pečuj doma

Pečující a předčasný odchod do důchodu

21.3.2021

Ráda bych Vás požádala o radu, jak nejlépe udržet výši důchodu při ukončení 5 let dříve pred limitem odchodu do důchodu. Pečuji a pracuji a docházejí síly.

Odpověď

Na Vaši otázku nemám úplně jednoduchou odpověď, protože ve Vašem čase práce/péče/odchodu do důchodu může být více neznámých.

Předně je vhodné, abyste si na České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5 požádala o v Informativní list důchodového pojištění (žádost si můžete stáhnout zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoldp). Ne že by byl tak všespásný, ale získáte/získáme z toho přehled, jak vypadá Vaše doba pojištění a od toho se vše odvíjí.

Důchod ovlivňuje počet odpracovaných dob (případně doby tzv. náhradní, které nahrazovali práci něčím, co zákon považuje za důležité, např. péče o dítě, péče o osobu závislou, vojna, pobírání nemocenských dávek...). Čím později do důchodu odejdete, tím bude těchto odpracovaných let více. Za každý odpracovaný (celý) rok získáte do starobního důchodu 1,5 %. Je tedy podstatné, jestli odpracujete 35 let a 8 měsíců, tak do důchodu získáte 35×1,5 % z Vašeho průměru. Když ale v práci vydržíte 4 měsíce navíc, hned je bude důchod za 36 let ×1,5 % z Vašeho průměru. Je to skoro tak, že se kvůli vyššímu důchodu musíte víc upracovat, což jde tak trochu proti Vaší otázce.

Zkusím tedy nastavit, že byste měla řádný odchod do důchodu v 65 letech, a abyste se neudřela, potřebovala byste v 60 letech zanechat práce a už jen pečovat. Pak je několik možností:

  • Pokud máte hodně velké úspory (případně naspořeno v doplňkovém penzijním spoření, s tím že ze svých úspor do něj ještě můžete potřebnou částku doplatit), tak z nich můžete udělat svoje zázemí a jakoby si z těchto úspor vyplácet měsíčně částku 30 % průměrné hrubé mzdy (letos 10 383 Kč). Říká se tomu sice předdůchod, ale pozor – tyto peníze Vám neposkytuje stát, ale vlastně jste si na ně šetřila/našetříte a pak si z nich žijete. Toto Vaše žití za Vaše úspory bude znamenat, že do důchodu, který vyplatí stát od 65 roku, půjdete v nezkrácené verzi.
  • Stejného důchodu ale můžete dosáhnout, i když úspory nemáte, ale dokážete se doma uskromnit a žít jen z péče. Tím, že přestanete pracovat, ale budete jen pečovat, tak i péče se počítá jako odpracovaná doba a v 65 letech půjdete do důchodu v nezkrácené verzi.
  • Po dobu od 60 – 65 let můžete občasně pracovat třeba na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, ta na důchod nemá vliv (jako by ji stát neviděl), ale zase Vám zvýší aktuální příjem v rodině.
  • Také můžete po ukončení zaměstnání jít ještě na Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a získat podporu na 11 měsíců, kdy ale podepisujete prohlášení, že chcete ještě pracovat a práci hledáte. I doba této podpory se zatím započítává jako odpracovaná doba. 

Tyto uvedené příklady se hodně odvíjí od toho, jak jste na tom finančně, jaký máte „finanční polštář/úspory“ a jak moc Vám bude chybět příjem z práce.

Další otázkou je, jakou dlouhověkost máte v rodině. Pokud se u Vás v rodině umírá poměrně brzy, a tak nějak odhadujete, že to potká i Vás (toto už je tedy hodně věštění z koule, a tak trochu morbidní úvaha), tak si nemusíte tolik dělat starosti s tím, že by se Váš starobní důchod krátil. Naopak pokud máte dlouhověkost a myslíte si, že tím, že si od práce ulevíte, odpočinete si a budete si život více užívat, tak je jasné, že na to asi budete potřebovat vyšší důchod.

Pokud nemáte úspory a současně by Vám na vyžití nevystačil příspěvek na péči, který dostáváte od opečovávaného za Vaši péči, asi bych doporučila prvně uvážit po skončení práce evidenci na Úřadu práce s podporou a pak případně požádání o předčasný důchod. Za každých 90 dnů, kdy byste šla do důchodu dříve, než v 65 letech by Vám totiž stát ubral %.

