pečuj doma

Osoba omezená ve svéprávnosti uchazečem o zaměstnání

30.11.2023

Opatrovankyně má přiznaný invalidní důchod I. stupně a příspěvek na péči I. stupně. Nyní žije na ubytovně a chtěla bych požádat o dávky hmotné nouze, o dávku doplatek na bydlení. Vzhledem k tomu, že má ID I. stupně musí být zaevidována jako uchazeč o zaměstnání na ÚP. Prosím o sdělení, zda může být zaevidována v evidenci uchazečů o zaměstnání, přestože je omezena ve svéprávnosti v právních jednáních při zakládání, měnění nebo rušení pracovněprávních vztahů? Pokud nebude opatrovankyně nikdy zaměstnána a dosáhne důchodového věku, vznikne jí nárok na výplatu starobního důchodu?

Odpověď

Podle textu Vaší námitky a následně druhého rozhodnutí ČSSZ dovozuji, že se Vám pro opatrovanou podařilo získat invalidní důchod zpětně od jejích šestnácti let, od doby, kdy nastoupila na střední školu (nejspíš praktickou) – dle roku narození a data přiznání. To už samo o sobě je úžasné, ne každý opatrovník toto zvládne obhájit.

V příloze není posudek o invaliditě, ale v námitce píšete o IQ 58. Předpokládám tedy, že paní získala invalidní důchod pro diagnózu 8b):

To by možná stálo za úvahu požádat o zvýšení důchodu a dokazovat, že má k základní diagnóze nějaké další komplikace, anebo že zrovna její mentální postižení jí dále brání v pracovním výkonu. Přikládala bych i posudek a rozsah omezení svéprávnosti. Při posouzení by totiž mohl posudkový lékař (zdravotník) přiznat 45 % + až 10 %, což by dohromady dalo II. stupeň invalidního důchodu. Prokazovat by se to dalo třeba na tom, že v oboru, ve kterém absolvovala střední školu, není schopná se udržet, že její sociálně kognitivní dovednosti jsou ve skutečnosti nižší, než je IQ 58... Možná přijdete ještě na další argumenty.

Vy se ale ptáte na evidenci uchazeče o zaměstnání. Omezení na uzavírání smluv a nakládání s penězi nebrání samotnému zaměstnání, jen tomu, že musíte vše zkontrolovat, aby nedošlo k poškozování opatrované třeba špatnou výplatou, nevýhodnou pracovní smlouvou. Proto je také možné, aby byla evidovaná jako uchazeč o zaměstnání. Z textu námitky dovozuji, že ale není jisté, že opatrovaná vůbec má zájem o zaměstnání, že by dokázala do zaměstnání chodit, píšete o nespolehlivosti (ona se při tak nízkém intelektu asi ani nedá očekávat), proto je otázkou, jak dlouho taková evidence bude možná.

Proto bych ještě poukázala na § 3 odst. 1 písm. a) bod 6 anebo odst. 3 zák. č. 111/2006 Sb., kdy, pokud by paní měla nárok na příspěvek na péči alespoň II. stupně anebo byste omezením svéprávnosti a možná nějakým psychologickým posudkem docílili výjimky dle odst. 3, tak by mohla získat dávky hmotné nouze i bez evidence jako uchazeč o zaměstnání.

Pokud byste pro opatrovanou hledali zaměstnání, doporučuji oslovit zaměstnavatele převážně zaměstnávající zdravotně postižené: https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni anebo pak větší firmy (nad 25 zaměstnanců), které díky zaměstnání zdravotně postižené osoby plní povinný podíl zaměstnávání OZP a současně mají daňovou slevu za každého zaměstnance, a pokud je zaměstnanec na zkrácený pracovní úvazek, platí o 5 % nižší sociální pojištění, což následně z takového zaměstnance dělá docela výhodného zaměstnance.

Ještě se ptáte, jak to bude u opatrované se starobním důchodem. Ve starobním věku se jí stávající invalidní důchod (byť by zůstal I. stupeň) v dané výši „překlopí“ a bude se mu sice říkat starobní důchod, ale zůstane ve stejné výši, který do té doby bude pobírat. Ale vzhledem k věku opatrované je to hodně hypotetické, protože vůbec nedokáži předjímat, jaký bude za 40 let důchodový systém.

Mgr. Radka Pešlová

Pozn. red.: Kvůli zachování anonymity nepřipojujeme zmíněnou dokumentaci.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.