pečuj doma

Převod smlouvy o pronájmu hrobového místa na opatrovníka

14.11.2022

Dotaz se týká pána, který je soudem určený opatrovníkem své matky. Jeho matka má uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa, ale přeje si, aby smlouva byla napsána na jejího syna - opatrovníka. Je možné smlouvu přepsat, nedojde ke kolizi, když paní není svéprávná? Hrobové místo jako takové patří obci, pouze hrobové příslušenství je opatrované paní.

Odpověď

Ačkoliv pravděpodobně nejde o velký právní úkon, jeví se, že je tu opatrovník v kolizi.

Ideálně by syn jako opatrovník měl požádat soud:

„Vážení, moje matka opatrovaná XY, nar. …, bytem …, které jsem byl jmenován opatrovníkem na základě rozhodnutí … si přeje na mě přenést nájem hrobového místa ….

Přestože nejde pravděpodobně o vážný zásah do práv mé matky, současně se tímto sníží náklady opatrované a zaniknou povinnosti spojené se správou nájemního místa, převedení smluvního vztahu mezi opatrovníkem a opatrovanou nemohu učinit samostatně, neboť jsem dle § 460 občanského zákoníku, v platném znění, v kolizi.

Žádám o ustanovení kolizního opatrovníka mé mamince, opatrované XY, který bude oprávněn s obecním úřadem za moji maminku oprávněn jednat, aby na mě nájem hrobového místa mohl případně přejít (zastupoval by maminku při výpovědi nájmu, při souhlasu s přechodem/převodem nájmu apod.).

Jako kolizního opatrovníka navrhuji …, nar. …., kontakt …“

Tento dopis s datem a podpisem by opatrovník měl dát na opatrovnický soud. Až soud ustanoví kolizního opatrovníka, tak ten bude maminku zastupovat a může buď dát souhlas nebo vypovědět hrobové místo. A syn pak převezme nájem za sebe (v tomto kontraktu nebude opatrovníkem).

Mgr. Radka Pešlová

       

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.