pečuj doma

Převod družstevního podílu do vlastnictví opatrovaného

6.8.2023

Jakožto opatrovník budu opatrovanci zařizovat převod družstevního podílu do výlučného vlastnictví. Jedná se tedy o nabytí nemovité věci, ke které potřebuji ze zákona souhlas soudu. Jak takovou žádost o souhlas formulovat a které dokumenty přiložit jako přílohu? Předpokládám, že smlouvu o převodu. Jak poté probíhá podpis takové smlouvy, na které bude potřeba ověřit podpis? Je nutné smlouvu nějak upravit, nebo stačí podepsat místo opatrovance a prokázat se přitom listinou o určení opatrovníka? Které dokumenty bude nutné zaslat na katastr? Souhlas soudu, listinu o určení opatrovníka?

Odpověď

Potřebujete na soud podat: Návrh na schválení právního jednání – převod družstevního podílu spočívající v podílu velikosti bytové jednotky na osobní vlastnictví.

Obecný vzor zde:

Do textu zdůvodníte, proč je to pro opatrovaného dobré řešení, co tím získá (např. po splacení anuity je vhodnější, aby byl vlastníkem, protože s majetkem bude moci nakládat bez souhlasu družstva a současně bude spolurozhodovatelem o nemovitosti, sníží se náklady atd.). Doložíte soudu, že je již schváleno Prohlášení vlastníka budovy a přidáte smlouvu o převodu, která nabude účinnosti až dnem právní moci schválení (to by v ní mělo být uvedeno).

Podpis smlouvy: běžně ji podepíšete za opatrovaného Vy jako opatrovník (ověříte podpis), ale úplná je smlouva až s rozhodnutím o schválení právního jednání s doložkou nabytí právní moci (přidáte ověřenou kopii). Doplnění smlouvy je potřeba o ustanovení „Smlouva je účinná nabytím právní moci schválením právního jednání soudem.“

Dokumenty na katastr: Pokud je již podán na katastr nemovitostí návrh na vklad vlastnického práva prostřednictvím dokumentu „prohlášení vlastníka nemovitosti(o rozdělení bytového domu na bytové a nebytové jednotky, přičemž je nutné uvést alespoň údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území. Důležité je samozřejmě zapsat i údaje o jednotce, a to zejména: pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, určení a popis společných částí s ohledem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze /s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky/, velikost podílů na společných částech. Prohlášení musí dále obsahovat informaci o tom, jaká věcná a jiná práva či závazky přechází se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek (nebo na některé z nich). K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů. Vypracování prohlášení vlastníka budovy by tak mělo předcházet zaměření bytů a nebytových prostor.), který Katastrální úřad přezkoumá a rozhodne o jeho povolení, nebo zamítnutí, popř. o zastavení správního řízení, o čemž katastrální úřad vlastníka vyrozumí, tak pak se vypracovává smlouva o převodu.

Dál na Katastr doložíte: listina opatrovníka, schválení s doložkou NPM, pokud je opatrovníkem obec, tak ještě pověření, že jako zaměstnanec jednáte za obec a opatrovaného, smlouva o převodu.

K převodu bych doporučila najmout právníka (advokáta), aby doklady byly opravdu v pořádku sepsané a nechyběly jim náležitosti. Přece jen jde o nemovitou věc vysoké ceny (na náklad opatrovaného). Bohužel není v možnostech naší bezplatné poradny Vám podklady zpracovat.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Dálniční známku má držitel ZTP/P nadále zdarma

24.2.2024 Už příští týden v pátek 1. března zdraží dálniční známka. Cena za celoroční užívání zpoplatněných úseků stoupne o 800 Kč na 2300 Kč. Nově bude také možné zakoupit elektronický kupon i na jediný den, ten vyjde na dvě stovky. Elektromobily a vozidla na vodíkový pohon jsou i nadále od dálničního poplatku osvobozená. Výjimku mají i držitelé průkazu ZTP/P. více...

PTÁTE SE: Po odpracování 36 let bych potřebovala zůstat doma a pečovat

23.2.2024 Snažila jsem se vždy spoléhat sama na sebe. Je mi 54 let, mám čtyři děti, odpracováno 36 let převážně ve směnném provozu. Minimálně na pracovní neschopnosti, z mateřské dovolené jsem předčasně odcházela zpět do zaměstnání. Nyní byla u dcery zjištěna závažná psychiatrická diagnóza, má invalidní důchod II. stupně ve věku 19 let, ve společné domácnosti je ještě více...

INFO: Oceněné neziskovky. Je mezi nimi Domácí hospic Vysočina

22.2.2024 V Kině Přítomnost v Praze se konalo vyhlášení Neziskovky roku. Letošní ročník se nesl v duchu změny – cílem bylo ohlédnout se za 10 existencí ocenění a zhodnotit rozvoj neziskovek v době po získání ceny. Oceněny byly Diakonie ČCE – středisko Vsetín, spolek Kamarádi, IQ Roma servis, I MY, MENS SANA, Domácí hospic Vysočina a ACORUS. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.