pečuj doma

Nepřiznaný příspěvek na auto pro dítě s postižením

14.9.2020

Mám otázku týkající se auta pro postižené dítě. Syn má 5 let, trpí tuberózní sklerózou, epilepsií, má dětský autismus, Westův syndrom. Každý den má záchvat. Doprava do školky je pro něj těžká, trvá hodinu. Úřad práce nám odmítl nárok na auto, zdůvodnil to tím, že syn nemá mentální retardaci. Jeho vývoj je ale odpovídá ročnímu dítěti. Budu vděčná za jakoukoliv odpověď.

Odpověď

Děkujeme Vám za Váš dotaz. Co se týče příspěvku na pořízení motorového vozidla a podmínek pro jeho získání, musím Vám říci, že jsou velmi přísné.

Píšete, že Vám byl příspěvek na auto zamítnut, neptáte se na odvolání, z toho usuzuji, že odvolací lhůta 15 dnů (začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí na poště) už uplynula. Pokud ne, ozvěte se, co nejdříve, poradili bychom Vám, jak postupovat s odvoláním. Zdali má však odvolání šanci na úspěch, můžete zjistit i tím, že se seznámíte s podmínkami pro získání příspěvku, které zde teď vypíši.

V obecné rovině upravuje nárok na přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (celý předpis si můžete zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz).

Dle tohoto zákona je vyplácen tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku, který může být mj. poskytnut na pořízení motorového vozidla. Na příspěvek má nárok osoba (tedy i dítě) s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Jelikož píšete, že Váš syn nemá mentální postižení, je otázkou, zda by nesplnil podmínku nároku dle tělesného postižení. Děkuji Vám za popis onemocnění Vašeho syna, nejsem však lékař, jejich posouzení ve vztahu k nároku na příspěvek mi tedy nepřísluší.

Výše uvedený zákon navíc konkrétně vymezuje, o jaké vady se jedná. Nestačí tedy mít "jakékoli" tělesné postižení, ale musí se jednat o konkrétní postižení odpovídající některé z diagnóz v seznamu (viz dále). Pozor, zákon je v tomto ohledu doslova "nesmlouvavý", a tak bohužel i lidé se zdravotním postižením, které v konečném důsledků přináší stejný dopad na jejich možnosti pohybu, ale není uvedeno v seznamu diagnóz, nemají na příspěvek dle tohoto zákona nárok (týká se to např. lidí v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy, ale i dalšími, často velmi závažnými neurologickými nebo interními onemocněními).

Zákon bohužel vůbec nepřihlíží k tomu, jak moc auto potřebujete a jaké máte (často omezené) možnosti zajistit si jinou přepravu.

Příspěvek je přiznán na základě vyjádření posudkového lékaře, který hodnotí, zda zdravotní stav žadatele odpovídá některé z vad nosného a pohybového ústrojí vymezených v příloze zákona, případně zda se skutečně jedná o mentální retardaci na úrovni "těžké nebo hluboké". Zdravotní stav žadatele hodnotí posudkový lékař dle zprávy od praktického lékaře. Je tedy velmi důležité, aby byl s podmínkami seznámen i dětský lékař syna, aby mohl kvalitně sestavit svoji zprávu.

Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo. Váš syn zatím auto řídit nemůže, ale potvrdit, že jej pravidelně přepravujete (k lékaři, do nějaké sociální služby, na rehabilitace apod.) patrně nebude problém. Splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Dále je třeba doložit, že je syn schopen být převážen motorovým vozidlem; To, že zdravotní stav neodporuje cestování automobilem, doporučuji do zprávy konkrétně uvést (uvede opět dětský lékař). Předejdete tak případnému zamítnutí z důvodu "kontraindikace" užívání vozidla zdravotním stavem.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 tis. Kč.

Nevím, jak postupoval úřad práce v předchozím řízení. Časté je, že úřad práce nechá zdravotní stav nejprve posoudit posudkového lékaře a teprve, když je nárok potvrzen, žádá o doložení příjmů. Pokud tedy došlo k zamítnutí příspěvku pro nesplnění podmínky zdravotního stavu, je možné, že jste se do této fáze vůbec nedostala.

