pečuj doma

Souhlas veřejného opatrovníka s operací opatrovaného

21.4.2022

Opatrovanec není omezen ve svéprávnosti a má pouze ustanoveného veřejného opatrovníka. Soud toto rozhodnutí odůvodnil tím, že je opatrovanec v pobytovém zařízení, kde není ohrožen žádnou újmou a a o jeho zájmy se postará veřejný opatrovník. Před 14 dny jsem řešila praktický problém, pán by hospitalizován a měl mu být odejmuto jedno varle.
Já jsem jako veřejný opatrovník měla udělit souhlas s hospitalizací a s operací, což jsem odmítla, protože pán není omezen ve svéprávnosti a vycházela jsem z § 469: Opatrovník jedná pokud možno společně s opatrovancem. Jedná-li opatrovník v těchto případech samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance. Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka soud.
Pán není schopen svou vůli opravdu projevit, proto jsem s lékařem domluvila, že se obrátí na soud a zahájí detenční řízení. K operaci nakonec nedošlo kvůli jiným zdravotním komplikacím pána. Pokud jde o operaci, byla jsem toho názoru, že bude nutný souhlas soudu - viz § 101 OZ.
Prosím o radu, jak řešit situaci do budoucna. Obávám se, že hospitalizace se budou opakovat a pán skutečně nedokáže projevit svou vůli. Napadá mě podat jedině znovu návrh na omezení svéprávnosti, jinak se bude nutné obracet se na soud, aby rozhodnul. Je můj výklad správný?

Odpověď

Co se týče jakéhokoliv souhlasu s lékařským zákrokem, je otázkou, jak jste ustanovena opatrovníkem. Předpokládám, že Vás soud ustanovil spíše dle § 465 tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv. Tady se nevyžaduje vůle opatrovaného, příp. nahrazení soudem dle § 469 odst. 2. Dle § 469 oz jde o zvláštní způsob, kdy si sám opatrovaný zvolil/požádal o opatrovníka pro správu jmění. Tam ani nic jiného opatrovník nerozhoduje.

Takže odpověď, zda můžete běžné zdravotní jednání rozhodovat za opatrovaného, budeme hledat v listině opatrovníka (dle § 465 oz) a stanoveného rozsahu jednání. Pokud je neurčitý, tak bohužel uvažujete správně, buď bude nutné svéprávnost omezit, v zásadě vyjmenovat, co vše už pán nezvládá, a to svěřit do povinností opatrovníka.

Ale stejně jako by bylo limitované rozhodování třeba v penězích: na běžné a pak to, co se schvaluje s opatrovnickou radou (§ 480 oz) či se soudem (§ 483), tak v těchto a dalších paragrafech musíme hledat i zdravotní souhlasy.

§ 480 vymezuje, že s bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník rozhodnout o zásazích do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků.

A správně jste identifikovala povinnost rozhodnout o odebrání varlete soudem (dle § 101 oz). Ještě přidávám (jen pro úplnost), kdyby ošetřovaný (omezený ve svéprávnosti) zákroku odporoval (a opatrovník souhlasil), postupovalo by se dle § 100 oz.

Omezení v rozhodování opatrovníkem (§ 480, § 100, § 101 oz) nezmění to, že bude pán omezen a Vám budou svěřena jednání ve zdravotní oblasti. Opatrovník rozhoduje vždy jen o běžném (tj. drobném) ošetření.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Máme penicilin ze Slovenska, situace je momentálně o něco lepší

29.1.2023 Očekávání lékárníků i lékařů týkající se penicilinových antibiotik z ciziny se naplnilo. Do většiny nemocničních i privátních lékáren distributoři léčiv poprvé dodali dva druhy jednoduchého penicilinu, jehož dovoz ze Slovenska zajistilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o V penicilin s označením na krabičce V PNC o síle 500 nebo 750 miligramů. více...

PTÁTE SE: Může maminka doplácet pobytovou službu z úspor?

28.1.2023 Mé mamince nedostačuje příjem na úhradu domova pro seniory. Má však úspory, je možné vzniklý nedoplatek hradit z těchto úspor? Chtěla by si ho hradit sama, ale bylo nám řečeno, že může pouze rodina.
ODPOVĚĎ
Co se týče úhrady za sociální služby, zde je situace trochu složitá. Na jedné straně více...

ZPRÁVY: Poradní orgán ombudsmana upozorňuje…

27.1.2023 Na Noci důstojnosti jsme připomněli tragický osud Doroty Šandorové, kterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou pracovníci Kanceláře ombudsmana objevili a museli nahlásit závažná zjištění. A ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na tento domov poté trestní oznámení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.