pečuj doma

Vyřeší opatrovnictví problémy, které má alkoholik?

6.6.2023

Nejméně se bohužel celá rodina potýká s nadměrným pitím mojí maminky, která je těžký alkoholik. Sama si ovšem problém nepřipouští, nehodlá s ním cokoliv dělat. Bydlím s rodiči v jednom domě. Maminka jíž byla jednou v alkoholické léčebně, po návratu se držela zhruba půl roku, poté do toho opět spadla. Ukončila kvůli alkoholu podnikání, kontakt s blízkými a není víceméně schopná se o sebe postarat. Situace je v posledních letech čím dál vážnější a nebezpečnější. Měla jíž spoustu zranění z důvodu pádů, inkontinenci, opětovné řízení auta v podnapilém stavu. Je velmi agresivní a dle mého usouzení už trpí i schizofrenií.
Vymýšlí si věci, kterým nakonec sama uvěří… Situaci jsem komunikoval s lékařem, policií, záchranou službou, alkoholickou léčebnou, psychiatrem, psychologem. A všichni mě ujistili, že z jejich strany nelze učinit žádné kroky. Jedinou možností, jak člověka přinutit se léčit, je zbavení svéprávnosti. Podali jsme tedy žádost na soud o zbavení svéprávnosti, každopádně jako opatrovník bych měl být já, jako syn. Nejsem si ovšem jistý, zda mám sílu tuto roli ještě ustát. Můžete mi poradit, jak v této záležitosti postupovat. Jak situaci nejlépe vyřešit? Co znamená pro mě případná role opatrovníka? Vyřeší se tím tato situace?

Odpověď

Je mi to líto, ale opatrovnictvím, resp. omezením svéprávnosti, se pití (resp. nucené léčení) maminky nevyřeší.
Opatrovník je povinen hájit práva opatrovaného, protože soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil.
K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.
Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance. Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Zkusím nastínit příklad:
Maminka se opije a udělá se jí zle. Bude běhat po chodbě a v noci bude bušit sousedům na dveře a vyhrožovat jim smrtí. Sousedi mají právo, cítí-li se ohroženi, přivolat Policii a ta má možnost maminku nechat převést na záchytku, nebo maminku na 24 hodin zadržet. Také má možnost maminku odvést do psychiatrické nemocnice, kde, ohrožuje-li maminka zásadně (a aktuálně) sebe nebo své okolí, mohou maminku i proti její vůli léčit. Podléhá to oznamovací povinnosti, kdy nemocnice musí do 24 hodin sdělit soudu, že někoho omezila na svobodě z vážných zdravotních důvodů a soud schvaluje toto držení za účelem léčby.
Vy jako opatrovník dohlížíte na to, že se k ní v nemocnici chovají dobře, že jí nedrží déle, než je zákonně možné, pokud jí Policie „zkřivila vlásek“ vymáháte škodu a stěžujete si na postup Policie, pokud bude vedeno přestupkové řízení pro narušování nočního klidu, budete hájit, aby maminka buď neplatila nic anebo co nejméně.
Vy jako opatrovník nesuplujete bachaře, Policii, hasiče nebo lékaře. Vy hájíte práva maminky, které už není schopná hájit sama. Vy jako opatrovník nejste nyní zbraní světa/společnosti proti Vaší mamince.

Pokud si na toto hájení netroufáte, máte možnost se opatrovníkem nestát. Buď se najde jiná vhodná osoba anebo bude určen opatrovník veřejný, tj. obec. Ale nečekejte od obce, že pak bude obec více omezovat maminku. I tady bude role obce ochranná pro maminku.

Vím, že se může zdát, že je alkoholik takto nepostižitelný a může si dělat, co chce. Ano, do jisté míry je to jeho právo se zničit. Pokud bude ale ničit i svět/společnost kolem sebe, máme k tomu možnosti omezení osobní svobody (po provedení trestné činnosti, nebo v případě vážného zdravotního ohrožení). Ne vždy ale naše záchranné sbory dělají, co mají, a často takového člověka nehospitalizují, i když by dle zákona již hospitalizovaný být měl.