Pokud tedy budete v dalším řízení úspěšnější, počítejte s tím, že budete muset příjmy doložit a také příjmy dalších lidí, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti a samozřejmě příjem syna, pokud nějaký má (může to být např. výživné).

Jak již patrně víte, žádost o příspěvek je třeba podávat na úřad práce v místě bydliště.

Formuláře pro podání žádosti přikládám. Jde jednak o formulář žádosti o příspěvek na pomůcku a jednak formulář pro doložení příjmů. Neznám bohužel Vaši celkovou situaci, nevím tedy, zda nebudete potřebovat další doklady. V případě potřeby je vč. návodu naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Jen pro úplnost dodávám, že bude-li Vám příspěvek přiznán, máte právo do 3 let ode dne převzetí rozhodnutí požádat finanční úřad (v místě bydliště) o vrácení DPH. Jistě nemusím zdůrazňovat, že se jedná o nemalou částku.

Pokud jste z mého vysvětlení (a přiloženého textu zákona a vyhlášky) zjistila, že zdravotní stav syna neodpovídá žádné z uvedených diagnóz (doporučuji konzultovat i s lékařem syna), je téměř jisté, že příspěvek nezískáte. V tomto případě je častým řešením obrátit se na některou z nadací, které podporují lidi se zdravotním postižením a pomáhají jim zajistit příspěvky na různé kompenzační pomůcky. Moje zkušenost z praxe je bohužel taková, že žadatelů o příspěvek na motorové vozidlo se na tyto nadace obrací velké množství, jejich šance na získání příspěvku touto cestou je tedy velmi malá.

Neříkám to proto, abych Vás od tohoto způsobu odrazovala, naopak, pokud neuspějete, zkoušejte cesty hledat dál a dál. Nenechte se odradit příp. neúspěchy nebo tím, že některá z nadací nabídne možnost přispět jen malou část z pořizovací ceny automobilu, nic Vám nebrání v tom potřebnou částku poskládat z různých příspěvků a z různých zdrojů.

Nadací je velmi mnoho, je tedy dobré všímat si, na jakou podporu je daná nadace zaměřena (na děti, seniory, nemocné, z dětských domovů atd. atd.) Vyhledávat je můžete např. zde: https://neziskovky.cz/katalog/.

Ještě se stručně zmíním o různých komerčních nabídkách některých automobilek, některé (např. Škoda auto, Opel a další) nabízejí osobám se zdravotním postižením různá zvýhodnění a slevy. Jedná se však o komerční nabídky, které se v průběhu času mění. Nejsem tedy schopná je nabízet ani sledovat. V případě Vašeho zájmu tedy doporučuji jednotlivé nabídky projít a pečlivě zkoumat jejich výhodnost (už jsem se bohužel setkala i se "zvýhodněním", které bylo dražší než běžná cenová nabídka, buďte tedy opatrná).

S přáním úspěšného zajištění automobilu pro syna

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

14.6.2024 O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU. Vyjímáme z něho: více...

INFO: Rusové počítají s velkou válkou, ale nás mezi dvacítku nepřátel neřadí

14.6.2024 Více než polovina Rusů, a to 57 procent, počítá s možností vypuknutí třetí světové války. Ve vítězství Ruska či koalice s ruskou účastí věří 64 procent dotázaných, napsal server The Moscow Times. Vychází přitom z průzkumu výzkumné skupiny Russian Field. Potěšující pro nás snad je, že ČR Rusové nezahrnují mezi dvacítku hlavních nepřátel. více...

PTÁTE SE: Úmrtí rodiče, který se staral o syna s mentálním postižením

13.6.2024 Zemřelý žil ve společné domácnosti s dospělým synem s mentální retardací. Vše kolem vyřizuje mladší sourozenec. Ale nejsme si jistí, že jsou zajištěny jeho práva a ochráněny jeho zájmy.
ODPOVĚĎ
Děkujeme Vám za dotaz a za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Musím říci, že z Vašeho dotazu mi není úplně jasné, z čeho plynou více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.