pečuj doma

Změna trvalého pobytu opatrovance

29.6.2023

Manželka byla soudem určena opatrovníci syna. V pokynech se kromě jiného uvádí, že nesmí změnit adresu trvalého pobytu opatrovance bez souhlasu soudu. Chtěli bychom nahlásit syna na naší trvalé adrese. Je na to nějaký určený formulář, nebo stačí nějakou volnou formou zažádat soud o změnu?

Odpověď

Nejsem si jistá, zda jste od soudu dostali pokyny odpovídající zákonu, nebo zda jen nedošlo k záměně pojmů.

§ 480 a § 483 občanského zákoníku neurčuje povinnost opatrovníkovi řešit trvalé bydliště se souhlasem soudu (to je do jisté míry jen formální evidence, která většinou vážným způsobem nezasahuje do života opatrovaného), ale podstatná je změna bydliště, tj. kde opatrovaný bydlí. To je velkým zásahem, protože někde opatrovaný trefí na toaletu, má tam kamarády, je tam určité klima a prostor, na který je zvyklý a pokud mu toto někdo chce změnit, tak se to musí dobře zvážit a nemůže to být udělané jen svévolně. Je třeba posoudit, zda je to opravdu v opatrovancově zájmu. Proto je v § 480 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku uvedeno: (1) Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník rozhodnout o a) změně bydliště opatrovance,

a podle § 482 občanského zákoníku pak rozhoduje soud, pokud není zřízena opatrovnická rada ((2) Není-li zvolena opatrovnická rada a není-li možný ani postup podle odstavce 1, schvaluje opatření opatrovníka stran opatrovance nebo jeho jmění namísto opatrovnické rady soud.).

Pokud synovi chcete jen měnit trvalý pobyt, prosím, podívejte se do rozhodnutí o omezení svéprávnosti, zda si syn může doklady vyřizovat sám. Pokud nemůže, může opatrovnice zajít na evidenci obyvatel a tam doložit třeba nájemní smlouvu či vlastnictví k nemovitosti, kam chcete trvalý pobyt přehlásit a ten změnit.

Pokud se ale budete stěhovat fyzicky, před stěhováním je potřeba podat soudu návrh na schválení právního jednání.

Vzor, který můžete upravit najdete zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx
https://justice.cz/documents/32489/1000664/vzor+-+n%C3%A1vrh+na+schv%C3%A1len%C3%AD+pr%C3%A1vn%C3%ADho+jedn%C3%A1n%C3%AD+za+opatrovance.doc/c504cb69-e686-42d3-8be0-dbffb01a40f0
https://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-soudem-za-osobu-omezenou-ve-svepravnosti/

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.