pečuj doma

Platnost opatrovnické listiny skončila, ale nové soudní řízení trvá

7.2.2024

Penzijní společnost jedné banky mi zrušila přístup k produktu založeného na mou matku a opatrovanku s odůvodněním, že opatrovnická listina byla vydána v r. 2018 a je tam uvedeno, že lhůta omezení je 5 let. Opatrovnický soud samozřejmě již začal řešit znovuposouzení, dotaz u lékaře atd., avšak tento proces trvá delší dobu. Domnívám se, že opatrovnická listina stále platí, a to do doby, dokud není o znovuposouzení rozhodnuto a není vydána listina nová. Prosím o potvrzení mého názoru. Není přece možné, aby zastoupení opatrovance skončilo automaticky k datu +5 let po vydání listiny. Ostatní instituce s tím problém nemají a opatrovnictví uznávají nadále.

Odpověď

Bohužel, ač by to bylo logické, že by ochrana prostřednictvím opatrovníka měla trvat dál, protože se často opatrovaný bez pomoci neobejde, není tomu tak.

Omezení svéprávnosti je stále vnímáno jako omezovací institut, a nikoliv pomocný, a tak je v zákoně striktně omezen na pět let. A pak není ani tak podstatné, zda je člověk dál omezen, či neomezen, o tom to není, ale je podstatné, že tím buď dál má ochránce – opatrovníka, anebo ho nemá.

Zákon sice pamatuje i na případnou prodlevu v soudním řízení o přezkoumání opatrovnictví, ale dává pravomoc opatrovníkovi pouze rok navíc (§ 59 (1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let. (2) Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.).

Na druhou stranu ale není soudu určeno, že musí do této doby rozhodnout.

Je to tedy i na opatrovníkovi, aby se staral o práva opatrovance na řádný a rychlý průběh řízení a činil tak vůči soudu podání a podněty pro nečinnost. A pokud to není možné, aby podával znovu návrh na omezení svéprávnosti a k tomu popsal záležitosti, které nesnesou odkladu a žádal o ustanovení opatrovníkem dle § 58 občanského zákoníku po dobu řízení o omezení svéprávnosti (Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.).  

Mrzí mě to, ale penzijní společnost, na rozdíl od ostatních, postupuje dle zákona.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.