pečuj doma

Opatrovník zanedbává povinnosti a ohrožuje opatrovanou

18.4.2024

Moje dlouholetá kamarádka je matkou 21leté nesvéprávné dcery, slečny K. Soudem byl určen opatrovník otec, avšak neplní roli opatrovníka. Zmiňovaná K. bydlí v jiném bytě sama, neumí vařit, těžko zvládá tělesnou hygienu, nevyzná se v užívání léků a neužívá léky od psychiatra. Byla několikrát hospitalizována, z důvodu demonstrativních pokusů o sebevraždu a otec opatrovník měl nakázáno, aby byla u něj v bytě, ale nikdo tak neučinil.
Slečna K. byla několikrát opatrovníkem napadena, opatrovník nespolupracuje s odborem sociální péče města, na začátek května je nařízeno nové soudní jednání o změně opatrovníka a přidělení zmiňované do péče matky nebo starší sestry. Opatrovník však dnes opět nesvéprávnou dceru napadnul, škrtil a vyhrožoval jí, protože zjistil, že udržuje sexuální poměr s podobně hendikepovaným chlapcem, že se nebrání těhotenství a hrozí další komplikace.
Rád bych Vás rád požádal o radu, co dělat, protože každý den, kdy je opatrovaná K. v péči otce, hrozí nevratné neštěstí. Otec zmiňovanou vůbec nekontroluje, jenom cca 1 hodinu denně ve večerních hodinách, kdy K. dochází do otcova bytu na oběd a večeři dohromady. Jinak je neustále bez dohledu kohokoliv a matka si neví rady, proto bych jí chtěl nějak pomoci.

Odpověď

Pomoc slečně K. by se nabízela následující:

 1. Při ataku přivolat Policii ČR, zaznamenat zranění.
 2. Podat trestní oznámení na otce slečny K.:
  1. Podání by měl učinit někdo jiný než slečna K., aby na ni zlost nebyla zacílena, příp. aby ke zpětvzetí (které by primárně vůbec nemělo být, ale někdy to tak policie praktikuje) nebyla K. donucena (manipulována).
  2. Na místně příslušné státní zastupitelství (https://justice.cz/prehled-statnich-zastupitelstvi), které to sice předá k vyšetření Policii ČR, ale zároveň je nad vyřízením vyšší kontrola.
  3. V podání je nutné uvést, že slečna K. je zvlášť zranitelnou obětí z pohledu zákona č. 45/2013 Sb. (osoba hendikepovaná): https://www.policie.cz/clanek/zvlast-zranitelne-obeti.aspx a požádat o ustanovení advokáta k její ochraně, neboť ji v řízení nemůže zastupovat opatrovník, jde-li o provinění opatrovníka.
  4. Přidejte informaci, že se K. bude v řízení domáhat náhrady škody.
  5. Žádejte (příp. nevzdávejte se práva) vyrozumění, jak je v řízení postupováno.
  6. Specifikujte trestnost dle zák. č. 40/2009 Sb. Není to vždy nutné, stačilo by i popisovat stavy a skutky, které vznikají, ale pro jistotu by bylo vhodné to i na konec shrnout:
   1. ublížení na zdraví (fyzický atak)
   2. týrání osoby ve společném obydlí (zde bude otázkou posouzení bydlení)
   3. vydírání
   4. zpronevěra (pokud opatrovaná má vlastní příjmy, které opatrovník přebírá, ale nevyužívá je ve prospěch opatrované)
   5. porušení povinnosti při správě cizího majetku
 3. Se slečnou K. sepsat návrh na změnu opatrovnictví. Soud musí přihlédnout při ustanovování opatrovníka k přání opatrované.
 4. Současně podpořit (ideálně např. ze sociálního odboru, ze sociální služby) stížností na výkon opatrovnictví a poukázáním na podané trestní oznámení.
 5. Stížností na Úřad práce o nevyužívání příspěvku na péči na zajištění péče.
 6. Doprovodit slečnu K. k lékaři a žádat domácí péči (k zajištění podávání léků).
 7. Slečna K. má právo na sociální službu, kterou by šlo hradit z jejích úspor, z příspěvku na péči, z jiných sociálních dávek, ale sama K. asi finančními prostředky nedisponuje, proto by bylo na Úřadu práce vhodné požádat (i přes opatrovnictví) o stanovení zvláštního příjemce, který by přiznaný příspěvek na péči využil ve slečnin prospěch. Na sjednání smlouvy se službou by bylo vhodné, aby byl podán návrh na ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku z důvodu, že stávající opatrovník šetří prostředky, nevyužívá je na péči a není v jeho zájmu sjednávat (ke škodě opatrované) smlouvu za opatrovanou.

Pokud je stav takto kritický, bylo by vhodné podat i návrh na předběžné opatření, změnu opatrovníka, protože K. by neměla zůstávat dále bez pomoci, je to pro ni (nejspíš) významně ohrožující. Soud na návrh na vydání předběžného opatření musí reagovat do 7 dnů. V návrhu je třeba popsat, jak K. nemá zajištěnou péči, jak je opatrovníkem atakována, jak opatrovník nesjednává potřebnou péči a nezajišťuje zdravotní péči.

Opatrovníkovi nelze přikázat, aby bydlel se svojí opatrovanou nebo ji nechal u sebe bydlet (pokud opatrovaná nemá k místu bydliště opatrovníka nějaký právní statut – např. není vlastníkem). Pokud vlastníkem je, pak možná otec nemá v místě co dělat a lze ho buď vykázat ze společného obydlí pro ubližování na zdraví anebo neoprávněně užívá cizí bydlení.

Slečna K. je již nyní zletilá. Měla by být schopná si ve svém zájmu sjednat běžné věci § 64 občanského zákoníku anebo dle § 65 občanského zákoníku i větší věci, kterým když nerozumí, tak by zůstaly platné, pokud by K. neškodily. Tím chci říci, sama K. si může sjednat třeba pečovatelskou službu, kdy by jí pečovatelka mohla připomenout, aby si vzala léky, může si sjednat dovoz obědů atd. Ale je zde otázkou, kdo to zaplatí, když je nefunkční opatrovník. Krátkodobě bych pomáhala slečně i s žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc na Úřadu práce, s tím, že jiná osoba prostředky zadržuje a K. je v ohrožení a nemůže zůstat bez péče. I žádost o mimořádnou okamžitou pomoc může K. podat, i když tomu nerozumí (§ 65 oz – koná, co neškodí).

Po stávajícím opatrovníkovi by v budoucnu měla být vymáhána náhrada škody za zanedbání povinností a ublížení na zdraví.

Pokud nekoná některý orgán, pak je třeba si na jeho výkon okamžitě stěžovat (nadřízený, Ombudsman). Též si lze stěžovat na soud na průtahy v řízení. Buď je třeba ke stížnosti vést slečnu K., nebo je vhodné spolupracovat se sociální pracovnicí na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Lze podněty a stížnosti podávat i duplicitně (pomoc k podání samotnou slečnou K. a podáním z úřadu, nebo kamarádů, zbylé rodiny...).

Snad si najdete v popsaném nyní nějaký postup, který jste dosud k ochraně K. neučinili.

Mgr. Radka Pešlová

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.