pečuj doma

Změna týdenního limitu pro nakládání s hotovostí

21.7.2023

Jsem soudem pověřený opatrovník mého strýce, kde bylo staveno strýcovi finanční nakládání s hotovostí 1 500 Kč na týden. Chtěl bych požádat opatrovnický soud o navýšení týdenní částky na 2 000 Kč na týden. Dotaz zní, jak lze požádat o navýšení finanční částky? Je nutný formulář žádosti, jaký je postup?

Odpověď

Předně by nebylo potřeba žádat soud o schválení, pokud byste s tímto rozhodnutím byl Vy jako opatrovník v pohodě a odpovídalo to strýcovým dovednostem.

Konkrétně toto řeší § 65 odst. 2 občanského zákoníku

(2) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, pokud je opatrovník schválil. To platí i v případě, že takové právní jednání schválil jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti.

Váš strýc s Vaším vědomím může jednat i ve vyšším rozsahu, který byste jinak řešil Vy sám ještě bez souhlasu soudu (např. o zvýšení na 2 000 Kč můžete rozhodnout Vy, ale už ne o zvýšení na 200 000 Kč, to by bylo v pravomoci soudu na tzv. návrh na schválení právního jednání, příp. na změnu rozsahu omezení svéprávnosti).

Druhou možností je požádat soud o tzv. Změna rozsahu omezení svéprávnosti: zúžení omezení svéprávnosti v bodě nakládání s finančními prostředky.
Specifické vzory k tomuto nejsou. V zásadě jde o vzor na omezení svéprávnosti, který se upravuje na zúžení a pak se popisuje jen, v čem a proč chcete změnu.

Je vhodné zdůvodnit, co se stalo, že strýc dosud rozuměl jen částce do 1 500 Kč týdně a najednou je schopen rozumět částce 2 000 Kč. Mnoho soudů to ale chápe jako dopad inflace, že už prostě 1 500 Kč nestačí, a tak s tím (navrhuje-li to opatrovník) nemívají problémy.

Ale některé soudy formalisticky dodrží postup a změnu rozsahu omezení svéprávnosti dělají v řízení, kde zadávají i znalecký posudek (jako to bylo při prvním omezení ve svéprávnosti).

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.