pečuj doma

Proškolení opatrovaného v bezpečnosti práce

27.6.2022

Jsem veřejný opatrovník. Mám dva opatrovance, kteří pracují na dohodu o provedení práce v komunálních službách v našem městě. Nyní mě jejich nadřízený požádal, abych je proškolila v BOZP a PO, že nebudou běžnému školení rozumět. Jaká je moje role? Mám jít s nimi na školení a zajistit, aby všemu porozumněli, a svůj podpis připojit k jejich? Nebo se toto výkonu opatrovnictví netýká a asistenci při školení může zajistit v našem případě např. asistent chráněného bydlení, kde žijí?

Odpověď

Zaměstnavatel Vašich opatrovaných má docela zajímavou fantazii a také netradiční představu o naplnění jeho povinnosti poučit zaměstnance tak, aby poučení pochopili.

Tedy – není to povinností Vaší, ale zaměstnavatele, aby byl schopen přizpůsobit svůj výklad i zaměstnancům s jednodušším uvažováním či komunikační bariérou. Pro tyto potřeby si samozřejmě může najmout tlumočníka, osobu, která bude na komunikaci proškolena a situaci s ledasjakým opatrovaný (zaměstnancem) zvládne.

Nicméně, Vy máte hájit práva a povinnosti (v zájmu) opatrovaného. Proto, byste měla zvážit, zda byste mohla napomoci, aby Váš opatrovaný díky Vaší přítomnosti lépe pochopil, co se kolem něj děje, a současně aby měl zaměstnavatel motivaci opatrovaného (opatrované) dále zaměstnávat, protože splní zákonnou povinnost ho/je proškolit, ale tak trošku jinak – jak vylíčím níže.

ALE – v žádném případě nejste odpovědná za proškolení, za chápání opatrovaných, a pokud byste u školení cokoliv podepsala, tak je to především zaměstnavatel, který má opatrovaným vysvětlit BOZP a PO způsobem, který jsou schopni pojmout. Váš podpis neříká – zaměstnanec pochopil.  

Taktéž je to zaměstnavatel, který může najmout asistenta pro své postižené zaměstnance (zvláště, pokud by čirou náhodou navíc čerpal na zaměstnávání osob se zdravotním postižením příspěvek od Úřadu práce).

Nicméně, pokud Vaši opatrovaní potřebují péči, tak ano, můžete sjednat i sociální službu jako doprovod a uhradit ji z příspěvku na péči. Ale ani takováto pracovnice není odpovědná za pochopení BOZP a PO opatrovaným, ale jen může opatrovanému pomoci lépe chápat.

Jakkoliv každý dlouholetý zaměstnanec absolvoval školení BOZP a PO několikrát, neopravňuje ho to učit (školit) druhé. A pokud byste Vy nebo pracovníci CHB dělali něco jako tlumočníka – lehčím způsobem vysvětlovali složitější témata, tak se můžete dopustit zkreslení informací, vypuštění podstatného, prostě proto, že nejste odborníci.

Vaše přítomnost by měla mít trošku jinou funkci. Budete při výkladu pozorovat Vašeho opatrovaného/opatrované a jakmile poznáte, že nechápe, nerozumí, ztrácí pozornost, tak upozorníte školitele, aby si ověřil, že byl pochopen, aby to vysvětlil jednodušeji. Prostě dohlédnete, aby opravdu využil své lektorské dovednosti a aby opatrovaný dostal po právu pořádné a přizpůsobené školení. Současně pak teprve dohlédnete, aby opatrovaný podepsal (pravdivě), že byl proškolen a pochopil a tím bude mít zaměstnavatel teprve splněno povinné proškolení.

A to si troufám říct, že jejich zaměstnavatel asi od Vás neočekává.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Obtížná domluva s bankou i s opatrovancem

23.3.2023 Otec byl omezen na svéprávnosti v nakládání s penězi, uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb, nájemních smluv a jednání s úřady. Důchod mu chodí na účet v bance, ke kterému má stále přístup. Platí z něj nájem, splátky úvěrů. Komunikace s bankou je obtížná, dostal jsem vyjádření „účet bude vypovězen, může být veden pouze na osobu více...

ZPRÁVY: My a Poláci máme nejvyšší procento laických pečujících

22.3.2023 Co prožívá člověk, který se v určité fázi svého života stane laickým pečujícím? Podle údajů mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tvoří sedmdesát až devadesát procent poskytovatelů dlouhodobé péče právě neformálně pečující, tedy členové rodiny, přičemž často i oni jsou již v předdůchodovém věku. více...

INFO: NERV doporučil zvyšovat penze znovu jen o třetinu růstu mezd

21.3.2023 Národní ekonomická rada vlády kvůli zadlužování doporučila zvedání penzí zpomalit a znovu je zvyšovat o třetinu růstu reálných mezd místo poloviny, jak tomu bylo do roku 2017. Zákon dnes stanovuje, že se penze mají zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Půjde tedy o významnou změnu, kterou špičky koalice už začínají projednávat. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.