pečuj doma

Opatrovník vytváří dluhy na svého opatrovance

12.6.2023

Náš klient v sociální službě podpora samostatného bydlení bydlel společně s matkou. Máme podezření, že jeho matka na něj uvalila v roce 2013 meziúvěr na opravu domu u spořitelny a dluh asi nesplácela řádně, protože věřitel je nyní přihlášen do insolvenčního řízení. V roce 2019 syna nechala omezit ve svéprávnosti a stala se jeho opatrovníkem. Dále mu uměle vyrobila další dluh, aby byla splněna podmínka vstupu do oddlužení (to jí údajně poradili v dluhové poradně). Nyní bude u klienta docházet k oddlužení. S tímto postupem vůbec nesouhlasíme, protože víme, že klient trpící mentálním postižením by úvěr nikdy sám od sebe neuzavřel a vše bylo pod tlakem matky. Nechceme, aby klient byl v oddlužení. Jak se může bránit?

Odpověď

Na matku je možné podat trestní oznámení pro zpronevěru a neoprávněné nakládání s cizím majetkem s uplatněním náhrady škody a institutu zvlášť zranitelné oběti.

Je možné podat soudu návrh na změnu opatrovníka a nový opatrovník může po starém opatrovníkovi náhradu škody vymáhat a současně může dosáhnout na neplatnost opatrovníkova jednání (i insolvence), pokud nebyly řádně naplněny § 480 a § 483 občanského zákoníku zároveň s tím, že opatrovník může činit jen běžnou správu.

Vy jako sociální služba máte ke klientovi mlčenlivost, kterou pokud prolomíte bez jeho souhlasu vůči soudu nebo Policii, tak to sice není v pořádku, ale mohlo by to projít, protože u Vašeho přestupku (porušení mlčenlivosti) zde nebude možné říci, že je to společensky škodlivé porušení, a proto by nemělo dojít k Vašemu potrestání.

Jinak Vy nejste v pozici opatrovníka, a tak jiné možnosti nemáte. Uvažujete opravdu směrem, které se mnoho let snažím naučit veřejnost pečujících a opatrovníky, že právní jednání musí naplnit určité znaky (např. rozpor s § 551, § 581, § 1796 občanského zákoníku), aby na ně mohlo být hleděno jako na platné.

Držím pěsti, aby se Vám podařilo situaci včas ukočírovat.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.