pečuj doma

Opatrovníkem matky bude město místo babičky. Co se bude dít?

30.4.2022

Babička je opatrovník mé matky, která byla omezena ve svéprávnosti. Diagnóza je těžká porucha osobnosti (anorexie, alkohol, hysterie, agresivita...) V květnu proběhne soud ohledně zbavení opatrovnictví, neboť babi už je ve věku a mati je čím dál více agresivnější, každý týden platíme záchytné stanice, jsou problémy se sousedy. Mati pobírá invalidní důchod 3.stupně a zároveň má byt 1+1 v osobním vlastnictví a bydlí vedle nás. Soused na nás podává trestní oznamení, že s tím nic neděláme a mati narušuje domovní pořádek a noční klid, proto také neustále volá policii ČR. Jakmile bude babi zbavena opatrovnictví a opatrovníkem se stane město, co se bude prosím dít dál? Bude následovat umístění mati do ústavu? Její diagnóza je neléčitelná. Je pravda, že mamce nový opatrovník může prodat byt a umístit ji do jiného bytu? Co vše může nastat?

Odpověď

Nelze určit, jaký postup zvolí veřejný opatrovník k ochraně práv Vaší matky. Opatrovník tu není od toho, aby chránil okolí před matkou, ale aby ochraňoval práva a zájmy a případně řešil povinnosti matky.

Nicméně mnoho opatrovníků řeší situaci umístěním opatrovaného do nějaké sociální služby, ale to hodně záleží na schopnostech Vaší maminky. Pokud je ještě samostatná ve schopnosti se najíst, napít, dojít si na toaletu, obléci se, tak není „zralá“ na pobytovou sociální službu.

Sociální služby nejsou vězením a ani hlídací službou, případně odvykací institucí. Jsou založené na dobrovolné spolupráci.

Jen pro vyjasnění – „ústavy“ již neexistují. Máme buď sociální služby (zde je, jak píši výše, pobyt dobrovolný a vázaný na potřebu péče, kterou už osoba nezvládá – nedostačuje, že péči nechce zvládat, pokud je schopnost zachovaná), nebo máme psychiatrické nemocnice a zde může být buď pobyt nařízen soudem, případně zde může být osoba dočasně převzata, když vážně ohrožuje sebe nebo okolí, nebo pokud je co léčit, tak zde může osoba pobývat dobrovolně, než je stabilizovaná nebo vyléčená (jako v každé jiné nemocnici).

Postup Vašeho souseda je vlastně v tomto případě ideální – volání Policie (nikoliv na Vás všechny, ale pouze na škůdce či rušitele) je naprosto v pořádku. Matka pak má být Policií řešena na úrovni přestupkového či trestního řízení. Opatrovník ji v řízení zastupuje. Je-li matka vinna z přestupku/trestního činu, tak neplatí její povinnosti opatrovník za ni, ale z jejich prostředků. Pokud prostředky dojdou, dostává se opatrovaná do finančních problémů, kde opatrovník se snaží získat třeba přiměřené sociální dávky, ale pokud nejsou právní možnosti, pak matka (opatrovaná) bude dlužnicí.

Množství řešení případů s Vaší matkou pak může vyústit i do její nucené hospitalizace v psychiatrické nemocnici (detenci – jak píši výše nařízené soudem) anebo dokonce k uvalení vazby.

Pokud ale hájí babička zájmy Vaší matky, tak babička (ani další osoby) nejsou za provinění matky odpovědné. Babička by jako opatrovník byla odpovědná, třeba pokud by matce nezajišťovala lékaře a z důvodu nedostatku péče by matka něco provedla (ale jen to, že matka třeba návštěvu odmítne – to už je něco jiného), placení nákladů bydlení (z prostředků matky) a případný vzniklý dluh (úroky) by šel k tíži opatrovníka, pokud by matka k úhradě prostředky měla, ale opatrovník se o to nepostaral.

Jak už jsem psala – opatrovník nenahrazuje hlídací službu, policii a ani lékaře, drezuristu, záchytku, lihometr apod. Opatrovník hájí práva opatrované.

Pokud ale soused volá Policii na Vás, že s matkou nic neděláte – zkuste jednou podat trestní oznámení Vy, pro křivé obvinění a pomluvu. Jeho postup není oprávněný, je to zneužitím služeb Policie a uměle Vás zatěžuje (vlastně Vás tlačí, aby Vám to co nejvíce znepříjemnil a Vy jste utekli – udělali něco, aby on měl pokoj). Vy jako dcera dospělé matce diktovat nemůžete a babička je opatrovnicí (ochránkyní) matky a nikoliv souseda. Přehnaně řečeno – babička má zajišťovat pohodlí matky, a nikoliv ochranu souseda. Myslím, že Vám je to také jasné, protože předpokládám, že z volání Policie pro Vás v konečném důsledku nevyplynulo žádné stíhání. Jen je to nepříjemné. Takže třeba byste (resp. babička) mohla být zodpovědná za zpronevěru, pokud neoprávněně nakládáte s matčinými prostředky, ale to si asi soused nepředstavuje.

Ptáte se, zda opatrovnice může prodat matce byt – teoreticky, pokud je to ku prospěchu opatrované, tak ano, může, ale jen se souhlasem opatrovnického soudu a po řádném zvážení následků pro opatrovanou. Pokud však bude opatrovaná dlužníkem, pak nejspíš dříve bude její majetek řešit exekutor.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.