pečuj doma

V nemocnici zanedbávají péči o mého opatrovance

4.9.2022

Můj opatrovanec, nesvéprávný, těžká mentální retardace, nekomunikuje, je v nemocnici kvůli střevní infekci. Neholí ho, nečistí chrup, nepřebalují (1 plena na den), krvácí z katetru, je přikurtován, neposazují na WC s tím, že to udělá do pleny. Za týden má čtyři dekubity. Lékaři nekomunikují adekvátně. Jak postupovat, pokud chci přeložení do jiné nemocnice? Jak zjednat nápravu, když mě sice vyslechnou, ale nic se nestane? Jak požádat o nahlížení do dokumentace?

Odpověď

Situace Vašeho opatrovance vůbec není jednoduchá a mnoho řešení není rychlých.

Přesto musím říci, že ne každý opatrovník je ochoten opravdu vymáhat práva opatrovance i ve zdravotnických zařízeních, kde často dochází k porušování práv osob, které se tomu nemohou bránit, a současně opatrovníci mají ke zdravotníkům takovou úctu nebo jsou tak submisivní, že opravdu nevymohou nic (především protože si na to netroufnou). Takže ačkoliv mě velmi mrzí, že vůbec potřebujete situaci řešit, jsem nadšena, že máte chuť ji řešit.

Připravte si listinu opatrovníka (ideálně s vyznačenou doložkou právní moci). Pokud je opatrovaný omezen ve svéprávnosti na zdravotní záležitosti, ačkoliv to není tak úplně podstatné, pro laiky (jimiž zdravotníci v tomto ohledu jsou) je to také dobrý důkaz, který Vás jistěji postaví do role – mám právo plně rozhodovat. Proto doporučuji (pro rychlejší jednání) vzít i rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Pokud opatrovaný není omezen, nevadí – jako opatrovník pravomoci máte tak jak tak, příp. nejspíš by byl opatrovaný schopen říci větu: „Ona je můj důvěrník.“ Což je ještě další institut k obhajobě práv pacienta (který ale nemocnice/lékaři moc neuznávají).

K možnostem…

PŘEVOZ:

Jako opatrovník rozhodující za opatrovaného, tj. pacienta (stejně jako rodič za dítě) máte dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, právo na výběr zdravotnického zařízení, které je ve smluvním vztahu k opatrovancově zdravotní pojišťovně a to 1× za 3 měsíce.

Zdravotnické zařízení Vás (resp. opatrovaného jako pacienta) by mohlo odmítnout, pokud by mělo naplněnou kapacitu. Je vhodné vybrat novou nemocnici a zjistit, zda v ní mají volno na oddělení, kam by měl být opatrovaný převážen.

Současná nemocnice bude muset:

 • zhodnotit stav opatrovaného, zda je schopen převozu.
  1. Pokud je – zhodnotí, zda se může přepravit sám, příp. zda bude k převozu indikovat sanitní vůz.
  2. Pokud není – máte možnost za opatrovance podepsat, tzv. negativní reverz (poučení o rizicích) a zase pak se bude řešit, zda může odjet sám, či bude indikována přeprava sanitním vozem. K indikaci info z VZP zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/poradna/preprava-pacienta-vozidlem-zdravotnicke-dopravni-sluzby
  3. POZOR – sanita odváží k nejbližšímu smluvnímu poskytovateli, proto vybírejte blízkou jinou nemocnici.
  4. Opatrovaný nemusí zůstat v nemocnici, ale může být problém s převozem.


NÁPRAVA V SOUČASNÉM ZAŘÍZENÍ:

 1. Můžete podat trestní oznámení na nemocnici pro:
  1. neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku). V trestném činu jde sice o neposkytnutí pomoci především v akutním případě, ale vztahuje se to i na „neposkytnutí potřebné pomoci“.
  2. týrání (§ 198 trestního zákoníku) – nemocnice má osobu v péči. I zde původně trestný čin cílil na jiné skutky, ale nechat pacienta s dekubity, nuceně se vyprazdňovat do pleny, přivazování… to by v domácím prostředí bylo jako týrání již možné hodnotit.

Domnívám se, že je to jedno z nejrychlejších nápravných opatření, ačkoliv nejdrsnější.

Můžete si písemně stěžovat:

 1. na zdravotní pojišťovnu
 2. na Českou lékařskou komoru (https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy)
 3. Ombudsmanovi pro zdraví (https://www.ombudsmanprozdravi.cz/nespokojenost-s-lecbou-a-chovanim-zdravotnickeho-personalu/)
 4. Veřejnému ochránci práv
 5. Krajskému úřadu (tomuto předchází stížnost řediteli nemocnice, ten má lhůtu na odpověď 30 dnů a pak, pokud nebudete s odpovědí spokojena, tak podat stížnost na krajský úřad. K tomuto postupu je zpracován zde: https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/Priloha_5312-17-PJE-Vzor_postupu_pro_vyrizovani_stiznosti_na_poskytovani_zdravotni_pece.pdf


NAHLÍŽENÍ DO DOKUMENTACE:

Jako opatrovník máte některá práva podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372)

 • § 28 ZZS: právo na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb
 • § 38 ZZS: u hospitalizace bez souhlasu je povinnost zdravotníků informovat osobu určenou pacientem a osoby blízké u pacienta, který nikoho neurčí, popřípadě osobu ze společné domácnosti, nebo zákonného zástupce pacienta, pokud jsou mu známy. Pokud nikoho nelze zastihnout, informuje Policii České republiky.
 • § 47 ZZS: Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen
  b) umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka, nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem nebo pacientem s omezenou svéprávností, pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen,
  c) včas informovat zákonného zástupce pacienta o propuštění z jednodenní nebo lůžkové péče,
  f) pacienta vybavit při propuštění léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu.
  Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, MŮŽE BÝT PROPUŠTĚN Z JEDNODENNÍ NEBO LŮŽKOVÉ PÉČE AŽ PO PŘEDCHOZÍM VČASNÉM VYROZUMĚNÍ OSOBY, KTERÁ TUTO PÉČI ZAJISTÍ. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta…,
 • § 65 ZZS: (1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie
  a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

Věřím, že je to pro Vás (nyní akutně) takto dostatečné a využijete některých nabízených možností.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

ZPRÁVY: Na vyšetření štítné žlázy čekají lidé i půl roku

27.5.2023 Pacienti musí na vyšetření štítné žlázy u specialisty čekat i půl roku, protože endokrinologů je málo a jejich kapacitní možnosti nejsou neomezené. O pacienty s mírnými poruchami nebo ty, kteří jsou stabilizovaní a mají zavedenou léčbu, by se přitom v budoucnu mohli starat všeobecní praktičtí lékaři. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.