pečuj doma

Změna trvalého pobytu opatrovance

29.6.2023

Manželka byla soudem určena opatrovníci syna. V pokynech se kromě jiného uvádí, že nesmí změnit adresu trvalého pobytu opatrovance bez souhlasu soudu. Chtěli bychom nahlásit syna na naší trvalé adrese. Je na to nějaký určený formulář, nebo stačí nějakou volnou formou zažádat soud o změnu?

Odpověď

Nejsem si jistá, zda jste od soudu dostali pokyny odpovídající zákonu, nebo zda jen nedošlo k záměně pojmů.

§ 480 a § 483 občanského zákoníku neurčuje povinnost opatrovníkovi řešit trvalé bydliště se souhlasem soudu (to je do jisté míry jen formální evidence, která většinou vážným způsobem nezasahuje do života opatrovaného), ale podstatná je změna bydliště, tj. kde opatrovaný bydlí. To je velkým zásahem, protože někde opatrovaný trefí na toaletu, má tam kamarády, je tam určité klima a prostor, na který je zvyklý a pokud mu toto někdo chce změnit, tak se to musí dobře zvážit a nemůže to být udělané jen svévolně. Je třeba posoudit, zda je to opravdu v opatrovancově zájmu. Proto je v § 480 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku uvedeno: (1) Bez souhlasu opatrovnické rady nesmí opatrovník rozhodnout o a) změně bydliště opatrovance,

a podle § 482 občanského zákoníku pak rozhoduje soud, pokud není zřízena opatrovnická rada ((2) Není-li zvolena opatrovnická rada a není-li možný ani postup podle odstavce 1, schvaluje opatření opatrovníka stran opatrovance nebo jeho jmění namísto opatrovnické rady soud.).

Pokud synovi chcete jen měnit trvalý pobyt, prosím, podívejte se do rozhodnutí o omezení svéprávnosti, zda si syn může doklady vyřizovat sám. Pokud nemůže, může opatrovnice zajít na evidenci obyvatel a tam doložit třeba nájemní smlouvu či vlastnictví k nemovitosti, kam chcete trvalý pobyt přehlásit a ten změnit.

Pokud se ale budete stěhovat fyzicky, před stěhováním je potřeba podat soudu návrh na schválení právního jednání.

Vzor, který můžete upravit najdete zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx
https://justice.cz/documents/32489/1000664/vzor+-+n%C3%A1vrh+na+schv%C3%A1len%C3%AD+pr%C3%A1vn%C3%ADho+jedn%C3%A1n%C3%AD+za+opatrovance.doc/c504cb69-e686-42d3-8be0-dbffb01a40f0
https://www.vzory.cz/vzory/spory-soudy/navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-soudem-za-osobu-omezenou-ve-svepravnosti/

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.