pečuj doma

Objednáváte si pečovatelskou službu? Rady Radky Pešlové

15.9.2020

Rozsáhlý materiál pro ty, kteří si objednávají pečovatelskou službu do domácnosti, vypracovala pro naše noviny Pečujeme doma právnička Radka Pešlová. Upozorňuje, jaké pečující mají práva, ale také povinnosti vůči pečovatelkám, stejně jako na různá úskalí, které mohou při uzavírání smlouvy vzniknout. Materiál je vhodný si uložit.

Více než kdy jindy se v této době ukazuje, jak institucionalizované poskytování péče v různých domovech (též nazývaných i ústavech) mnoha lidem nevyhovuje. Pokud má opečovávaný dostatek prostředků, případně potřebuje jen méně péče, nabízí naše sociální služby pomoc v domácnosti pomocí pečovatelské služby, díky čemuž není nutné se hned stěhovat do nějakého pobytového zařízení.

Pečovatelská služba je službou, kdy jedna pečovatelka poskytuje péči jednomu uživateli (opečovávanému). Tato individuální péče, kdy pečovatelka k uživateli vyjíždí ze sídla organizace je o něco méně časově hospodárná, než když třeba pečovatelka v domově pomůže dvěma spolubydlícím na jednom pokoji.
(Pro potřeby tohoto článku prosím profesionály o prominutí, nebudu rozlišovat termíny jako jsou sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Ale obecně budu pracovníka nazývat pečovatelkou, aby laický čtenář nebyl příliš zmaten. Věřím, že profesionálové si toto s uživatelem v přímém kontaktu vyjasní.)

Proto se péče ve vlastní domácnosti platí vždy podle spotřebovaného času skutečné péče, ale vždy maximálně 130 Kč za hodinu (některé služby účtují nižší úhradu). Přestože je částka 130 Kč pro někoho dost vysoká, nejde o skutečné náklady na danou pečovatelku. Ta musí být proškolená, zaměstnavatel za ni odvádí sociální a zdravotní pojištění, musí jí hradit i případně dovolenou, školení, pracovní prostředky atd. Skutečný náklad je vyšší, ale sociální služby jsou zařazeny do tzv. krajské sítě sociálních služeb a získávají na svoji činnost dotace. Dotace směřují do služby za účelem poskytnout občanům sociální pomoc, pokud si sami nebo s rodinou nemohou pomoci.

Pečovatelská služba a její poskytování se tak řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Každou pečovatelskou službu byste měli najít v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb), díky čemuž má tato služba jistá nepřekročitelná pravidla fungování. Udělená registrace ji zavazuje dodržet kvalitu poskytované služby a podléhá dohledu Ministerstvem práce a sociálních věcích (MPSV). Na registrovanou sociální službu si můžete stěžovat – podat podnět na Inspekci sociálních služeb (odbor na MPSV). Pečovatelské služby, které nejsou registrované podnikají v sociální oblasti neoprávněně.

Objednáváte si pečovatelskou službu, pak máte právo:

