pečuj doma

Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024

Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? Je to povinnost, nebo je jen lepší, když to nahlásím? Vůbec nevím, jestli jsem už něco neporušila. U příspěvku na péči na úřadu práce to je vyřízené, tam to požadovali, ale jinak vůbec nevím. Řeším to detailně až teď, nebyl prostor.

Odpověď

předně je potřeba si uvědomit, jaké vztahy zatím Vaše opatrovaná měla, kde všude se pohybuje, co se jí týká, kde jsou otevřená nějaká jednání a řízení. Není pravděpodobné, že byste tak moc něco zanedbala, když jste hned v prvních měsících neoznámila všem, že už jste opatrovníkem.

Prvně si nechte na listinu opatrovníka a rozhodnutí o omezení svéprávnosti vyznačit tzv. doložku právní moci (zajdete na podatelnu soudu, kde se o omezení svéprávnosti rozhodovalo) a tam Vám na originál Vašich listin dají razítko soudu a vyznačí, od kdy jsou dokumenty účinné a už se podle nich všichni musí řídit.

Jako opatrovník máte povinnost do dvou měsíců od jmenování zaslat správu soudu. Jak by mohla vypadat, najdete v naší publikaci na str. 133 zde: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi. Ta Vás také trochu navede, co všechno máte u opatrované sledovat, a tím také, kam byste se měla ozvat.

Např. má-li opatrovaná životní pojištění, je vhodné se ozvat pojišťovně. Má-li nějaké výživné, je vhodné se ozvat plátci výživného, má-li nájemní smlouvu, je vhodné se ozvat pronajímateli atd.

Přidám Vám seznam, co vše byste mohla (zákon to ale nikde nespecifikuje, spíš to vychází z komplexní praxe) jako opatrovník sledovat, abyste se obeznámila se záležitostmi opatrované. Předpokládám, že jako máma od dcery, mnoho věcí vyškrtáte, protože z dlouholetého společného života v nich máte jasno a jsou pro Vás samozřejmé, ale je vhodné si i zde uvědomit, že se máte jako zastupující oznámit (např. pokud dcera chodí do školy, vedli Vás tam jako rodiče, ale nyní by si Vás měli vést jako opatrovnici).

Seznam tedy není napasovaný jen pro Váš případ máma-dcera, ale obecně opatrovník-opatrovaný (a to i tak, pokud opatrovaného vůbec neznáte – to bývá třeba u veřejných opatrovníků, u vzdálených příbuzných, kteří se dlouhodobě nestýkají).

Tam, kde objevíte nové vztahy, tam zvažte, jak oficiálně je třeba se uvést (např. kamarádům dcery jen řeknete, že ji zastupujete, v bance předložíte listinu opatrovníka a budete trvat na oficiálním zapsání Vás do dokumentace; pečovatelku jen upozorníte, že tu jste jako opatrovník, se službou ale smlouvu budete sjednávat oficiálně s listinou opatrovníka v ruce atd.).

Co by měl opatrovník vše kontrolovat, vyhledat, zapsat si, kde všude by se měl představit a oficiálně uvést, aby o něm do budoucna instituce věděli a správně pak jednali s ním, a nikoliv s opatrovanou:

Kontaktovat opatrovance a seznámit se s ním a jeho okolím (zmapování prostoru a osob)

 • osoby blízké, známí, kamarádi, předchozí opatrovník, sousedi, sociální služba, vztahy – kdo je pro něj důležitý (místní hospoda, prodejna na malé vesnici), jaké má sociální kontakty, jak je získává, opatrovnická rada.

Obeznámení institucí a smluvních partnerů o své funkci (předložení pověření)

 • ČSSZ, ÚP (SSP, HN, Zaměstnanost, PNP, průkazky, kompenzační pomůcky), zdravotní pojišťovna, zaměstnavatel, škola, banka (pojišťovny, spořitelny), sociální služba, vlastník, družstvo či pronajímatel prostoru, opatrovnická rada, provozovatelé služeb (energetika, plynárny, mobilní operátor), věřitelé, místní zastavárna (zde nepředkládejte listinu), katastr nemovitostí (zřízení informací o pohybu s nemovitostí), insolvenční správce, sociální odbor na obci s rozšířenou působností atd.
 • kontrola ARES (https://ares.gov.cz/)
 • zajistit přebírání pošty (dosílku, odnos, přeposílání),

Zmapovat bydlení

 • forma a způsob bydlení, spokojenost, vybavení, potřeby oprav, schopnost samostatného /sdíleného bydlení, nákladovost, smluvní vázanost (doba určitá, ve výpovědi aj.), klíče, vstupování do obydlí

