pečuj doma

Převod smlouvy o pronájmu hrobového místa na opatrovníka

14.11.2022

Dotaz se týká pána, který je soudem určený opatrovníkem své matky. Jeho matka má uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa, ale přeje si, aby smlouva byla napsána na jejího syna - opatrovníka. Je možné smlouvu přepsat, nedojde ke kolizi, když paní není svéprávná? Hrobové místo jako takové patří obci, pouze hrobové příslušenství je opatrované paní.

Odpověď

Ačkoliv pravděpodobně nejde o velký právní úkon, jeví se, že je tu opatrovník v kolizi.

Ideálně by syn jako opatrovník měl požádat soud:

„Vážení, moje matka opatrovaná XY, nar. …, bytem …, které jsem byl jmenován opatrovníkem na základě rozhodnutí … si přeje na mě přenést nájem hrobového místa ….

Přestože nejde pravděpodobně o vážný zásah do práv mé matky, současně se tímto sníží náklady opatrované a zaniknou povinnosti spojené se správou nájemního místa, převedení smluvního vztahu mezi opatrovníkem a opatrovanou nemohu učinit samostatně, neboť jsem dle § 460 občanského zákoníku, v platném znění, v kolizi.

Žádám o ustanovení kolizního opatrovníka mé mamince, opatrované XY, který bude oprávněn s obecním úřadem za moji maminku oprávněn jednat, aby na mě nájem hrobového místa mohl případně přejít (zastupoval by maminku při výpovědi nájmu, při souhlasu s přechodem/převodem nájmu apod.).

Jako kolizního opatrovníka navrhuji …, nar. …., kontakt …“

Tento dopis s datem a podpisem by opatrovník měl dát na opatrovnický soud. Až soud ustanoví kolizního opatrovníka, tak ten bude maminku zastupovat a může buď dát souhlas nebo vypovědět hrobové místo. A syn pak převezme nájem za sebe (v tomto kontraktu nebude opatrovníkem).

Mgr. Radka Pešlová

       

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.