pečuj doma

Potřebovala bych omezit svéprávnost opatrované dcery

19.1.2023

Jsem soudem stanovený opatrovník dcery, bez omezení svéprávnosti, dceři je 24 let (DMO, mentální retardace, na úrovni ročního dítěte). Po nedávných problémech navrhnu soudu omezení svéprávnosti mé dcery. Chci navrhnout omezení, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popř. důsledky jejich poskytnutí (abych mohla být s dcerou nepřetržitě při hospitalizaci v nemocnici). Chci navrhnout omezení, že není způsobilá jednat s institucemi jako banka, pošta (problémy se zřízením a plnohodnotným využíváním účtu v bance). Máte jistě zkušenosti a doporučila byste mně, v jakých oblastech, kromě výše zmíněných, bych měla navrhnout omezit svéprávnost?

Odpověď

Píšete o „nedávných problémech“. Rozhodně je v návrhu soudu popište. Pokud jednou soud rozhodl o neomezení svéprávnosti, tak zpravidla potřebuje něco významného, aby zadal znalecký posudek a následně dceru omezil ve svéprávnosti.

Soudy dávají tyto otázky znalci:

 • v oblasti rozhodování v majetkové sféře, tedy samostatném nakládání s finančními prostředky, a do jaké výše, a správou svého jmění,
 • v oblasti uzavírání smluv, zejména kupní, darovací, nájemní, o úvěru apod., a porozumění důsledkům uzavření takové smlouvy,
 • v oblasti pořizování pro případ smrti a projevení přání,
 • v oblasti pracovněprávních vztahů, zejména v souvislosti se vznikem a zánikem pracovněprávních vztahů, uplatnění práva na zprostředkování zaměstnání a nároků s tím souvisejících,
 • v oblasti přijímání/odmítání zdravotnických služeb a schopnost rozhodovat o vlastní léčbě, včetně schopnosti vyhledat lékařskou pomoc či realizovat preventivní lékařskou péči,
 • v oblasti jednání s úřady v souvislosti s realizací práv z důchodového a nemocenského pojištění, zajištění v hmotné nouzi a státní sociální podpory, v souvislosti s vydáním a držením občanského průkazu a cestovního dokladu, v souvislosti s ohlášením změny místa trvalého pobytu,
 • v oblasti realizace práva na sociální služby (vč. jednání o smlouvě a její uzavírání) a příspěvku na péči,
 • v oblasti výkonu volebního práva (porozumění smyslu, účelu a důsledkům voleb, včetně možnosti volit a být zvolen)
 • Je posuzovaný/á schopen/na pochopit účel a důsledky uzavření manželství (založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc, společné jmění manželů, zastupování manžela, dědění po manželovi)?
 • Je posuzovaný schopen plnohodnotné účasti na soudním řízení a výslechu? Může výslech posuzované/ho způsobit újmu pro jeho zdravotní stav?
 • Zda je posuzovaný schopen rozpoznat jednání, v nichž mu duševní porucha brání jednat, příp. bude v tomto směru schopen respektovat pokyny zástupce a nejednat samostatně bez zástupce?
 • Je možné využít mírnější opatření?
 • Jaká hrozí vážná újma člověku, kdyby k omezení nedošlo?

Nad otázky znalci, které obecně soudy zadávají, doporučuji ještě přidat (pro potřeby prokázání absolutní neplatnosti právního jednání učiněného v duševní poruše a stanovení invalidity zpětně – správné výše ID, vystavování občanského průkazu):

 • Jak dlouho trvá nemoc člověka?
 • Jak dlouho do historie ho omezuje v právním jednání?
 • Jak dlouho vážným způsobem narušuje jeho pracovní schopnost?
 • Jak je schopen/a si vyřizovat osobní doklady (podat žádost, hlásit změny, vyzvednout si doklady, pochopit držení dokladů, chránit proti zneužití/poškození)?

Tyto oblasti Vám mohou být inspirací, na co u návrhu u dcery nezapomenout. Více inspirace také najdete od str. 117 v naší publikaci, kde máme vzor návrhu: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi.

Mgr. Radka Pešlová

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.