pečuj doma

Schválení jednání za opatrované děti soudem

7.11.2022

Děti zdědily po otci vůz, investice, nemalou hotovost na účtě, polovinu domu. Jsem jejich opatrovníkem, nebyli jsme oddáni. Nemám řidičský průkaz, tak chci auto prodat a dát jim to na účet. A můžu za děti opět investovat - stávající investice se prý musí zrušit...
Jak mám žádat soud o svolení?

Odpověď

Určitě můžete jako matka za děti jednat.

Od loňského roku se na Vás vztahuje § 898 občanského zákoníku, v platném znění:

(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

(2) Souhlasu soudu je vždy třeba k právnímu jednání, kterým dítě

a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc nebo podíl na ní,
b. zcizuje nebo zatěžuje majetek jako celek, ledaže jeho hodnota nepřevyšuje částku odpovídající dvacetinásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, nebo nabývá, zcizuje nebo zatěžuje majetek v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,
c. uzavírá dohodu dědiců o výši dědických podílů nebo rozdělení pozůstalosti, odmítá dědictví nebo prohlašuje, že nechce odkaz, nebo
d. uzavírá smlouvu
1. zavazující k trvajícímu nebo opětovnému plnění nebo smlouvu týkající se jeho bydlení na dobu delší než tři roky nebo na dobu trvající i po nabytí zletilosti dítětem, nebo
2. úvěrovou nebo obdobnou.

(3) Je-li to v zájmu dítěte, může soud zúžit okruh právních jednání, která podléhají souhlasu soudu.

(4) Jednal-li rodič za dítě bez souhlasu soudu, lze právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li dítěti újmu.

Záleží tedy, jak drahé auto je, o jak velké investice jde. Pokud byste případně jednání schválit nenechala, nově, pokud by jim to, co uděláte, neškodilo, bylo by to platné. Ale většinou se s Vámi dopravní inspektoráty a ani banky nebudou bez souhlasu bavit.

Obecně máte vzory návrhu zde (vše podáváte na soud I. instance ve Vašem okrese, kontakty máte zde:https://www.justice.cz/soudy):

(Ačkoliv se ve vzorech hovoří o stavebních spořeních, dnes už není k výpovědi ze stavebního spoření potřeba souhlas soudu – v minulosti došlo v tomto ohledu ke změně zákona.)

Ve všech návrzích je důležitý popis prospěchu pro dítě a schvalujete až právní jednání (smlouva, dohoda, výpověď):

  • zděděné vozidlo neplní svoji funkci, neboť nezletilý a ani nikdo jiný v rodině jej není schopen řídit (já jako matka nemám řidičský průkaz). V souvislosti s držením vozidla vznikají dítěti další náklady na jeho údržbu, technickou, pojištění, což vzhledem k nevyužívání vozu není hospodárné. Proto jsem jako opatrovník, zákonný zástupce dítěte navrhla prodej vozu osobě XY, nar. …, bytem … za cenu … Kč. K ceně jsem dospěla pomocí ocenění dvěma autobazary …./doložte ocenění – není nutné znalecké, ale spíš jen nabídku, případně stáhněte z nějakého internetového autobazaru ceny obdobných vozů a to přiložte/… Přílohou přikládám smlouvu o prodeji, kterou navrhuji schválit.
  • uložené prostředky na účtu XX jsou v současnosti nehospodárně využity. Dokládám výpověď z tohoto účtu, žádám o schválení. S prostředky bude následně naloženo takto: …, protože takto uložené prostředky budou mít pro dítě potenciálně vyšší výnos.

Mgr. Radka Pešlová

       

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

15.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z MU. A v pondělí nám začínají vedra. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.