pečuj doma

Nepřiznaný příspěvek na auto pro dítě s postižením

14.9.2020

Mám otázku týkající se auta pro postižené dítě. Syn má 5 let, trpí tuberózní sklerózou, epilepsií, má dětský autismus, Westův syndrom. Každý den má záchvat. Doprava do školky je pro něj těžká, trvá hodinu. Úřad práce nám odmítl nárok na auto, zdůvodnil to tím, že syn nemá mentální retardaci. Jeho vývoj je ale odpovídá ročnímu dítěti. Budu vděčná za jakoukoliv odpověď.

Odpověď

Děkujeme Vám za Váš dotaz. Co se týče příspěvku na pořízení motorového vozidla a podmínek pro jeho získání, musím Vám říci, že jsou velmi přísné.

Píšete, že Vám byl příspěvek na auto zamítnut, neptáte se na odvolání, z toho usuzuji, že odvolací lhůta 15 dnů (začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí na poště) už uplynula. Pokud ne, ozvěte se, co nejdříve, poradili bychom Vám, jak postupovat s odvoláním. Zdali má však odvolání šanci na úspěch, můžete zjistit i tím, že se seznámíte s podmínkami pro získání příspěvku, které zde teď vypíši.

V obecné rovině upravuje nárok na přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (celý předpis si můžete zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz).

Dle tohoto zákona je vyplácen tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku, který může být mj. poskytnut na pořízení motorového vozidla. Na příspěvek má nárok osoba (tedy i dítě) s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Jelikož píšete, že Váš syn nemá mentální postižení, je otázkou, zda by nesplnil podmínku nároku dle tělesného postižení. Děkuji Vám za popis onemocnění Vašeho syna, nejsem však lékař, jejich posouzení ve vztahu k nároku na příspěvek mi tedy nepřísluší.

Výše uvedený zákon navíc konkrétně vymezuje, o jaké vady se jedná. Nestačí tedy mít "jakékoli" tělesné postižení, ale musí se jednat o konkrétní postižení odpovídající některé z diagnóz v seznamu (viz dále). Pozor, zákon je v tomto ohledu doslova "nesmlouvavý", a tak bohužel i lidé se zdravotním postižením, které v konečném důsledků přináší stejný dopad na jejich možnosti pohybu, ale není uvedeno v seznamu diagnóz, nemají na příspěvek dle tohoto zákona nárok (týká se to např. lidí v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy, ale i dalšími, často velmi závažnými neurologickými nebo interními onemocněními).

Zákon bohužel vůbec nepřihlíží k tomu, jak moc auto potřebujete a jaké máte (často omezené) možnosti zajistit si jinou přepravu.

Příspěvek je přiznán na základě vyjádření posudkového lékaře, který hodnotí, zda zdravotní stav žadatele odpovídá některé z vad nosného a pohybového ústrojí vymezených v příloze zákona, případně zda se skutečně jedná o mentální retardaci na úrovni "těžké nebo hluboké". Zdravotní stav žadatele hodnotí posudkový lékař dle zprávy od praktického lékaře. Je tedy velmi důležité, aby byl s podmínkami seznámen i dětský lékař syna, aby mohl kvalitně sestavit svoji zprávu.

Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo. Váš syn zatím auto řídit nemůže, ale potvrdit, že jej pravidelně přepravujete (k lékaři, do nějaké sociální služby, na rehabilitace apod.) patrně nebude problém. Splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Dále je třeba doložit, že je syn schopen být převážen motorovým vozidlem; To, že zdravotní stav neodporuje cestování automobilem, doporučuji do zprávy konkrétně uvést (uvede opět dětský lékař). Předejdete tak případnému zamítnutí z důvodu "kontraindikace" užívání vozidla zdravotním stavem.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 tis. Kč.

Nevím, jak postupoval úřad práce v předchozím řízení. Časté je, že úřad práce nechá zdravotní stav nejprve posoudit posudkového lékaře a teprve, když je nárok potvrzen, žádá o doložení příjmů. Pokud tedy došlo k zamítnutí příspěvku pro nesplnění podmínky zdravotního stavu, je možné, že jste se do této fáze vůbec nedostala.

Pokud tedy budete v dalším řízení úspěšnější, počítejte s tím, že budete muset příjmy doložit a také příjmy dalších lidí, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti a samozřejmě příjem syna, pokud nějaký má (může to být např. výživné).

Jak již patrně víte, žádost o příspěvek je třeba podávat na úřad práce v místě bydliště.

Formuláře pro podání žádosti přikládám. Jde jednak o formulář žádosti o příspěvek na pomůcku a jednak formulář pro doložení příjmů. Neznám bohužel Vaši celkovou situaci, nevím tedy, zda nebudete potřebovat další doklady. V případě potřeby je vč. návodu naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Jen pro úplnost dodávám, že bude-li Vám příspěvek přiznán, máte právo do 3 let ode dne převzetí rozhodnutí požádat finanční úřad (v místě bydliště) o vrácení DPH. Jistě nemusím zdůrazňovat, že se jedná o nemalou částku.

Pokud jste z mého vysvětlení (a přiloženého textu zákona a vyhlášky) zjistila, že zdravotní stav syna neodpovídá žádné z uvedených diagnóz (doporučuji konzultovat i s lékařem syna), je téměř jisté, že příspěvek nezískáte. V tomto případě je častým řešením obrátit se na některou z nadací, které podporují lidi se zdravotním postižením a pomáhají jim zajistit příspěvky na různé kompenzační pomůcky. Moje zkušenost z praxe je bohužel taková, že žadatelů o příspěvek na motorové vozidlo se na tyto nadace obrací velké množství, jejich šance na získání příspěvku touto cestou je tedy velmi malá.

Neříkám to proto, abych Vás od tohoto způsobu odrazovala, naopak, pokud neuspějete, zkoušejte cesty hledat dál a dál. Nenechte se odradit příp. neúspěchy nebo tím, že některá z nadací nabídne možnost přispět jen malou část z pořizovací ceny automobilu, nic Vám nebrání v tom potřebnou částku poskládat z různých příspěvků a z různých zdrojů.

Nadací je velmi mnoho, je tedy dobré všímat si, na jakou podporu je daná nadace zaměřena (na děti, seniory, nemocné, z dětských domovů atd. atd.) Vyhledávat je můžete např. zde: https://neziskovky.cz/katalog/.

Ještě se stručně zmíním o různých komerčních nabídkách některých automobilek, některé (např. Škoda auto, Opel a další) nabízejí osobám se zdravotním postižením různá zvýhodnění a slevy. Jedná se však o komerční nabídky, které se v průběhu času mění. Nejsem tedy schopná je nabízet ani sledovat. V případě Vašeho zájmu tedy doporučuji jednotlivé nabídky projít a pečlivě zkoumat jejich výhodnost (už jsem se bohužel setkala i se "zvýhodněním", které bylo dražší než běžná cenová nabídka, buďte tedy opatrná).

S přáním úspěšného zajištění automobilu pro syna

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.