pečuj doma

Plná moc nebo procesní opatrovník pro duševně nemocného

18.9.2023

Jak lze dosáhnout ustanovení opatrovníka pro řízení dle paragrafu 23 zákona číslo 108/2006 SB, a paragraf 32 číslo 500/ 2004 Sb., v platném znění? Je potřeba doložit lékařský posudek praktického lékaře nebo ambulantního psychiatra, popřípadě výsledek klinického psychologa k věci indikace příspěvku na péči pro osobu s duševní poruchou, která dlouhodobě trpí těžkou poruchu osobnosti a mentální retardací? V současné době je vedeno u soudu řízení na částečné zbavení svéprávnosti, pro uvedenou těžkou poruchu osobnosti. Lékařský posudek od praktického lékaře máme pro neschopnost účastníka duševně nemocné osoby u soudního jednání, je to postačující pro správní orgán pro řízení ve věci ustanovení opatrovníka pro duševně nemocné osoby? Na úřadu práce jsme dostali plnou moc, kterou má údajně podepsat duševně nemocná osoba, což se mi nezdá správné. Máme k dispozici lékařské zprávy od různých lékařských specialistů, kde jasně a srozumitelně popisují svůj závěr, pacient vyžaduje 24 hodin péči osoby blízké, není schopen soběstačnosti, jak pro postižení pohybového aparátu, tak pro závažnou duševní poruchu těžkého stupně a mentální retardací.

Odpověď

Plnou moc může podepsat jen ten, kdo rozumí, co dělá, může podepsat, co chce, a ten, kdo nerozumí, co dělá, i když podepíše, tak by jeho podpis mohl být s ohledem na § 551, věta druhá § 581 a § 583 občanského zákoníku neplatný a takový dokument by byl obdobou toho, co třeba nazýváme šmejdovským jednáním, když jsou obelháni senioři, kteří už nerozumí tomu, co na ně, kdo chystá (využívá jejich neznalosti).

Pokud v řízení není možné, aby si osoba přebírala poštu a věděla, co s takovou poštou dělat, aby osoba věděla, jak se bránit, když se jí nebudou kroky úřadu líbit, aby věděla, o co vlastně a proč žádá, pak je splněna podmínka § 23 odst. 1 zákona o sociálních službách, protože „není osoba schopna jednat“.
Úřad práce by měl zahájit řízení o přiznání příspěvku na péči z moci úřední.
K tomu by mělo dostačovat, kdybyste úřadu podali podnět (třeba obecný dopis, že je zde osoba, která není schopna samostatně jednat a potřebovala by příspěvek na péči. Tuto osobu dostatečně označíte, aby úřad opravdu mohl zahájit řízení).

V praxi se s takovým jednáním téměř nesetkávám, proto radím spolehlivější metodu:

Pokud chcete uspět u řízení o příspěvek na péči, prosím projděte si náš cyklus:

Možná budete řešit ještě další záležitosti osoby, projděte si k tomu naši odpověď zde: https://www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici/ptate-se-co-je-treba-vyridit-pro-dceru-ktere-bude-18-let-a-mame-sanci-zvysit-pnp.


Pokud současně dochází k omezování svéprávnosti, požádejte soudce, aby ještě dal znalci tyto otázky:

 • Jak dlouho trvá nemoc člověka?
 • Jaké z těchto životních potřeb samostatně, alespoň v minimálním rozsahu, nezvládá v přijatelném standardu jako osoby stejného věku: a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, která by objasnila i samostatnost ve zvládání životních potřeb posuzovaného, aby o nich v případě uplatnění nároku na sociální dávky a případně pomoc poskytovanou sociálními službami, nebylo pochyb.“
 • Jak dlouho do historie ho omezuje v právním jednání?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není osoba schopna platně právně jednat, uzavírat smlouvy (darovací, dědické, úvěrové, pojistné atd.), protože osoba se ve svých záležitostech neorientuje již dlouhodobě a je pravděpodobné, že se v minulosti účastnila právního jednání, kde neprojevovala vůli, ale byla k tomuto jednání vmanipulována a zneužita právě pro své stáří, nemoc a neschopnost rozhodovat. Z tohoto důvodu, pokud znalec může i v této části provést úvahu, může to zásadním způsobem osobě jako opatrované pomoci, neboť tento posudek může být využit jako důkaz při dokazování absolutní neplatnosti, před nabytím právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud je mi známo, nic nebrání i zpětnému konstatování vlastní nesvéprávnosti posuzované, neboť omezení svéprávnosti má být ochranou a pomocí a není zákonem stanoveno, že k ochraně dochází jen od data rozhodnutí.“
 • Jak dlouho vážným způsobem narušuje jeho pracovní schopnost?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není schopen opatrovaný pracovní schopnosti, neboť v jeho zájmu budeme řešit přiznání invalidity zpětně od vzniku nemoci, příp. statutu invalidity z mládí“.
 • Jak je schopen/a si vyřizovat osobní doklady (podat žádost, hlásit změny, vyzvednout si doklady, pochopit držení dokladů, chránit proti poškození/zneužití dokladů)?

Znalecký posudek pak bude velkým důkazem, když jej ofotíte a předmětnou pasáž v něm zvýrazníte, přidáte průvodní dopis, že tímto dokazujete např. invaliditu z mládí/nezvládání životní potřeby XY... a zašlete na posudkové lékařství v době, kdy bude o předmětné sociální dávce rozhodováno.

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.