pečuj doma

Potřebovala bych omezit svéprávnost opatrované dcery

19.1.2023

Jsem soudem stanovený opatrovník dcery, bez omezení svéprávnosti, dceři je 24 let (DMO, mentální retardace, na úrovni ročního dítěte). Po nedávných problémech navrhnu soudu omezení svéprávnosti mé dcery. Chci navrhnout omezení, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popř. důsledky jejich poskytnutí (abych mohla být s dcerou nepřetržitě při hospitalizaci v nemocnici). Chci navrhnout omezení, že není způsobilá jednat s institucemi jako banka, pošta (problémy se zřízením a plnohodnotným využíváním účtu v bance). Máte jistě zkušenosti a doporučila byste mně, v jakých oblastech, kromě výše zmíněných, bych měla navrhnout omezit svéprávnost?

Odpověď

Píšete o „nedávných problémech“. Rozhodně je v návrhu soudu popište. Pokud jednou soud rozhodl o neomezení svéprávnosti, tak zpravidla potřebuje něco významného, aby zadal znalecký posudek a následně dceru omezil ve svéprávnosti.

Soudy dávají tyto otázky znalci:

 • v oblasti rozhodování v majetkové sféře, tedy samostatném nakládání s finančními prostředky, a do jaké výše, a správou svého jmění,
 • v oblasti uzavírání smluv, zejména kupní, darovací, nájemní, o úvěru apod., a porozumění důsledkům uzavření takové smlouvy,
 • v oblasti pořizování pro případ smrti a projevení přání,
 • v oblasti pracovněprávních vztahů, zejména v souvislosti se vznikem a zánikem pracovněprávních vztahů, uplatnění práva na zprostředkování zaměstnání a nároků s tím souvisejících,
 • v oblasti přijímání/odmítání zdravotnických služeb a schopnost rozhodovat o vlastní léčbě, včetně schopnosti vyhledat lékařskou pomoc či realizovat preventivní lékařskou péči,
 • v oblasti jednání s úřady v souvislosti s realizací práv z důchodového a nemocenského pojištění, zajištění v hmotné nouzi a státní sociální podpory, v souvislosti s vydáním a držením občanského průkazu a cestovního dokladu, v souvislosti s ohlášením změny místa trvalého pobytu,
 • v oblasti realizace práva na sociální služby (vč. jednání o smlouvě a její uzavírání) a příspěvku na péči,
 • v oblasti výkonu volebního práva (porozumění smyslu, účelu a důsledkům voleb, včetně možnosti volit a být zvolen)
 • Je posuzovaný/á schopen/na pochopit účel a důsledky uzavření manželství (založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc, společné jmění manželů, zastupování manžela, dědění po manželovi)?
 • Je posuzovaný schopen plnohodnotné účasti na soudním řízení a výslechu? Může výslech posuzované/ho způsobit újmu pro jeho zdravotní stav?
 • Zda je posuzovaný schopen rozpoznat jednání, v nichž mu duševní porucha brání jednat, příp. bude v tomto směru schopen respektovat pokyny zástupce a nejednat samostatně bez zástupce?
 • Je možné využít mírnější opatření?
 • Jaká hrozí vážná újma člověku, kdyby k omezení nedošlo?

Nad otázky znalci, které obecně soudy zadávají, doporučuji ještě přidat (pro potřeby prokázání absolutní neplatnosti právního jednání učiněného v duševní poruše a stanovení invalidity zpětně – správné výše ID, vystavování občanského průkazu):

 • Jak dlouho trvá nemoc člověka?
 • Jak dlouho do historie ho omezuje v právním jednání?
 • Jak dlouho vážným způsobem narušuje jeho pracovní schopnost?
 • Jak je schopen/a si vyřizovat osobní doklady (podat žádost, hlásit změny, vyzvednout si doklady, pochopit držení dokladů, chránit proti zneužití/poškození)?

Tyto oblasti Vám mohou být inspirací, na co u návrhu u dcery nezapomenout. Více inspirace také najdete od str. 117 v naší publikaci, kde máme vzor návrhu: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi.

Mgr. Radka Pešlová

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Máme penicilin ze Slovenska, situace je momentálně o něco lepší

29.1.2023 Očekávání lékárníků i lékařů týkající se penicilinových antibiotik z ciziny se naplnilo. Do většiny nemocničních i privátních lékáren distributoři léčiv poprvé dodali dva druhy jednoduchého penicilinu, jehož dovoz ze Slovenska zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o V penicilin s označením na krabičce V PNC o síle 500 nebo 750 miligramů. více...

PTÁTE SE: Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023 Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.
ODPOVĚĎ
Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně více...

ZPRÁVY: Poradní orgán ombudsmana upozorňuje…

27.1.2023 Na Noci důstojnosti jsme připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou pracovníci Kanceláře ombudsmana objevili a museli nahlásit závažná zjištění. A ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na tento domov poté trestní oznámení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.