 • na individuální přístup, kdy pečovatelka může mít sice své zvyklosti a naučené postupy, ale i Vás musí vnímat jako člověka s individuálními potřebami. Je jedno, že to po pečovatelce „nikdy nikdo nechtěl“ (často je to jen výmluvou). Je jedno, že dosud dělala věci určitým způsobem „a nikdo si nestěžoval“. Jste jedinečnou osobou, a i když máme často potřeby podobné, určitě není v pořádku, abychom byli pro pečovatelku „jen další v pořadí“. Je sice velmi ohleduplné, že si vážíte práce pečovatelky, ale ani tato ohleduplnost by neměla potlačit Vaše potřeby. Je vysoce pravděpodobné, že lidé skromní právě nebudou vyžadovat individuální přístup, ale za to lidé bezohlední si ho vynutí i přes profesní hranice pečovatelky. Proto chvíli odložte svoji skromnost a vězte, že máte právo si říct, co a jak potřebujete. A nenechte se odradit slovy „to mi takto neděláme“. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá výmluvy.
 • s tím přímo souvisí, že máte právo, aby služba odpovídala Vašim představám, a nikoliv unifikovanému přístupu pečovatelky (např. ustlaná postel má být podle Vašich představ, teplota vody na koupel, druh talíře, na kterém chcete podávat jídlo). Přesto je ale potřeba si uvědomit, že právě díky profesionálním postupům může být pečovatelka výkonnější, méně namáhat svá záda.
  Potřebujete-li např. teplo, bude nejspíše při péči pečovatelce trošku horko, protože ona se hýbe, ale Vy třeba ne. Ale je profesionální ctí pečovatelky toto zvládat tak, aby se uživatel necítil provinile. Dalo by se říct, že pečovatelka třeba vůbec nemusí umět vařit, pokud jí budete navigovat a vysvětlovat. Pečovatelka je jakýmsi Vaším zdravým tělem řízeným Vaší hlavou.
 • vlídné zacházení (pečovatelka je za svoji práci placena a má být profesionál, neměli byste se jí doprošovat, neměla by Vám dávat najevo, že ji práce pro Vás obtěžuje, a že si vymýšlíte).
 • měnit čas a rozsah toho, co potřebujete (podle pravidel odhlašování/přihlašování ve smlouvě), ale je asi jasné, že i služba musí plánovat, aby pečovatelka v jeden čas neměla být u dvou uživatelů a další hodinu neměla žádnou práci. Přesto je rozhodující, co potřebujete.

Ale pozor:

 • pečovatelka není služka – může Vám pomáhat v základních věcech, které Vy sami už nemůžete a týkají se jen Vás (např. pokud zvládáte umýt nádobí, nebude ho mýt pečovatelka, jen protože si ji platíte; pečovatelku platíte za tzv. dotovanou úhradu – komerční služba by byla dražší, a proto je pečovatelka jen pro ty, co skutečně potřebují péči, kterou sami nejsou schopni ze zdravotních důvodů zvládnout. Pečovatelka také neuklidí pokoje rodiny, ale jen Vaše, protože rodina to umí sama.)
 • pečovatelka Vám pomůže v základních věcech, a nikoliv v něčem, co není třeba pro běžný život. Např. máte-li dům se zahradou, pečovatelka Vám nebude česat ovoce, na to si najměte komerční pomoc. Ale z Vašeho domácího ovoce Vám může připravit nápoj a nemůže oponovat, že by třeba sirup z obchodu byl jednodušší. Stejně tak Vám ovoce nezavaří (do zásoby), ale aktuálně z ovoce může připravit i horkou přesnídávku.
 • pokud nám někdo pomáhá, je zjevné, že má třeba odlišné postupy, je třeba mít vůči pečovatelce také toleranci. Pečovatelka mívá nařízené i postupy práce (kvůli bezpečnosti práce a efektivnosti).
 • pečovatelka není dokonalý stroj a potřebuje, abyste v domácnosti měli přizpůsobené prostředí tak, aby i jí se o Vás staralo dobře (např. různé kompenzační pomůcky jako jsou zvedáky, podložky atd.; abyste měli v době péče zavřené domácí zvířectvo, aby se na Vás pečovatelka mohla plně soustředit a pejska třeba nepřišlápla).
 • služba není úschovna klíčů, banka a ani Váš kamarád, co Vás přijde navštívit do nemocnice, služba je „pouze“ smluvní partner. To, že máte k pečovatelce důvěru, je v pořádku, ale pečovatelka nemůže suplovat běžné sociální vztahy (stejně jako by to třeba neměla dělat pokladní v obchodě, byť by byla velmi milá).
  • nespoléhejte 100% na službu – např. nemůže Vám do nemocnice přivést věci z Vaší domácnosti, které jste doma zapomněli, když Vás odvážela sanita. Služba také nesmí znát PIN Vaší karty a jít Vám vybírat z účtu za Vás ani bez Vás.
  • služba Vás může podpořit v zařízení hlasového otevírání dveří, pokud Vám Vaše schopnosti nestačí na vyhledání dodavatele, úklid po instalaci apod.
  • služba Vás může podpořit v nalezení platební formy, kterou zvládnete a může Vás podporovat v naučení se zacházet s moderními technologiemi, pokud si třeba založíte účet a ovládáte jej internetovým bankovnictvím.
  • služba Vás může podpořit v navazování kontaktů s okolím, třeba tak, že Vám pomůže nalézt vhodnou asistenční službu, která by Vás podporovala (doprovázela, pokud toho nejste sami schopni) při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. při setkávání se s ostatními lidmi věkově/zdravotně/s podobnými zájmy).
 • služba není lékařská péče, ale správná pečovatelská služba Vám (pokud toho sami nejste schopni) pomůže vyjednávat s lékařem, aby k Vám přijel (na návštěvní službu) a případně aby k Vám pravidelně chodila zdravotní sestřička (to se platí ze zdravotního pojištění a máte na to nárok, pokud tomu Váš zdravotní stav odpovídá).