Zmapovat sociální služby a sociální dávky

Zajištění dokladů, kontrola a úvaha o jejich držení a platnosti

 • občanský průkaz, pas, průkazka s identifikací nemoci (pokud osoba nosí při sobě), průkaz pojišťovny, průkaz osoby se zdravotním postižením, parkovací průkaz, živnostenské oprávnění, oprávnění k držení věcí, řidičský průkaz, rodný list, oddací list, doklady o rozvodu (svěření dětí do péče), doklady o studiu, pracovní smlouvy, doklady o předchozím zaměstnání (pracovní smlouva, výplatní listy, ukončení, zápočtový list, evidenční listy), doklady o přiznaných dávkách, evidence trvalého pobytu (koresponduje s adresami na úřadech), doklad k přepravě (slevové průkazky, dlouhodobé jízdní doklady), inkasní lístky, výpisy z účtu, technický průkaz (k držení vozu), existence závěti atd.
 • délka platnosti posudku o invaliditě, posudku o zdravotním stavu pro potřeby dávek (PNP, průkazka)

Prověřit příjmy

 • hotovost, stavy na účtech (běžný, spořící, depozitní), Centrální depozitář cenných papírů, důchod, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, mobilita, mzda, náhrada škody (vč. renty), úroky, služebnosti, pronájmy, nárok na výživné, vratky daně, stavební spoření, penzijní spoření, životní pojištění, přeplatky atd.
 • zajistit zasílání – složenky, účet (opatrovance s oprávněním pro opatrovníka, karty)

Pečlivě zaevidovat výdaje

 • úhrada za bydlení (nájem, energie, daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti, poplatky za svoz odpadu, fond oprav, hypotéka, úhrada správci, septik/odpadní vody, dodavatel vody, TUV), pojištění (rozsah pojistných hodnot, cenu pojištění), sociální služba (nutná kontrola smlouvy a účtování služby), úvěry a půjčky (dluhy na zdravotním pojištění, doby pojištění pro důchod), platby za telefon, exekuce, výživné, spoření, poplatky za TV a rozhlas, internet, poplatky za zvíře, pokuty (u dopravní společnosti, přestupkové komise), náklady na přepravu, revize k insolvenci, bankovní poplatky, poplatky exekutorovi, doplatky, splátkové kalendáře (vždy prověřit možnost zneplatnění dluhu)
 • u dluhů vždy pečlivě zvažovat jejich platnost! zvažovat zneplatňování

Osobní schopnosti opatrovance

 • koná opatrovanec práce přiměřené svým schopnostem, zvládá sebeobsluhu, je zapotřebí péče třetí osoby, může a chce pracovat
 • potřeby a přání, vize a cíle
 • minulost (co se kdy a kde dělo – důsledky), konfliktní situace
 • odpovídá rozsah omezení svéprávnosti opatrovancovým schopnostem?

Zmapovat zdravotní stav

 • lékaři (obvodní, zubní, gynekologie, specialisté) – zajistit preventivní prohlídky, nahlédnout do dokumentace, prodělané zákroky a ošetření, prodělané nemoci, medikace (doplatky a zjištění, zda není zbytečně přepláceno), změna zdravotního stavu od loňska, prognóza do budoucna, zjištění si informací o nemocích, kterými opatrovanec trpí, kompenzační pomůcky (smlouvy, délka držení, technický stav), závislosti (alkohol, cigarety), potřeba lázní, očkování (vč. povinného, kdy vyprší), alergie, plánované zákroky

Zmapovat volný čas a nadstandard

 • chráněné dílny, kroužky, aktivity, zájmy, potřeba vybavení, dovolená, výlety
 • kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika
 • zvířata, věci zvláštní obliby

Zmapovat movitý a nemovitý majetek (provést i fotodokumentaci)

 • motorové vozidlo (vč. pojištění, případného dluhu na pojištění/možná úleva, pokud vozidlo stálo a nepoužívalo se), umělecká díla, kompenzační pomůcky, dary, dědictví (prověřit, zda nějaké neprobíhá), nemovitosti (katastr nemovitostí – i do historie), vč. zástavních práv a služebností
 • nájem hrobového místa

Zrevidovat řízení

 • jsou nějaká „otevřená“ řízení u soudu, dědická, exekuční, u úřadu, na obci, se soukromými subjekty (např. u společenství vlastníků)
 • trestní rejstřík
 • zakončená řízení zrevidovat, zda byl opatrovanec zastoupen a nebyl řízením poškozen

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.