pečuj doma

Zrušení penzijního spoření opatrovanému bratrovi

26.10.2022

Bratrovi dělám opatrovnici v zakladních věcech. Chce zrušit penzijní spoření a pojišťovna požaduje papír od soudu. Je na to nějaký tiskopis na zrušení, který bych tedy dala ke schválení na soud?

Odpověď

Předně ke zrušení penzijního spoření je třeba nejen „bratr chce“, ale také to, zda jako opatrovník, tj. osoba duševně zdravá, to vidíte jako vhodné, v bratrově zájmu.

Jako opatrovník musíte dodržovat české zákony, a především jednotlivá ustanovení občanského zákoníku (nikoliv však jen ty), z nichž si dovolím poukázat na dva konkrétní paragrafy:

§ 466
(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.
(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

§ 467
(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.
(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Je to tedy tak, že zvážíte mentální věk opatrovaného a podle toho s ním jednáte a podle toho plníte i jeho přání. Je-li mentálně na úrovni pětiletého dítěte, spíš všechno chce, nezná důsledky, nepochopí, že je nutné taky třeba platit náklady v budoucnu formou renty. Pak možná nyní nezrušíte penzijní spoření.  
Pokud je bratr na úrovni jen sedmnáctiletého dítěte, pak je možná zrušení pojištění v pořádku, pokud má i další prostředky, tak to třeba do jeho situace vážně nezasáhne a můžete jeho přání respektovat.

Nicméně vypovězení smlouvy se většinou pojí:

  • v řádném termínu s vyšší výplatou, což nemusí být běžný úkon a je třeba souhlasu soudu
  • v mimořádném termínu se ztrátou státního příspěvku a možná také vyšší výplatou, což není jen běžný úkon náležející do správy opatrovníka a je třeba souhlasu soudu

Vzor na podání na soud naleznete obecný zde: https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx

Jen doporučuji soudu také uvést, proč je výpověď z penzijního spoření ve prospěch opatrovaného. Nejde jen o to schválit/neschválit, ale zda je to ve prospěch opatrovaného. Důvodem může být např.: „Bratr se bude stěhovat do zařízení sociálních služeb a zde potřebuje pro svoji potřebu mít vyšší příjmy. Penzijní spoření již v jeho věku postrádá smysl, nyní by měl z tohoto svého spoření začít čerpat, aby mu mohlo zvýšit kvalitu života.“

Mgr. Radka Peslová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

ZPRÁVY: Umři do měsíce, jinak nezaplatíme...

25.3.2023 Ví, že už brzy zemře. Osmašedesátiletá paní Jiřina ze Starého Města na Uherskohradišťsku trpí rakovinou slinivky v terminálním stadiu. Stará se o ni od loňského listopadu terénní hospic PAHOP. Nemoc z ní vysála zbytek sil a změnila ji v uzlíček kostí a kůže. Oxygenerátor v rohu místnosti na podporu dechu tiše hučí… více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.