pečuj doma

Sňatek a změna opatrovníka mého snoubence

9.5.2023

Můj snoubenec je omezený pouze ve finančních otázkách (uzavírání kupních a jiných smluv ohledně majetku, hospodaření s penězi nad 1000 Kč/týden). Opatrovníkem je jeho bratr, který má k manželství záporný vztah. Potřebuje partner k sňatku jeho souhlas? A myslíte, že by soud svolil ke změně opatrovníka na mě, když mám ID na deprese a úzkosti, ale jinak klidně doučuji matematiku, včetně finanční? Event. na mého syna, který je zdravý, programátor, s dobrým vztahem ke snoubenci, jen to není jeho syn?

Odpověď

Pokud opatrovaný není výslovně na uzavření manželství omezen, pak není třeba souhlasu opatrovníka a ani soudu k uzavření sňatku.

Protože je ale Váš partner omezen ve svéprávnosti ve finančních otázkách, tak příprava svatby už bude záviset také na jednání opatrovníka. Pokud bratr není nakloněn Vašemu vztahu, ještě to neznamená, že by v rámci jeho opatrovnictví nešly nastavit vztahy, např. je možné nastavit dohodu o péči, kdy budete pečující osobou, dohodu o hrazení nákladů na domácnost, pokud byste měli děti, tak i dohodu o výživném, aby to bylo dané a tím docházelo k minimálním konfliktům.

Co se týče změny opatrovníka, soud primárně určí opatrovníkem toho, koho opatrovaný chce. Proto by mohl Váš partner podat návrh na soud na změnu opatrovníka. Ale Vy sama tuto roli (funkci) zvažte. Vaše zdravotní omezení může být velkou překážkou. Opatrovník musí být schopen za opatrovaného řešit i konfliktní situace, musí být schopen hájit opatrovancova práva. Představte si, že by (čistě teoreticky) Váš partner podepsal někomu, kdo ho ovlivní (zmanipuluje) úvěr na 200 000 Kč, ze kterých neviděl ani korunu, a jako opatrovník se to dozvíte, až přijde důchod ponížený o exekuci a současně před bytem bude stát exekutor s Policií a budou provádět soupis majetku. Budete schopná právně anulovat dluh, domoci se zrušení takovéhoto závazku, budete schopna podat specifický návrh na zastavení exekuce nebo žalobu o určení, zda dluh existuje? Když partnerovy sníží invalidní důchod, budete schopná podat za něj námitku a obhajovat jeho nároky? Opatrovnictví obsahuje někdy i konflikty, vyjednávání a orientace se v aktuálním dění. Jsou samozřejmě opatrovníci, kteří to nezvládají a pak na to opatrovaní doplácejí, ale je vhodné, aby tomu tak nebylo.

Pokud si na to troufáte, pak máte možnost se stát opatrovníkem (pokud soud po prověření Vaší osoby toto dovolí: zkoumá se trestní bezúhonnost, bezdlužnost, vztahy s opatrovaným a jeho přání; vliv má taky dojem soudce). Pokud byste nechtěla být opatrovníkem, můžete ještě iniciovat založení opatrovnické rady a jako její člen kontrolovat činnost opatrovníka. Opatrovnická rada v malých věcech nemluví opatrovníkovi do jeho rozhodnutí, ale kontroluje ho a spolupodílí se na rozhodování ve větších záležitostech. Více informací k opatrovnické radě naleznete zde: https://www.reformaopatrovnictvi.cz/opatrovnictvi/opatrovnicka-rada/.

Podobné by to u ustanovení opatrovníkem Vašeho syna. Jde o to, zda by si ho opatrovaný přál a zda by ho soud vyhodnotil jako vhodného.

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.