pečuj doma

Platnost opatrovnické listiny skončila, ale nové soudní řízení trvá

7.2.2024

Penzijní společnost jedné banky mi zrušila přístup k produktu založeného na mou matku a opatrovanku s odůvodněním, že opatrovnická listina byla vydána v r. 2018 a je tam uvedeno, že lhůta omezení je 5 let. Opatrovnický soud samozřejmě již začal řešit znovuposouzení, dotaz u lékaře atd., avšak tento proces trvá delší dobu. Domnívám se, že opatrovnická listina stále platí, a to do doby, dokud není o znovuposouzení rozhodnuto a není vydána listina nová. Prosím o potvrzení mého názoru. Není přece možné, aby zastoupení opatrovance skončilo automaticky k datu +5 let po vydání listiny. Ostatní instituce s tím problém nemají a opatrovnictví uznávají nadále.

Odpověď

Bohužel, ač by to bylo logické, že by ochrana prostřednictvím opatrovníka měla trvat dál, protože se často opatrovaný bez pomoci neobejde, není tomu tak.

Omezení svéprávnosti je stále vnímáno jako omezovací institut, a nikoliv pomocný, a tak je v zákoně striktně omezen na pět let. A pak není ani tak podstatné, zda je člověk dál omezen, či neomezen, o tom to není, ale je podstatné, že tím buď dál má ochránce – opatrovníka, anebo ho nemá.

Zákon sice pamatuje i na případnou prodlevu v soudním řízení o přezkoumání opatrovnictví, ale dává pravomoc opatrovníkovi pouze rok navíc (§ 59 (1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let. (2) Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.).

Na druhou stranu ale není soudu určeno, že musí do této doby rozhodnout.

Je to tedy i na opatrovníkovi, aby se staral o práva opatrovance na řádný a rychlý průběh řízení a činil tak vůči soudu podání a podněty pro nečinnost. A pokud to není možné, aby podával znovu návrh na omezení svéprávnosti a k tomu popsal záležitosti, které nesnesou odkladu a žádal o ustanovení opatrovníkem dle § 58 občanského zákoníku po dobu řízení o omezení svéprávnosti (Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě.).  

Mrzí mě to, ale penzijní společnost, na rozdíl od ostatních, postupuje dle zákona.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.