pečuj doma

Sňatek a změna opatrovníka mého snoubence

9.5.2023

Můj snoubenec je omezený pouze ve finančních otázkách (uzavírání kupních a jiných smluv ohledně majetku, hospodaření s penězi nad 1000 Kč/týden). Opatrovníkem je jeho bratr, který má k manželství záporný vztah. Potřebuje partner k sňatku jeho souhlas? A myslíte, že by soud svolil ke změně opatrovníka na mě, když mám ID na deprese a úzkosti, ale jinak klidně doučuji matematiku, včetně finanční? Event. na mého syna, který je zdravý, programátor, s dobrým vztahem ke snoubenci, jen to není jeho syn?

Odpověď

Pokud opatrovaný není výslovně na uzavření manželství omezen, pak není třeba souhlasu opatrovníka a ani soudu k uzavření sňatku.

Protože je ale Váš partner omezen ve svéprávnosti ve finančních otázkách, tak příprava svatby už bude záviset také na jednání opatrovníka. Pokud bratr není nakloněn Vašemu vztahu, ještě to neznamená, že by v rámci jeho opatrovnictví nešly nastavit vztahy, např. je možné nastavit dohodu o péči, kdy budete pečující osobou, dohodu o hrazení nákladů na domácnost, pokud byste měli děti, tak i dohodu o výživném, aby to bylo dané a tím docházelo k minimálním konfliktům.

Co se týče změny opatrovníka, soud primárně určí opatrovníkem toho, koho opatrovaný chce. Proto by mohl Váš partner podat návrh na soud na změnu opatrovníka. Ale Vy sama tuto roli (funkci) zvažte. Vaše zdravotní omezení může být velkou překážkou. Opatrovník musí být schopen za opatrovaného řešit i konfliktní situace, musí být schopen hájit opatrovancova práva. Představte si, že by (čistě teoreticky) Váš partner podepsal někomu, kdo ho ovlivní (zmanipuluje) úvěr na 200 000 Kč, ze kterých neviděl ani korunu, a jako opatrovník se to dozvíte, až přijde důchod ponížený o exekuci a současně před bytem bude stát exekutor s Policií a budou provádět soupis majetku. Budete schopná právně anulovat dluh, domoci se zrušení takovéhoto závazku, budete schopna podat specifický návrh na zastavení exekuce nebo žalobu o určení, zda dluh existuje? Když partnerovy sníží invalidní důchod, budete schopná podat za něj námitku a obhajovat jeho nároky? Opatrovnictví obsahuje někdy i konflikty, vyjednávání a orientace se v aktuálním dění. Jsou samozřejmě opatrovníci, kteří to nezvládají a pak na to opatrovaní doplácejí, ale je vhodné, aby tomu tak nebylo.

Pokud si na to troufáte, pak máte možnost se stát opatrovníkem (pokud soud po prověření Vaší osoby toto dovolí: zkoumá se trestní bezúhonnost, bezdlužnost, vztahy s opatrovaným a jeho přání; vliv má taky dojem soudce). Pokud byste nechtěla být opatrovníkem, můžete ještě iniciovat založení opatrovnické rady a jako její člen kontrolovat činnost opatrovníka. Opatrovnická rada v malých věcech nemluví opatrovníkovi do jeho rozhodnutí, ale kontroluje ho a spolupodílí se na rozhodování ve větších záležitostech. Více informací k opatrovnické radě naleznete zde: https://www.reformaopatrovnictvi.cz/opatrovnictvi/opatrovnicka-rada/.

Podobné by to u ustanovení opatrovníkem Vašeho syna. Jde o to, zda by si ho opatrovaný přál a zda by ho soud vyhodnotil jako vhodného.

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.