pečuj doma

Soud vrátil zpět návrh na schválení operace opatrovaného

29.3.2024

Jako veřejný opatrovník máme udělit souhlas v operací našeho opatrovance. Jedná se o člověka s epilepsií s častými záchvaty. Nyní je naplánována operace - zavedení elektrod do mozku a propojení s neurostimulátorem. My se domníváme, že k takové operaci je nutný souhlas soudu - jako veřejný opatrovník nejsme schopni dovodit závažnost tohoto lékařského zákroku se všemi jeho následky a jedná se o zásah do tělesné integrity. Soud nám vrací zpět náš návrh na schválení zákroku s tím, že jsme schopni udělit souhlas jako opatrovník, že se nejedná o zákrok se závažnými následky podle § 480 odst. 1 c) občanského zákoníku - což podle nás je! Opatrovnická rada stanovena není a není možné ji stanovit. Prosím, máme (chceme) trvat na vydání souhlasu od soudu, jak máme argumentovat?

Odpověď

Jeví se, že člověk s epilepsií by byl schopen svůj souhlas sám udělit, kdybyste pohlídali, že mu vše lékař přiměřeně jeho dovednostem vysvětlí. Pak informovaný souhlas uděluje sám pacient.

Pokud toho pacient není schopen, resp. ochoten, protože zákroku odporuje, musí soud rozhodovat dle § 100 občanského zákoníku.

Pokud toho pacient (opatrovaný) jen není schopen, ale jinak své onemocnění nechápe, neřeší a není schopen pochopit, co se mu bude dít, rozumím, že zavedení elektrovodu do mozku považujete buď ve smyslu § 480 nebo i § 101 občanského zákoníku za zásah do integrity s rizikem vážných následků.

Proti rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu, kde by mělo být zdůvodnění, proč to vesměs považuje za banalitu spadající do pravomoci opatrovníka, bych podala odvolání. Uvidíte sami, co soud uvede jako zdůvodnění, to možná jen logicky zvládnete rozprášit.

Je rozdíl v argumentaci pro § 480 oz – je totiž dost možné, že samotný zásah, pokud bude mít pozitivní účinek, nebude mít závažný následek (v negativním slova smyslu).
Ale pro § 101 oz je podstatné i to, že má být zasaženo do integrity člověka způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví. A zde bych využila bych k argumentaci dokumenty, které Vám lékaři dávají k podpisu, kde budou vypsaná rizika zákroku (termín vážné poškození, riziko úmrtí, zanícení rány apod.). Takovéto poučení bývá plné rizik, která děsí a jsou známkou závažných rizikových následků.

Možná by bylo vhodné, aby Vám lékař zaškrtl na Vašem dokumentu variantu:

MUDr. ... stvrzuje, že se jedná/nejedná o zásah do integrity opatrovaného, kdy jde o zákrok s/bez závažných následků.

V ... dne ... razítko, podpis

Literatura mluví o zásazích do integrity:

Ale polemika, co je závažným následkem a jak funguje praxe, je široká.

Trvejte tedy na tom, že pokud není nutnost schvalovat pro § 480 oz, protože možná zákrok nebude mít vážné (negativní) následky, je zde ve vztahu k § 101 oz vysoká rizikovost takové operace.

Dohledala jsem asi pro právníka a laika nic neříkající článek, nebo snad dokonce by mohl působit uklidňujícím dojmem, ale na str. 259 před nadpisem diskuse je uvedeno: „Celkový výskyt chirurgických komplikací tedy dosahuje 7,3 %“ a v diskusi pak „Rozmezí četnosti mechanických komplikací systému je rovněž široké – 2,7–50 % nemocných (!).“. Toto číslo není zanedbatelné, a proto bych s odkazem na tento článek oponovala, že samotný zákrok rizikový je. Pro potřeby soudu bych nedala celý text článku, ale jen jeho závěry: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2008/04/13.pdf.

Zdá se, že většina vědeckých prací se snaží dementovat rizika dobrým výběrem pacientů, ale rizikové faktory by šlo také opsat ze závěrů MUDr. Baláže: https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2018/03/balaz_2017.pdf.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.