pečuj doma

Zatajení úspor maminky, odvolání opatrovníka

17.7.2022

Po vážné onemocnění mamky pokročilou vaskulární demencí jsem souhlasila s opatrovnictvím bratra. Po jmenování opatrovníkem mě napadl, že jsem z bytu matky odcizila peníze, vkladní knížku a vyzval mě k odevzdání klíče od bytu. Na mou písemnou odpověď již nereagoval. Po dlouhé hospitalizaci maminky v psych. nemocnici bratr nakonec maminku umístil do domova pro seniory. Po 3/4 roce mi došlo předvolání k opatrovnickému soudu ve věci Návrhu prodeje bytu jako svědka. Podala jsem Návrh na odvolání opatrovníka. Jako účastník řízení jsem se dozvěděla, že opatrovník zatajil ušetřené peníze z důchodů, které pobíral, a vkladní knížku, kterou ihned po vzniku opatrovnictví vybral - neuvedl do soupisu majetku. Na mou námitku jej soud vyzval a on peníze, které prý byly na účtu jeho manželky, vrátil. Soud toto označil jako pochybení a Návrh na odvolání opatrovníka zamítl. Nejde o spáchání trestného činu?
Bratr opatrovník mne nařknul z odcizení hotovosti z bytu matky, přitom sám zatajil peněžitý majetek matky a tento neuvedl do soupisu majetku, pouze byt a zařízení (viz výše). Mám podezření, že byt "vybílil". Vyšší soudní úřednice se tím nehodlá zabývat, neboť prý je-li zařízení bytu starší 40 let, má se za to, že hodnota je nula. Mamka má v bytě ale i osobní šperky a předměty, které nejsou bezcenné. Rozhodně se jedná o kompletně zařízený 3 pokojový byt, byť starými věcmi. Jak se mohu bránit a žádat zpřístupnění bytu? Chtěla bych i s matkou byt navštívit. Pomůže pouze trestní oznámení? V současnosti řeším změnu opatrovnictví a odvolávám se ke krajskému soudu, ale to bude na dlouho. Také chci přemístit mamku do Alzheimer centra z obyčejného domova pro seniory, kde nemají akreditaci na odpovídající péči. S tím opatrovník nesouhlasí.

Odpověď

Spory v rodině (Vy a bratr) jsou vždy velmi těžké, protože jsou plné emocí a špatně se rozsuzují. Píši to proto, ne abych Vás odradila, ale abyste se Vy ve Vašem řešení případně nenechala odradit, když se k tomu kontrolní orgány budou stavět laxně a odmítavě (jak např. vyšší soudní úřednice). Vše podávejte písemně, trvejte na vyrozumění a dodržte další rady, které napíši níže.

Sešly se nám Vaše dva dotazy, tak se pokusím dát odpověď na oba dva:

 1. Mohlo by se jednat o trestný čin zpronevěry (dle § 206 zák. č. 40/2009 Sb. /dále TZ – trestního zákona/), krádeže (dle § 205 TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku (dle § 220 TZ).
  1. Pokud se domníváte, že je to na hraně zákona (resp. už za hranou), podejte trestní oznámení (postup zde: https://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx.
  2. V oznámení uveďte, že poškozená maminka je ZVLÁŠŤ ZRANITELNOU OBĚTÍ a podle zákona je třeba jí přidělit advokáta k její ochraně.
  3. Žádejte v trestním oznámení (učiňte ho písemně) vyrozumění, jak je v řízení postupováno.
  4. Uveďte, že maminka by se jako oběť ráda domáhala náhrady vzniklé škody.
  5. S oznámením si opravdu vyhrajte a popisujte stav co nejpodrobněji. Např.: „Maminka měla vkladní knížku u banky …, ze dne …, kdy jsem ji viděla naposledy, na ní bylo … Více už není vkladní knížka a není o ní nikde ani zmínka. Lze se důvodně domnívat, že prostředky nevyužila maminka, protože toho není schopna a není jasné, kdo a jak s prostředky naložil. Soud o nakládání s těmito prostředky nemá zprávu a přitom by měly být součástí vyúčtování, které má provádět opatrovník, který má maminku před nekalými praktikami a zneužitím chránit.
 2. Dále k ochraně maminky můžete založit opatrovnickou radu (k tomu zde: https://www.reformaopatrovnictvi.cz/opatrovnictvi/opatrovnicka-rada/). Ale rada nenahrazuje opatrovníka, je jen kontrolním orgánem.
  1. Pokud jsou v rodině zásadní spory, soud se zpravidla přikloní k určení opatrovníkem obec (tedy veřejného opatrovníka) a tomu byste také jako opatrovnická rada mohla sekundovat. Zároveň by takový opatrovník mohl vše zrevidovat i do minulosti a pohnat bratra k odpovědnosti a úhradě (to byste mohla udělat jako opatrovník také, ale zvažte, zda opravdu nejsou rozbroje s bratrem spíše pro Vás likvidační /nemyslím finančně, spíš psychicky/).
 3. Ptáte se na vstup do bytu:
  1. Vy, pokud v bytě nemáte žádné věci, nemáte k bytu právní nárok vstupu.
  2. Maminka by vstup žádat mohla a mohla by si nechat i byt odemknout, jako by si zapomněla/zabouchla klíče. Ideální by to sice bylo za asistence Policie ČR, ale je to její majetek a má tedy právo vstupu.
 4. Slovní přestřelky a vynucování a neodpovídání:
  1. Vy nejste povinna bratrovi odpovídat a ani on není povinen odpovídat Vám.
  2. Nicméně – pozor na § 184 trestního zákoníku – pomluva. Jak Vy, tak ale i bratr může podat trestní oznámení pro pomluvu a je otázkou, zda jsou Vaše „přestřelky“ už tak silné, že by to naplnilo znaky trestního činu.
 5. Píšete, že se odvoláváte a opatrovnictví bude na dlouho…
  1. Tady máte šanci vytrvat a s rozjetým trestním řízením byste měla silnější argumenty.
 6. Přemístění do Alzheimer centra musí schválit opatrovník s opatrovnickou radou (pokud té není, tak se soudem).
  1. Ale možná, pokud by bylo přípustné jednání v domově pro seniory, kdy by DS naznal, že maminka se už tak zdravotně zhoršila, že jí dál nemohou poskytovat sociální službu a dali jí výpověď, pak by opatrovník přesun musel řešit (resp. najít navazující sociální službu).

Snad jsem se dotkla všech Vašich dotazů a odpověděla na ně.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.