pečuj doma

Opatrovník vytváří dluhy na svého opatrovance

12.6.2023

Náš klient v sociální službě podpora samostatného bydlení bydlel společně s matkou. Máme podezření, že jeho matka na něj uvalila v roce 2013 meziúvěr na opravu domu u spořitelny a dluh asi nesplácela řádně, protože věřitel je nyní přihlášen do insolvenčního řízení. V roce 2019 syna nechala omezit ve svéprávnosti a stala se jeho opatrovníkem. Dále mu uměle vyrobila další dluh, aby byla splněna podmínka vstupu do oddlužení (to jí údajně poradili v dluhové poradně). Nyní bude u klienta docházet k oddlužení. S tímto postupem vůbec nesouhlasíme, protože víme, že klient trpící mentálním postižením by úvěr nikdy sám od sebe neuzavřel a vše bylo pod tlakem matky. Nechceme, aby klient byl v oddlužení. Jak se může bránit?

Odpověď

Na matku je možné podat trestní oznámení pro zpronevěru a neoprávněné nakládání s cizím majetkem s uplatněním náhrady škody a institutu zvlášť zranitelné oběti.

Je možné podat soudu návrh na změnu opatrovníka a nový opatrovník může po starém opatrovníkovi náhradu škody vymáhat a současně může dosáhnout na neplatnost opatrovníkova jednání (i insolvence), pokud nebyly řádně naplněny § 480 a § 483 občanského zákoníku zároveň s tím, že opatrovník může činit jen běžnou správu.

Vy jako sociální služba máte ke klientovi mlčenlivost, kterou pokud prolomíte bez jeho souhlasu vůči soudu nebo Policii, tak to sice není v pořádku, ale mohlo by to projít, protože u Vašeho přestupku (porušení mlčenlivosti) zde nebude možné říci, že je to společensky škodlivé porušení, a proto by nemělo dojít k Vašemu potrestání.

Jinak Vy nejste v pozici opatrovníka, a tak jiné možnosti nemáte. Uvažujete opravdu směrem, které se mnoho let snažím naučit veřejnost pečujících a opatrovníky, že právní jednání musí naplnit určité znaky (např. rozpor s § 551, § 581, § 1796 občanského zákoníku), aby na ně mohlo být hleděno jako na platné.

Držím pěsti, aby se Vám podařilo situaci včas ukočírovat.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.