pečuj doma

Zrušení penzijního spoření opatrovanému bratrovi

26.10.2022

Bratrovi dělám opatrovnici v zakladních věcech. Chce zrušit penzijní spoření a pojišťovna požaduje papír od soudu. Je na to nějaký tiskopis na zrušení, který bych tedy dala ke schválení na soud?

Odpověď

Předně ke zrušení penzijního spoření je třeba nejen „bratr chce“, ale také to, zda jako opatrovník, tj. osoba duševně zdravá, to vidíte jako vhodné, v bratrově zájmu.

Jako opatrovník musíte dodržovat české zákony, a především jednotlivá ustanovení občanského zákoníku (nikoliv však jen ty), z nichž si dovolím poukázat na dva konkrétní paragrafy:

§ 466
(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.
(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

§ 467
(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.
(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Je to tedy tak, že zvážíte mentální věk opatrovaného a podle toho s ním jednáte a podle toho plníte i jeho přání. Je-li mentálně na úrovni pětiletého dítěte, spíš všechno chce, nezná důsledky, nepochopí, že je nutné taky třeba platit náklady v budoucnu formou renty. Pak možná nyní nezrušíte penzijní spoření.  
Pokud je bratr na úrovni jen sedmnáctiletého dítěte, pak je možná zrušení pojištění v pořádku, pokud má i další prostředky, tak to třeba do jeho situace vážně nezasáhne a můžete jeho přání respektovat.

Nicméně vypovězení smlouvy se většinou pojí:

  • v řádném termínu s vyšší výplatou, což nemusí být běžný úkon a je třeba souhlasu soudu
  • v mimořádném termínu se ztrátou státního příspěvku a možná také vyšší výplatou, což není jen běžný úkon náležející do správy opatrovníka a je třeba souhlasu soudu

Vzor na podání na soud naleznete obecný zde: https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx

Jen doporučuji soudu také uvést, proč je výpověď z penzijního spoření ve prospěch opatrovaného. Nejde jen o to schválit/neschválit, ale zda je to ve prospěch opatrovaného. Důvodem může být např.: „Bratr se bude stěhovat do zařízení sociálních služeb a zde potřebuje pro svoji potřebu mít vyšší příjmy. Penzijní spoření již v jeho věku postrádá smysl, nyní by měl z tohoto svého spoření začít čerpat, aby mu mohlo zvýšit kvalitu života.“

Mgr. Radka Peslová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.