pečuj doma

Zrušení penzijního spoření opatrovanému bratrovi

26.10.2022

Bratrovi dělám opatrovnici v zakladních věcech. Chce zrušit penzijní spoření a pojišťovna požaduje papír od soudu. Je na to nějaký tiskopis na zrušení, který bych tedy dala ke schválení na soud?

Odpověď

Předně ke zrušení penzijního spoření je třeba nejen „bratr chce“, ale také to, zda jako opatrovník, tj. osoba duševně zdravá, to vidíte jako vhodné, v bratrově zájmu.

Jako opatrovník musíte dodržovat české zákony, a především jednotlivá ustanovení občanského zákoníku (nikoliv však jen ty), z nichž si dovolím poukázat na dva konkrétní paragrafy:

§ 466
(1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.
(2) Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí.

§ 467
(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.
(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Je to tedy tak, že zvážíte mentální věk opatrovaného a podle toho s ním jednáte a podle toho plníte i jeho přání. Je-li mentálně na úrovni pětiletého dítěte, spíš všechno chce, nezná důsledky, nepochopí, že je nutné taky třeba platit náklady v budoucnu formou renty. Pak možná nyní nezrušíte penzijní spoření.  
Pokud je bratr na úrovni jen sedmnáctiletého dítěte, pak je možná zrušení pojištění v pořádku, pokud má i další prostředky, tak to třeba do jeho situace vážně nezasáhne a můžete jeho přání respektovat.

Nicméně vypovězení smlouvy se většinou pojí:

  • v řádném termínu s vyšší výplatou, což nemusí být běžný úkon a je třeba souhlasu soudu
  • v mimořádném termínu se ztrátou státního příspěvku a možná také vyšší výplatou, což není jen běžný úkon náležející do správy opatrovníka a je třeba souhlasu soudu

Vzor na podání na soud naleznete obecný zde: https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-navrh-na-schvaleni-pravniho-jednani-nebezny-ukon.aspx

Jen doporučuji soudu také uvést, proč je výpověď z penzijního spoření ve prospěch opatrovaného. Nejde jen o to schválit/neschválit, ale zda je to ve prospěch opatrovaného. Důvodem může být např.: „Bratr se bude stěhovat do zařízení sociálních služeb a zde potřebuje pro svoji potřebu mít vyšší příjmy. Penzijní spoření již v jeho věku postrádá smysl, nyní by měl z tohoto svého spoření začít čerpat, aby mu mohlo zvýšit kvalitu života.“

Mgr. Radka Peslová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.