pečuj doma

Zrušení penzijního spoření opatrovanému bratrovi

26.10.2022

Bratrovi dělám opatrovnici v zakladních věcech. Chce zrušit penzijní spoření a pojišťovna požaduje papír od soudu. Je na to nějaký tiskopis na zrušení, který bych tedy dala ke schválení na soud?

Odpověď

Předně ke zrušení penzijního spoření je třeba nejen „bratr chce“, ale také to, zda jako opatrovník, tj. osoba duševně zdravá, to vidíte jako vhodné, v bratrově zájmu.

Jako opatrovník musíte dodržovat české zákony, a především jednotlivá ustanovení občanského zákoníku (nikoliv však jen ty), z nichž si dovolím poukázat na dva konkrétní paragrafy:

§ 466
(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.
(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

§ 467
(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.
(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Je to tedy tak, že zvážíte mentální věk opatrovaného a podle toho s ním jednáte a podle toho plníte i jeho přání. Je-li mentálně na úrovni pětiletého dítěte, spíš všechno chce, nezná důsledky, nepochopí, že je nutné taky třeba platit náklady v budoucnu formou renty. Pak možná nyní nezrušíte penzijní spoření.  
Pokud je bratr na úrovni jen sedmnáctiletého dítěte, pak je možná zrušení pojištění v pořádku, pokud má i další prostředky, tak to třeba do jeho situace vážně nezasáhne a můžete jeho přání respektovat.

Nicméně vypovězení smlouvy se většinou pojí:

  • v řádném termínu s vyšší výplatou, což nemusí být běžný úkon a je třeba souhlasu soudu
  • v mimořádném termínu se ztrátou státního příspěvku a možná také vyšší výplatou, což není jen běžný úkon náležející do správy opatrovníka a je třeba souhlasu soudu

Vzor na podání na soud naleznete obecný zde: https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx

Jen doporučuji soudu také uvést, proč je výpověď z penzijního spoření ve prospěch opatrovaného. Nejde jen o to schválit/neschválit, ale zda je to ve prospěch opatrovaného. Důvodem může být např.: „Bratr se bude stěhovat do zařízení sociálních služeb a zde potřebuje pro svoji potřebu mít vyšší příjmy. Penzijní spoření již v jeho věku postrádá smysl, nyní by měl z tohoto svého spoření začít čerpat, aby mu mohlo zvýšit kvalitu života.“

Mgr. Radka Peslová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.