pečuj doma

Plná moc nebo procesní opatrovník pro duševně nemocného

18.9.2023

Jak lze dosáhnout ustanovení opatrovníka pro řízení dle paragrafu 23 zákona číslo 108/2006 SB, a paragraf 32 číslo 500/ 2004 Sb., v platném znění? Je potřeba doložit lékařský posudek praktického lékaře nebo ambulantního psychiatra, popřípadě výsledek klinického psychologa k věci indikace příspěvku na péči pro osobu s duševní poruchou, která dlouhodobě trpí těžkou poruchu osobnosti a mentální retardací? V současné době je vedeno u soudu řízení na částečné zbavení svéprávnosti, pro uvedenou těžkou poruchu osobnosti. Lékařský posudek od praktického lékaře máme pro neschopnost účastníka duševně nemocné osoby u soudního jednání, je to postačující pro správní orgán pro řízení ve věci ustanovení opatrovníka pro duševně nemocné osoby? Na úřadu práce jsme dostali plnou moc, kterou má údajně podepsat duševně nemocná osoba, což se mi nezdá správné. Máme k dispozici lékařské zprávy od různých lékařských specialistů, kde jasně a srozumitelně popisují svůj závěr, pacient vyžaduje 24 hodin péči osoby blízké, není schopen soběstačnosti, jak pro postižení pohybového aparátu, tak pro závažnou duševní poruchu těžkého stupně a mentální retardací.

Odpověď

Plnou moc může podepsat jen ten, kdo rozumí, co dělá, může podepsat, co chce, a ten, kdo nerozumí, co dělá, i když podepíše, tak by jeho podpis mohl být s ohledem na § 551, věta druhá § 581 a § 583 občanského zákoníku neplatný a takový dokument by byl obdobou toho, co třeba nazýváme šmejdovským jednáním, když jsou obelháni senioři, kteří už nerozumí tomu, co na ně, kdo chystá (využívá jejich neznalosti).

Pokud v řízení není možné, aby si osoba přebírala poštu a věděla, co s takovou poštou dělat, aby osoba věděla, jak se bránit, když se jí nebudou kroky úřadu líbit, aby věděla, o co vlastně a proč žádá, pak je splněna podmínka § 23 odst. 1 zákona o sociálních službách, protože „není osoba schopna jednat“.
Úřad práce by měl zahájit řízení o přiznání příspěvku na péči z moci úřední.
K tomu by mělo dostačovat, kdybyste úřadu podali podnět (třeba obecný dopis, že je zde osoba, která není schopna samostatně jednat a potřebovala by příspěvek na péči. Tuto osobu dostatečně označíte, aby úřad opravdu mohl zahájit řízení).

V praxi se s takovým jednáním téměř nesetkávám, proto radím spolehlivější metodu:

Pokud chcete uspět u řízení o příspěvek na péči, prosím projděte si náš cyklus:

Možná budete řešit ještě další záležitosti osoby, projděte si k tomu naši odpověď zde: https://www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici/ptate-se-co-je-treba-vyridit-pro-dceru-ktere-bude-18-let-a-mame-sanci-zvysit-pnp.


Pokud současně dochází k omezování svéprávnosti, požádejte soudce, aby ještě dal znalci tyto otázky:

 • Jak dlouho trvá nemoc člověka?
 • Jaké z těchto životních potřeb samostatně, alespoň v minimálním rozsahu, nezvládá v přijatelném standardu jako osoby stejného věku: a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, která by objasnila i samostatnost ve zvládání životních potřeb posuzovaného, aby o nich v případě uplatnění nároku na sociální dávky a případně pomoc poskytovanou sociálními službami, nebylo pochyb.“
 • Jak dlouho do historie ho omezuje v právním jednání?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není osoba schopna platně právně jednat, uzavírat smlouvy (darovací, dědické, úvěrové, pojistné atd.), protože osoba se ve svých záležitostech neorientuje již dlouhodobě a je pravděpodobné, že se v minulosti účastnila právního jednání, kde neprojevovala vůli, ale byla k tomuto jednání vmanipulována a zneužita právě pro své stáří, nemoc a neschopnost rozhodovat. Z tohoto důvodu, pokud znalec může i v této části provést úvahu, může to zásadním způsobem osobě jako opatrované pomoci, neboť tento posudek může být využit jako důkaz při dokazování absolutní neplatnosti, před nabytím právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud je mi známo, nic nebrání i zpětnému konstatování vlastní nesvéprávnosti posuzované, neboť omezení svéprávnosti má být ochranou a pomocí a není zákonem stanoveno, že k ochraně dochází jen od data rozhodnutí.“
 • Jak dlouho vážným způsobem narušuje jeho pracovní schopnost?
  • Zde by zdůvodnění mohlo vypadat takto: „Žádám soud, aby při pokládání otázek znalci položil také otázku, jak do minulosti není schopen opatrovaný pracovní schopnosti, neboť v jeho zájmu budeme řešit přiznání invalidity zpětně od vzniku nemoci, příp. statutu invalidity z mládí“.
 • Jak je schopen/a si vyřizovat osobní doklady (podat žádost, hlásit změny, vyzvednout si doklady, pochopit držení dokladů, chránit proti poškození/zneužití dokladů)?

Znalecký posudek pak bude velkým důkazem, když jej ofotíte a předmětnou pasáž v něm zvýrazníte, přidáte průvodní dopis, že tímto dokazujete např. invaliditu z mládí/nezvládání životní potřeby XY... a zašlete na posudkové lékařství v době, kdy bude o předmětné sociální dávce rozhodováno.

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.