Příklad:
Máte odpracováno a odpečováno ve Vašich šedesáti letech 40 roků. Za každý rok náleží 1,5 %, takže byste měla 65 % z nějakého průměru, který by se vypočítával z Vašich příjmů (tomuto průměru se ještě budu věnovat). Pokud byste pečovala ještě 5 let do starobního věku, tak byste měla 45 roků × 1,5 % = 67,5 %. Ještě nastavím, že Vám šedesát bude v roce 2022 a v roce 2027 byste měla jít do řádného důchodu (pro zjednodušení nepočítám, zda jste vychovala děti, ale nastavuji základní hranici odchodu do důchodu). Když ale půjdete do důchodu už v roce 2022 (tzn. o 5 let dříve), tak Vám za rok 2026, který nebudete pracovat, sníží ona procenta o 4× 0,9 % (vždy za neodpracovaných 90 dnů do důchodu). Rok 2025 Vám ale sníží už 4× 1,2 %, rok 2024 sníží o 4× 1,5 %, rok 2023 sníží o 4× 1,5 %, rok 2025 sníží také o 4× 1,5 %. Pokud půjdete o 5 let do předčasného důchodu dříve, tak Vám ubere 26,4 % -> z Vašich 65 % (za 40 odpracovaných roků) zbude 38,6 %.
Důchod se nyní skládá ze základní výměry 3 550 Kč – ta by Vám zůstala (resp. příští rok bude o kousek vyšší) a pak z procentní výměry, kde by se z Vašeho průměru ve Vašich 65 letech za odpracovaných 45 roků vzalo 67,5 % z Vašeho příjmu.
Když ale půjdete do důchodu v 60 letech, tak Vám sice zůstane základní výměra 3 550 Kč, ale z Vašeho průměru v 60 letech, Vám zůstane jen 38,6 % z Vašeho příjmu. A to je nespíš velké zkrácení.

Když byste ještě rok 2022 (ve skutečnosti tedy 11 měsíců) strávila na podpoře na Úřadu práce, tak by Vám zbylo 44,6 % z Vašich příjmů.

ALE – naproti tomu, už byste v roce 2022 dostala, byť krácený důchod, ale už byste z důchodového systému měla 12× menší důchod. V roce 2023 by se důchod valorizoval a zase byste ho už 12× dostala vyplacený a tak dále... Za celých pět let předčasného důchodu byste tak dostala docela velkou sumu, kterou kdybyste neutratila a schovala si ji a pak si z ní doplácela důchod od 65 let (ten rozdíl mezi kráceným předčasným a tím, co byste bývala mohla mít starobní důchod), tak pokud nemáte v rodě dlouhověkost, tak to zase nevypadá tak špatně.

Je to okamžitý nižší zisk, před vyšším ziskem později.

Jak se počítají příjmy, je trošku složitější a pro potřeby této odpovědi to musím trošku zjednodušit. U lidí, kteří jen pracují, tak se každý výdělek daného roku (od roku 1986) práce znásobí koeficientem pro daný rok (např. příjmy dosahované v roce 1986 se násobí 11,9570, v roce 2000 se násobí 2,6272, v roce 2015 se násobí 1,3051...). Pak se takto znásobené příjmy sečtou a udělá se z nich měsíční průměr. Ten se uzná do výše 15 595 Kč a nad tuto sumu se započte z příjmů už jen 26 %. Toto se stane základem, ze kterého se budou počítat výše uvedená procenta za odpracované roky.

Pokud ale pečujete a pracujete, tak, jestli je péče více než 15 let za Váš život (což bych asi odhadovala), přičítá se k příjmům z práce i příjem z péče (od roku 2007 ve výši přiznaného příspěvku na péči, do roku 2007 96 000 Kč ročně), pokud k tomu pracujete na cca max. 0,5 úvazek (případně máte práci z domova nebo opravdu fyzicky při péči i pracujete – třeba jste učitelkou ve třídě svého dítěte). Jinak se peníze za péči nepřičítají (důchod se běžně nepočítá z jiných peněz, které vyplatil stát).

Doporučuji, pro konkrétnější představu o výši Vašeho důchodu vzít Váš informativní list a domluvit si schůzku na důchodovém oddělení a poprosit je o předvýpočet předčasného důchodu a opravdu fiktivní odhad, jak by vypadal důchod v 65 letech. Tyhle výpočty úřednice často nechtějí dělat, protože opravdu nevíme, jaké budou způsoby výpočtu za 5 let, ale velmi orientačně se dá důchod odhadnout. Lépe se Vám pak bude rozhodovat (s konkrétními čísli), jestli jít/nejít na ÚP, jestli pracovat o pár měsíců déle, jestli nezůstat bez předčasného důchodu, jen na péči...

Kdybyste ale třeba uvažovala o předdůchodu (máte naspořeno), tak zde: https://www.predduchod.cz/podminky-cerpani-predduchodu.html je to velmi pěkně popsané (i graficky), jak to je s úsporami, které do sebe investujete na daných pět let před řádným důchodem.

Mgr. Radka Pešlová

               

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.