Píšete, že jste s lékaři, Policií atd. již komunikoval a všichni Vás ujistili, že už nemají, co by víc udělali.
Do jisté míry, je-li destrukce maminky únosná, opravdu se jí do toho nemá kdo motat. Až krutě je u nás přednost se zničit (povinnost léčit ustupuje právu se neléčit). Ale pokud už je to významně společensky škodlivé chování, je tu zákon o obecní policii, zákon o zdravotních službách (koukněte na § 5), máme i v občanském zákoníku ošetřenu detenci ve zdravotnictví. Ve všech je stanoven postup. Jen máme málo míst v psychiatrických nemocnicích, jen někdy je policista víc sociální nebo snad i vyhořelý, že se mu nechce dělat svoji (místy) konfliktní práci.

Nejsem si jistá, zda nyní nepředjímám, ale prosíte o radu a postup, tak to zkusím:

  1. Své opatrovnictví opravdu zvažte – není to hlídací služba, ale pomáhající výkon. Koukněte i do naší publikace, co vše opatrovník řeší: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi
  2. Zkuste se pro sebe smířit s maminkou a její sebedestrukcí. Jako dítě za to nemůžete a je obrovsky těžké tomu přihlížet. Někdy z této bezmoci pomůže jen vlastní terapie. Bezmoc Vám samotnému může působit až vážné zdravotní problémy – u sebe ještě máte možnost toto ovlivnit.
  3. Jakmile maminka bude někoho nebo sebe vážně ohrožovat, je nutné, aby ten ohrožený anebo ten, který k tomu přihlíží, volal 150, 155, 158 (nebo 112) a situaci opravdu surově popsal a dohlédl (si) na to, aby tyto orgány konaly a nenechaly situaci být pod heslem „známá firma“ a s tím nic nenaděláme. Klidně volat i opakovaně.
  4. Budete-li opatrovníkem a bude naplněn bod 3., dohlédněte, aby maminka měla plnou a potřebnou zdravotní péči. Trvejte na seznamování se se spisem a mluvte s jejím lékařem. Nepodepisujte nic, co by z hospitalizace mohlo udělat léčbu se souhlasem (Vás opatrovníka), protože pak maminka z léčby může odejít na reverz (při stabilizaci). Pokud je hospitalizovaná proti své vůli, musí to nemocnice oznámit do 24 hodin na soud. Je stanoven opatrovník pro toto umístění (nejspíš kontaktují Vás) a pak soud rozhodne, zda maminku v nemocnici držet. A dokud to soud nezruší, příp. lékaři nepotvrdí stabilizaci, tak bude hospitalizovaná. Možná správné zaléčení pomůže neléčenou schizofrenii omezit. 

Držím pěsti, abyste se nenechali zničit, ale i tak svoji roli zvládli nejlépe, jak umíte.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Dálniční známku má držitel ZTP/P nadále zdarma

24.2.2024 Už příští týden v pátek 1. března zdraží dálniční známka. Cena za celoroční užívání zpoplatněných úseků stoupne o 800 Kč na 2300 Kč. Nově bude také možné zakoupit elektronický kupon i na jediný den, ten vyjde na dvě stovky. Elektromobily a vozidla na vodíkový pohon jsou i nadále od dálničního poplatku osvobozená. Výjimku mají i držitelé průkazu ZTP/P. více...

PTÁTE SE: Po odpracování 36 let bych potřebovala zůstat doma a pečovat

23.2.2024 Snažila jsem se vždy spoléhat sama na sebe. Je mi 54 let, mám čtyři děti, odpracováno 36 let převážně ve směnném provozu. Minimálně na pracovní neschopnosti, z mateřské dovolené jsem předčasně odcházela zpět do zaměstnání. Nyní byla u dcery zjištěna závažná psychiatrická diagnóza, má invalidní důchod II. stupně ve věku 19 let, ve společné domácnosti je ještě více...

INFO: Oceněné neziskovky. Je mezi nimi Domácí hospic Vysočina

22.2.2024 V Kině Přítomnost v Praze se konalo vyhlášení Neziskovky roku. Letošní ročník se nesl v duchu změny – cílem bylo ohlédnout se za 10 existencí ocenění a zhodnotit rozvoj neziskovek v době po získání ceny. Oceněny byly Diakonie ČCE – středisko Vsetín, spolek Kamarádi, IQ Roma servis, I MY, MENS SANA, Domácí hospic Vysočina a ACORUS. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.