pečuj doma

Přebírání pošty u osoby s omezením svéprávnosti

22.10.2022

Chtěl bych vás poprosit o radu ohledně přebírání pošty do vlastních rukou (např. od soudu) v případě osoby s omezenou svéprávností žijící trvale v pobytovém zařízení sociální služby. Tato osoba má stanoveného opatrovníka a sama není schopna fyzicky ani mentálně poštu přebírat. Lze nějak legálně zařídit, aby zařízení sociální služby mohlo tuto poštu převzít za uživatele a vhodnou formou mu posléze zprostředkovalo její obsah? Nemáte prosím nějakou zkušenost s těmito situacemi?

Odpověď

Oficiálně: Je-li doručováno do vlastních rukou, pošta vydá dopis jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta. Tj. opatrovaný může někoho zmocnit, což je absurdní a místo zákonného zástupce by měl být respektován opatrovník jako přebírající.

U přebírání pošty do vlastních rukou je smyslem, aby byl/nebyl schopen si ji opatrovaný převzít.

Soud musí opatrovaného obeslat, např. když ho omezuje ve svéprávnosti. Pokud opatrovaný sám poštu (VĚDOMĚ) nepřebere, není cílem toto suplovat. Soud umí vrácenou a nepřevzatou poštu vyložit tak, jako že je doručena – toto doručení lze napadat, že osoba není schopna ji převzít. Pokud je to právní jednání mající ovlivňovat opatrovancovy záležitosti, tak účinné bude stejně až doručením opatrovníkovi.

Poštu za opatrovaného:

  • buď přebere opatrovník - nikoliv však „ukecáním“ pošťáka, že přehlédne všechna nařízení, ale je oprávněn k převztí,
  • nebo pošta nebude doručena a soud si to procesně ve spise vyřeší.

Soudy si často zlehčují doručování a doufají, oni to nějak vyřídí. Ale samo převzetí napovídá – seznámení s dokumentem, schopnost se bránit, např. podat odvolání. Toho ale nespíš opatrovaný není schopen, když ani nerozumí převzetí pošty, tj. až tak, že poštu chcete přebírat za něj.

Pokud opatrovaný převzetí je schopen, asistujte mu u pošťáka, zlehčete proces převzetí a pokud si to opatrovaný přeje, tak i otevření obálky (pozor na porušení listovního tajemství, pokud by to nebylo na přání opatrovaného) a čtení.

Nicméně vhodnější je sjednat s opatrovníkem, že bude upozorněn na příchozí poštu a převzít ji půjde opravdu on, případně pokud ji přebere opatrovaný, že to bude opatrovník, kdo mu pomůže dopis přečíst a případně pochopit, bránit se… Opatrovník hájí a kontroluje práva a povinnosti opatrovaného.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.