaká pravidla ze smlouvy, a oznamte opatrovníkovi, že pokud nedojde k nápravě, uplatníte výpovědní podmínky. Možná je nakonec neuplatníte, ale třeba by na to opatrovník reagoval.

Mgr. Radka Pešlová

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Potvrzení o ustanovení opatrovníka a ochrana údajů

26.9.2023 Dostal jsem od okresního soudu Usnesení o ustanovení opatrovníkem. Je to čtyřstránkový elaborát, obsahující velmi citlivé údaje o zdravotním stavu opatrovance. Lze požadovat u soudu nějaké jednoduché potvrzení o ustanovení opatrovníkem s odkazem na toto rozhodnutí tak, aby potvrzování o ustanovení opatrovníkem nebylo v rozporu více...

ZPRÁVY: Milí senioři, máte svátek, přijďte ho oslavit

25.9.2023 Vážení a milí přátelé a příznivci mezigenerační politiky Jihomoravského kraje, a samozřejmě taktéž čtenáři našeho webu, dovolujeme si vás pozvat na Svátek seniorů se Senior Pasy. Uskuteční se čtyři akce, a to 26. 9. ve Znojmě, 27. 9. v Hodoníně, 1. 10. v Brně na Zelném trhu a 3. 10. ve Slavkově. Více informací najdete na plakátcích k akcím. více...

PTÁTE SE: Pronájem výminku matce opatrovaného

24.9.2023 Jsem necelých pět let opatrovníkem mého nevlastního bratra. Bratr je částečně nesvéprávný (nesmí nijak nakládat s majetkem přesahující 5 000 Kč). Bydlí ve svém domě, který užívá k bydlení. Na pozemku je ještě výminek, který do letošního roku pronajímal, nájemník je po mozkové mrtvici, už se nevrátí. Mohu jako opatrovník výminek pronajmout více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.