pečuj doma

Převod družstevního podílu do vlastnictví opatrovaného

6.8.2023

Jakožto opatrovník budu opatrovanci zařizovat převod družstevního podílu do výlučného vlastnictví. Jedná se tedy o nabytí nemovité věci, ke které potřebuji ze zákona souhlas soudu. Jak takovou žádost o souhlas formulovat a které dokumenty přiložit jako přílohu? Předpokládám, že smlouvu o převodu. Jak poté probíhá podpis takové smlouvy, na které bude potřeba ověřit podpis? Je nutné smlouvu nějak upravit, nebo stačí podepsat místo opatrovance a prokázat se přitom listinou o určení opatrovníka? Které dokumenty bude nutné zaslat na katastr? Souhlas soudu, listinu o určení opatrovníka?

Odpověď

Potřebujete na soud podat: Návrh na schválení právního jednání – převod družstevního podílu spočívající v podílu velikosti bytové jednotky na osobní vlastnictví.

Obecný vzor zde:

Do textu zdůvodníte, proč je to pro opatrovaného dobré řešení, co tím získá (např. po splacení anuity je vhodnější, aby byl vlastníkem, protože s majetkem bude moci nakládat bez souhlasu družstva a současně bude spolurozhodovatelem o nemovitosti, sníží se náklady atd.). Doložíte soudu, že je již schváleno Prohlášení vlastníka budovy a přidáte smlouvu o převodu, která nabude účinnosti až dnem právní moci schválení (to by v ní mělo být uvedeno).

Podpis smlouvy: běžně ji podepíšete za opatrovaného Vy jako opatrovník (ověříte podpis), ale úplná je smlouva až s rozhodnutím o schválení právního jednání s doložkou nabytí právní moci (přidáte ověřenou kopii). Doplnění smlouvy je potřeba o ustanovení „Smlouva je účinná nabytím právní moci schválením právního jednání soudem.“

Dokumenty na katastr: Pokud je již podán na katastr nemovitostí návrh na vklad vlastnického práva prostřednictvím dokumentu „prohlášení vlastníka nemovitosti(o rozdělení bytového domu na bytové a nebytové jednotky, přičemž je nutné uvést alespoň údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území. Důležité je samozřejmě zapsat i údaje o jednotce, a to zejména: pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, určení a popis společných částí s ohledem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze /s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky/, velikost podílů na společných částech. Prohlášení musí dále obsahovat informaci o tom, jaká věcná a jiná práva či závazky přechází se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek (nebo na některé z nich). K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů. Vypracování prohlášení vlastníka budovy by tak mělo předcházet zaměření bytů a nebytových prostor.), který Katastrální úřad přezkoumá a rozhodne o jeho povolení, nebo zamítnutí, popř. o zastavení správního řízení, o čemž katastrální úřad vlastníka vyrozumí, tak pak se vypracovává smlouva o převodu.

Dál na Katastr doložíte: listina opatrovníka, schválení s doložkou NPM, pokud je opatrovníkem obec, tak ještě pověření, že jako zaměstnanec jednáte za obec a opatrovaného, smlouva o převodu.

K převodu bych doporučila najmout právníka (advokáta), aby doklady byly opravdu v pořádku sepsané a nechyběly jim náležitosti. Přece jen jde o nemovitou věc vysoké ceny (na náklad opatrovaného). Bohužel není v možnostech naší bezplatné poradny Vám podklady zpracovat.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.