pečuj doma

Prodej nebo pronájem nemovitosti opatrovaného

26.6.2024

Naše situace je poměrně složitá - tatínek (72 let) má omezenou svéprávnost a fyzicky ani psychicky na tom není dobře. V současnosti je v nemocnici a zdá se, že bude vyžadovat trvalou péči. Maminka (73 let) na tom též není zdravotně nejlépe a zcela jistě není schopna nemohoucímu tatínkovi náležitou péči poskytnout. Bohužel oba bydlí daleko od nás. Řešením, se kterým oba souhlasí, je nastěhovat je blíže k nám - buď přímo do našeho domu, nebo do domu s pečovatelskou službou kousek od nás, kde by je vzali. Problém je dům, který rodiče vlastní - budova, pozemek pod ní a pozemek před budovou je v majetku tatínka. Zbylé dva pozemky jsou SJM. Je v našem případě právně jednodušší dům prodat, nebo ho pronajmout? A jak případně postupovat?

Odpověď

Bohužel není možné hodnotit Vaši situaci komplexně, co je vhodnější. Toto bude záležet na Vašem úsudku, na zdůvodnění, protože možnosti a schopnosti svého opatrovaného tatínka a případně dovednost ještě i maminky, nemůžeme jako nezúčastnění vyhodnotit.

Zvažte:

  • pokud v budoucnu budou rodiče v pobytové službě, zatím se domovy platí do výše 85 % příjmů. Pokud budou nemovitosti pronajaté, posuzuje se pronájem jako příjem. Pokud budou nemovitosti prodané, nejspíš budou prostředky na spořících účtech, jako příjem se posuzuje pouze úrok.
  • pokud budou rodiče v rámci pečovatelské služby poskytované v nájemním bytě zvláštního určení (lidově nazývané dům s pečovatelskou službou), možná by tam mohli zůstat delší období, i kdyby potřebovali množství péče vyšší, než by byl jejich přiznaný příspěvek na péči, a to by se dalo hradit z úspor z prodeje nebo z příjmu z pronájmu.
  • prodaná nemovitost – příjem jde do majetku majitele (např. kde je tatínek výlučným vlastníkem, by prostředky mohly zůstat jeho, ale je potřeba to následně např. v dědění prokázat; úrok jde do SJM). Kde by byl příjem z pronájmu, ten jde do SJM, ačkoliv plyne z majetku tatínka.
  • pokud budete prodávat nemovitost v SJM, kdy jeden z manželů je omezen ve svéprávnosti, musíte prodej schvalovat soudem dle § 483 občanského zákoníku (jako návrh na schválení právního jednání za opatrovaného)

Co a jak by bylo vhodnější, budete nejspíše řešit také s ohledem na jiné úspory rodičů, ze kterých mohou čerpat. Následně nejspíš také ze složitosti vzdálené správy majetku, pokud se rodiče přestěhují ať už k Vám, do domu s pečovatelskou službou nebo v budoucnu do domova.

Dá se uvažovat, že by soud mohl schválit prodej majetku, především, aby si rodiče ještě mohli příjmy z prodeje alespoň základně užít.

Zdůvodnění a přesvědčení soudu je však na Vás. Vzor návrhu: https://justice.cz/documents/32489/1000664/vzor+-+n%C3%A1vrh+na+schv%C3%A1len%C3%AD+pr%C3%A1vn%C3%ADho+jedn%C3%A1n%C3%AD+za+opatrovance.doc/c504cb69-e686-42d3-8be0-dbffb01a40f0 nebo https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx.

Pokud budete současně pečující osobou a opatrovníkem, případně rodiče budou bydlet u Vás, platit Vám podíl na nákladech bydlení, prosím, projděte si ještě tyto dva články:

a ještě v publikaci část od str. 53: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi                                  

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.