pečuj doma

Schválení jednání za opatrované děti soudem

7.11.2022

Děti zdědily po otci vůz, investice, nemalou hotovost na účtě, polovinu domu. Jsem jejich opatrovníkem, nebyli jsme oddáni. Nemám řidičský průkaz, tak chci auto prodat a dát jim to na účet. A můžu za děti opět investovat - stávající investice se prý musí zrušit...
Jak mám žádat soud o svolení?

Odpověď

Určitě můžete jako matka za děti jednat.

Od loňského roku se na Vás vztahuje § 898 občanského zákoníku, v platném znění:

(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

(2) Souhlasu soudu je vždy třeba k právnímu jednání, kterým dítě

a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc nebo podíl na ní,
b. zcizuje nebo zatěžuje majetek jako celek, ledaže jeho hodnota nepřevyšuje částku odpovídající dvacetinásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, nebo nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,
c. uzavírá dohodu dědiců o výši dědických podílů nebo rozdělení pozůstalosti, odmítá dědictví nebo prohlašuje, že nechce odkaz, nebo
d. uzavírá smlouvu
1. zavazující k trvajícímu nebo opětovnému plnění nebo smlouvu týkající se jeho bydlení na dobu delší než tři roky nebo na dobu trvající i po nabytí zletilosti dítětem, nebo
2. úvěrovou nebo obdobnou.

(3) Je-li to v zájmu dítěte, může soud zúžit okruh právních jednání, která podléhají souhlasu soudu.

(4) Jednal-li rodič za dítě bez souhlasu soudu, lze právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li dítěti újmu.

Záleží tedy, jak drahé auto je, o jak velké investice jde. Pokud byste případně jednání schválit nenechala, nově, pokud by jim to, co uděláte, neškodilo, bylo by to platné. Ale většinou se s Vámi dopravní inspektoráty a ani banky nebudou bez souhlasu bavit.

Obecně máte vzory návrhu zde (vše podáváte na soud I. instance ve Vašem okrese, kontakty máte zde:https://www.justice.cz/soudy):

(Ačkoliv se ve vzorech hovoří o stavebních spořeních, dnes už není k výpovědi ze stavebního spoření potřeba souhlas soudu – v minulosti došlo v tomto ohledu ke změně zákona.)

Ve všech návrzích je důležitý popis prospěchu pro dítě a schvalujete až právní jednání (smlouva, dohoda, výpověď):

  • zděděné vozidlo neplní svoji funkci, neboť nezletilý a ani nikdo jiný v rodině jej není schopen řídit (já jako matka nemám řidičský průkaz). V souvislosti s držením vozidla vznikají dítěti další náklady na jeho údržbu, technickou, pojištění, což vzhledem k nevyužívání vozu není hospodárné. Proto jsem jako opatrovník, zákonný zástupce dítěte navrhla prodej vozu osobě XY, nar. …, bytem … za cenu … Kč. K ceně jsem dospěla pomocí ocenění dvěma autobazary …./doložte ocenění – není nutné znalecké, ale spíš jen nabídku, případně stáhněte z nějakého internetového autobazaru ceny obdobných vozů a to přiložte/… Přílohou přikládám smlouvu o prodeji, kterou navrhuji schválit.
  • uložené prostředky na účtu XX jsou v současnosti nehospodárně využity. Dokládám výpověď z tohoto účtu, žádám o schválení. S prostředky bude následně naloženo takto: …, protože takto uložené prostředky budou mít pro dítě potenciálně vyšší výnos.

Mgr. Radka Pešlová

       

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.