pečuj doma

Potřebovala bych omezit svéprávnost opatrované dcery

19.1.2023

Jsem soudem stanovený opatrovník dcery, bez omezení svéprávnosti, dceři je 24 let (DMO, mentální retardace, na úrovni ročního dítěte). Po nedávných problémech navrhnu soudu omezení svéprávnosti mé dcery. Chci navrhnout omezení, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popř. důsledky jejich poskytnutí (abych mohla být s dcerou nepřetržitě při hospitalizaci v nemocnici). Chci navrhnout omezení, že není způsobilá jednat s institucemi jako banka, pošta (problémy se zřízením a plnohodnotným využíváním účtu v bance). Máte jistě zkušenosti a doporučila byste mně, v jakých oblastech, kromě výše zmíněných, bych měla navrhnout omezit svéprávnost?

Odpověď

Píšete o „nedávných problémech“. Rozhodně je v návrhu soudu popište. Pokud jednou soud rozhodl o neomezení svéprávnosti, tak zpravidla potřebuje něco významného, aby zadal znalecký posudek a následně dceru omezil ve svéprávnosti.

Soudy dávají tyto otázky znalci:

 • v oblasti rozhodování v majetkové sféře, tedy samostatném nakládání s finančními prostředky, a do jaké výše, a správou svého jmění,
 • v oblasti uzavírání smluv, zejména kupní, darovací, nájemní, o úvěru apod., a porozumění důsledkům uzavření takové smlouvy,
 • v oblasti pořizování pro případ smrti a projevení přání,
 • v oblasti pracovněprávních vztahů, zejména v souvislosti se vznikem a zánikem pracovněprávních vztahů, uplatnění práva na zprostředkování zaměstnání a nároků s tím souvisejících,
 • v oblasti přijímání/odmítání zdravotnických služeb a schopnost rozhodovat o vlastní léčbě, včetně schopnosti vyhledat lékařskou pomoc či realizovat preventivní lékařskou péči,
 • v oblasti jednání s úřady v souvislosti s realizací práv z důchodového a nemocenského pojištění, zajištění v hmotné nouzi a státní sociální podpory, v souvislosti s vydáním a držením občanského průkazu a cestovního dokladu, v souvislosti s ohlášením změny místa trvalého pobytu,
 • v oblasti realizace práva na sociální služby (vč. jednání o smlouvě a její uzavírání) a příspěvku na péči,
 • v oblasti výkonu volebního práva (porozumění smyslu, účelu a důsledkům voleb, včetně možnosti volit a být zvolen)
 • Je posuzovaný/á schopen/na pochopit účel a důsledky uzavření manželství (založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc, společné jmění manželů, zastupování manžela, dědění po manželovi)?
 • Je posuzovaný schopen plnohodnotné účasti na soudním řízení a výslechu? Může výslech posuzované/ho způsobit újmu pro jeho zdravotní stav?
 • Zda je posuzovaný schopen rozpoznat jednání, v nichž mu duševní porucha brání jednat, příp. bude v tomto směru schopen respektovat pokyny zástupce a nejednat samostatně bez zástupce?
 • Je možné využít mírnější opatření?
 • Jaká hrozí vážná újma člověku, kdyby k omezení nedošlo?

Nad otázky znalci, které obecně soudy zadávají, doporučuji ještě přidat (pro potřeby prokázání absolutní neplatnosti právního jednání učiněného v duševní poruše a stanovení invalidity zpětně – správné výše ID, vystavování občanského průkazu):

 • Jak dlouho trvá nemoc člověka?
 • Jak dlouho do historie ho omezuje v právním jednání?
 • Jak dlouho vážným způsobem narušuje jeho pracovní schopnost?
 • Jak je schopen/a si vyřizovat osobní doklady (podat žádost, hlásit změny, vyzvednout si doklady, pochopit držení dokladů, chránit proti zneužití/poškození)?

Tyto oblasti Vám mohou být inspirací, na co u návrhu u dcery nezapomenout. Více inspirace také najdete od str. 117 v naší publikaci, kde máme vzor návrhu: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi.

Mgr. Radka Pešlová

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Konference o age managementu - už 13. prosince v Brně

28.11.2023 Jihomoravský kraj Vás zve na konferenci, kterou pořádá v Brně 13. 12. 2023 ve spolupráci s Age management z.s. a Asociací nestátních neziskových organizací JMK.
Age management nabízí komplexní přístup k řešení demografické situace formou řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti. Je důležité, aby zaměstnanci pracovali více...

INFO: Proběhla stávka a v Praze se konaly protestní průvody

27.11.2023 V pondělí proběhla celodenní výstražná stávka škol, proti krokům vlády protestují také odboráři. Podle školských odborů zcela zavřelo nebo omezilo provoz 7 213 škol. Je to 74 procent všech regionálních škol. Výstražnou stávku zorganizovaly i vysokoškolské odbory na 13 fakultách. Omezil se také provoz 12 pracovišť úřadu práce. více...

ZPRÁVY: Nároční na péči? „Umrtví“je velkými dávkami psychotik

25.11.2023 Příběhy dvou mužů s mentálním postižením, které spolu s dalšími zaznamenali během návštěv v zařízeních pracovníci Kanceláře ombudsmana, ilustrují dosud téměř přehlížený fenomén: někteří lidé s mentálním postižením, především ti s chováním náročným na péči, dostávají vysoké dávky léků na zklidnění. Toto se podle zástupce ombudsmana musí změnit. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.