pečuj doma

Plná moc nebo procesní opatrovník pro duševně nemocného

18.9.2023

Jak lze dosáhnout ustanovení opatrovníka pro řízení dle paragrafu 23 zákona číslo 108/2006 SB, a paragraf 32 číslo 500/ 2004 Sb., v platném znění? Je potřeba doložit lékařský posudek praktického lékaře nebo ambulantního psychiatra, popřípadě výsledek klinického psychologa k věci indikace příspěvku na péči pro osobu s duševní poruchou, která dlouhodobě trpí těžkou poruchu osobnosti a mentální retardací? V současné době je vedeno u soudu řízení na částečné zbavení svéprávnosti, pro uvedenou těžkou poruchu osobnosti. Lékařský posudek od praktického lékaře máme pro neschopnost účastníka duševně nemocné osoby u soudního jednání, je to postačující pro správní orgán pro řízení ve věci ustanovení opatrovníka pro duševně nemocné osoby? Na úřadu práce jsme dostali plnou moc, kterou má údajně podepsat duševně nemocná osoba, což se mi nezdá správné. Máme k dispozici lékařské zprávy od různých lékařských specialistů, kde jasně a srozumitelně popisují svůj závěr, pacient vyžaduje 24 hodin péči osoby blízké, není schopen soběstačnosti, jak pro postižení pohybového aparátu, tak pro závažnou duševní poruchu těžkého stupně a mentální retardací.

Odpověď

Plnou moc může podepsat jen ten, kdo rozumí, co dělá, může podepsat, co chce, a ten, kdo nerozumí, co dělá, i když podepíše, tak by jeho podpis mohl být s ohledem na § 551, věta druhá § 581 a § 583 občanského zákoníku neplatný a takový dokument by byl obdobou toho, co třeba nazýváme šmejdovským jednáním, když jsou obelháni senioři, kteří už nerozumí tomu, co na ně, kdo chystá (využívá jejich neznalosti).

Pokud v řízení není možné, aby si osoba přebírala poštu a věděla, co s takovou poštou dělat, aby osoba věděla, jak se bránit, když se jí nebudou kroky úřadu líbit, aby věděla, o co vlastně a proč žádá, pak je splněna podmínka § 23 odst. 1 zákona o sociálních službách, protože „není osoba schopna jednat“.
Úřad práce by měl zahájit řízení o přiznání příspěvku na péči z moci úřední.
K tomu by mělo dostačovat, kdybyste úřadu podali podnět (třeba obecný dopis, že je zde osoba, která není schopna samostatně jednat a potřebovala by příspěvek na péči. Tuto osobu dostatečně označíte, aby úřad opravdu mohl zahájit řízení).

V praxi se s takovým jednáním téměř nesetkávám, proto radím spolehlivější metodu:

Pokud chcete uspět u řízení o příspěvek na péči, prosím projděte si náš cyklus:

Možná budete řešit ještě další záležitosti osoby, projděte si k tomu naši odpověď zde: https://www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici/ptate-se-co-je-treba-vyridit-pro-dceru-ktere-bude-18-let-a-mame-sanci-zvysit-pnp.


Pokud současně dochází k omezování svéprávnosti, požádejte soudce, aby ještě dal znalci tyto otázky:

 • Jak dlouho trvá nemoc člověka?
 • Jaké z těchto životních potřeb samostatně, alespoň v minimálním rozsahu, nezvládá v přijatelném standardu jako osoby stejného věku: a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, která by objasnila i samostatnost ve zvládání životních potřeb posuzovaného, aby o nich v případě uplatnění nároku na sociální dávky a případně pomoc poskytovanou sociálními službami, nebylo pochyb.“
 • Jak dlouho do historie ho omezuje v právním jednání?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není osoba schopna platně právně jednat, uzavírat smlouvy (darovací, dědické, úvěrové, pojistné atd.), protože osoba se ve svých záležitostech neorientuje již dlouhodobě a je pravděpodobné, že se v minulosti účastnila právního jednání, kde neprojevovala vůli, ale byla k tomuto jednání vmanipulována a zneužita právě pro své stáří, nemoc a neschopnost rozhodovat. Z tohoto důvodu, pokud znalec může i v této části provést úvahu, může to zásadním způsobem osobě jako opatrované pomoci, neboť tento posudek může být využit jako důkaz při dokazování absolutní neplatnosti, před nabytím právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud je mi známo, nic nebrání i zpětnému konstatování vlastní nesvéprávnosti posuzované, neboť omezení svéprávnosti má být ochranou a pomocí a není zákonem stanoveno, že k ochraně dochází jen od data rozhodnutí.“
 • Jak dlouho vážným způsobem narušuje jeho pracovní schopnost?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není schopen opatrovaný pracovní schopnosti, neboť v jeho zájmu budeme řešit přiznání invalidity zpětně od vzniku nemoci, příp. statutu invalidity z mládí“.
 • Jak je schopen/a si vyřizovat osobní doklady (podat žádost, hlásit změny, vyzvednout si doklady, pochopit držení dokladů, chránit proti poškození/zneužití dokladů)?

Znalecký posudek pak bude velkým důkazem, když jej ofotíte a předmětnou pasáž v něm zvýrazníte, přidáte průvodní dopis, že tímto dokazujete např. invaliditu z mládí/nezvládání životní potřeby XY... a zašlete na posudkové lékařství v době, kdy bude o předmětné sociální dávce rozhodováno.

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.