pečuj doma

Sňatek a změna opatrovníka mého snoubence

9.5.2023

Můj snoubenec je omezený pouze ve finančních otázkách (uzavírání kupních a jiných smluv ohledně majetku, hospodaření s penězi nad 1000 Kč/týden). Opatrovníkem je jeho bratr, který má k manželství záporný vztah. Potřebuje partner k sňatku jeho souhlas? A myslíte, že by soud svolil ke změně opatrovníka na mě, když mám ID na deprese a úzkosti, ale jinak klidně doučuji matematiku, včetně finanční? Event. na mého syna, který je zdravý, programátor, s dobrým vztahem ke snoubenci, jen to není jeho syn?

Odpověď

Pokud opatrovaný není výslovně na uzavření manželství omezen, pak není třeba souhlasu opatrovníka a ani soudu k uzavření sňatku.

Protože je ale Váš partner omezen ve svéprávnosti ve finančních otázkách, tak příprava svatby už bude záviset také na jednání opatrovníka. Pokud bratr není nakloněn Vašemu vztahu, ještě to neznamená, že by v rámci jeho opatrovnictví nešly nastavit vztahy, např. je možné nastavit dohodu o péči, kdy budete pečující osobou, dohodu o hrazení nákladů na domácnost, pokud byste měli děti, tak i dohodu o výživném, aby to bylo dané a tím docházelo k minimálním konfliktům.

Co se týče změny opatrovníka, soud primárně určí opatrovníkem toho, koho opatrovaný chce. Proto by mohl Váš partner podat návrh na soud na změnu opatrovníka. Ale Vy sama tuto roli (funkci) zvažte. Vaše zdravotní omezení může být velkou překážkou. Opatrovník musí být schopen za opatrovaného řešit i konfliktní situace, musí být schopen hájit opatrovancova práva. Představte si, že by (čistě teoreticky) Váš partner podepsal někomu, kdo ho ovlivní (zmanipuluje) úvěr na 200 000 Kč, ze kterých neviděl ani korunu, a jako opatrovník se to dozvíte, až přijde důchod ponížený o exekuci a současně před bytem bude stát exekutor s Policií a budou provádět soupis majetku. Budete schopná právně anulovat dluh, domoci se zrušení takovéhoto závazku, budete schopna podat specifický návrh na zastavení exekuce nebo žalobu o určení, zda dluh existuje? Když partnerovy sníží invalidní důchod, budete schopná podat za něj námitku a obhajovat jeho nároky? Opatrovnictví obsahuje někdy i konflikty, vyjednávání a orientace se v aktuálním dění. Jsou samozřejmě opatrovníci, kteří to nezvládají a pak na to opatrovaní doplácejí, ale je vhodné, aby tomu tak nebylo.

Pokud si na to troufáte, pak máte možnost se stát opatrovníkem (pokud soud po prověření Vaší osoby toto dovolí: zkoumá se trestní bezúhonnost, bezdlužnost, vztahy s opatrovaným a jeho přání; vliv má taky dojem soudce). Pokud byste nechtěla být opatrovníkem, můžete ještě iniciovat založení opatrovnické rady a jako její člen kontrolovat činnost opatrovníka. Opatrovnická rada v malých věcech nemluví opatrovníkovi do jeho rozhodnutí, ale kontroluje ho a spolupodílí se na rozhodování ve větších záležitostech. Více informací k opatrovnické radě naleznete zde: https://www.reformaopatrovnictvi.cz/opatrovnictvi/opatrovnicka-rada/.

Podobné by to u ustanovení opatrovníkem Vašeho syna. Jde o to, zda by si ho opatrovaný přál a zda by ho soud vyhodnotil jako vhodného.

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

PTÁTE SE: Jak posunout datum vzniku invalidity do minulosti

4.12.2023 Přijatá dcera, která má přiznány příspěvek na péči 3. stupně a ZTP/P (dlouhodobě, obojí cca od 9 let, nyní v létě jí bylo obojí na dva roky přiznáno) má komplikovanou diagnózu - AS s výraznou poruchou komunikace, ADHD, PTSD, PDA, úzkostná porucha včetně sociální fobie, komplikovaná oční vada, hypersenzitivita. Její stav trvá s určitými obměnami již více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.