K pečovatelce většina uživatelů získá blízký vztah a často nelibě nesou změnu pečovatelky. Je velmi důležité si uvědomit, že pečovatelka vykonává svoji práci. Je profesionál a Vy s jejím zaměstnavatelem máte uzavřen obchod. On nabízí kvalitní péči a Vy si ji platíte. Nejde o přátelský vztah, ale i profesionální vztah se může jistému přátelství podobat. Přesto ale má své hranice. A stejně tak, i když si službu platíme, uzavřený obchod má hranice (a nejde o otrokářství, pokud za poměrně nízkou úhradu proti komerčním službám, vyžadujeme opravdu nad míru práci pečovatelky, která není péčí, ale posluhováním).

Existují služby a uživatelé, kteří hranice profesionality překračují z důvodu jakési lidskosti, ale naopak pracovnice, která Vám pomůže např. vyhledat, sjednat internetové bankovnictví, které zvládnete ovládat, nebo otevírací systém dveří na hlasové ovládání atd. je tím profesionálem, který Vám ještě nechává Vaše kompetence, a ještě se v mnohém můžete obejít bez pečovatelky. Právě toto je činnost dobré sociální práce – podpoří Vás v tom, co třeba jen už pro bolest, stáří, nové technologie nezvládáte a pomůže Vám ještě chvíli žít důstojněji, kvalitněji a samostatněji (a často se také nenudit, když za Vás vše udělají jiní a Vy tak maximálně můžete „ležet a koukat do stropu“).

Až budete sepisovat s pečovatelskou službou smlouvu, dobře si přečtěte, případně dohodněte:

 • jak a kolik máte platit – to co platíte je služba, kterou vy máte právo určit a vyžadovat profesionální provedení – jste pro pečovatelskou službu smluvním partnerem.
 • zjistěte si, jestli služba počítá péči opravdu za skutečně spotřebovaný čas (jak plyne z vyhlášky), jak se vykazuje, zda dobu odsouhlasujete/stvrzujete.
 • kolik zaplatíte, když k Vám služba pojede zbytečně, protože jste ji neodhlásili.
 • mějte kontakty, kam můžete volat, když se u Vás něco změní (uložte si/případně požádejte o pomoc pečovatelku/ čísla pod tzv. „rychlé volby“) a kontaktujte službu, co nejdřív to jde, když chcete odhlásit službu, nebo naopak chcete službu přiobjednat.
 • dobře si projděte, jaké povinnosti si služba vyžaduje (vnitřní pravidla), abyste věděli, co musíte a v jakých podmínkách u Vás služba bude/nebude fungovat. Máte právo o pravidlech diskutovat a nechat si vysvětlit, co znamenají. Pokud je nechápete, můžete trvat na jejich smazání (ve smlouvě, mimo smlouvu Vás zavazují jen pravidla, která sama o sobě nenařizují více, než běžné zákony; např. pokud nesmíte kouřit, když u Vás je pečovatelka, tak pokud to budete mít sjednané ve smlouvě, příp. v příloze smlouvy, platí to. Pokud to služba dá jen do pravidel poskytování péče mimo smlouvu, i když Vám tato pravidla přiloží, ale jinak nejsou neoddělitelnou součástí smlouvy, nezavazuje Vás to, protože je to nařizováno nad zákon, což je neplatné nařízení. A to i když ve smlouvě podepíšete, že budete dodržovat pravidla – myslí se tím jen ta v souladu se zákonem). Je jasné, že služba má tak trochu navrch, protože Vy ji potřebujete, ale služba už došla k tomu, že Vám péči poskytne a nemá právo s Vámi zacházet stylem „berte tak jak to je, nebo nechte být“. Pokud změnu chcete, ale služba na to nechce přistoupit, požádejte je písemně. Máte do budoucna doklad, že třeba toto ustanovení Vám bylo vnuceno a mohlo by být základem stížnosti na kvalitu poskytované služby.
 • dobře se podívejte, co musíte doma upravit, aby služba mohla bezpečně a nezávadně dělat svoji práci. Bývá to povinnost zavřít zvířátko, aby neohrožovalo pečovatelku; pořídit kompenzační pomůcky (např. zvedák); mít vyvětráno, pokud jste kuřák; mít elektrospotřebiče, se kterými pracuje pečovatelka, v dobrém stavu; zajistit, aby rodina pečovatelku neohrožovala, aby jí nepřikazovala... Pokud něčeho nejste schopni, je potřeba sjednat rozsah služby tak, aby Vám v tom pečovatelka pomohla (např. jste slabší proti rodině, pečovatelka by měla „stát za Vámi“ a podporovat Vás v komunikaci a pomáhat Vám vyhledat další pomoc; nezvládáte otevřít okno, může pečovatelka vyvětrat, jak přijde. Vše ale dohodněte v rozsahu poskytované péče).
 • neobcházejte službu, nezatajujte své obtíže. Často ze strachu, že o službu přijdou, uživatelé tají infekce, zdravotní potíže, konflikty v rodině atd. Pokud na dané věci nestačíte, právě pečovatelka má pomáhat. Pokud jste infekční, může přijít vybavenější ochrannými prostředky, může Vám pomoci přivolat lékaře. Pokud máte konflikty v rodině, může Vás podpořit, abyste při péči měl hlavní slovo Vy (např. rodina chce po pečovatelce, aby Vás přes den budila, abyste spal v noci, když máte „obrácený režim“. Pro pečovatelku jste ale primární Vy, a nikoliv přání rodiny.)
 • zvažte, komu a v jakém rozsahu může pečovatelka předávat informace o Vás, o Vašich potížích, o Vašem stavu. Pečovatelka musí striktně dodržovat mlčenlivost a jen s Vámi uděleným souhlasem může zavolat Vašemu lékaři (pokud nejde o záchranu života), Vašemu rodinnému příslušníkovi. Např. Vaší rodině smí sdělit jen to, co si přejete. Smluvním partnerem jste Vy a ne rodina (a to i když bydlíte u rodiny).
 • ověřte si, zda máte smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. O prodloužení byste se neměli doprošovat. Pokud služba vyhrožuje, že Vám smlouvu neprodlouží, podejte jí novou žádost o poskytnutí služby – odmítnout novou žádost může služba jen pokud neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá; nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby; zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Pokud nejde o takový zákonný důvod, je povinna s Vámi následně sjednat smlouvu. Ta už ale může být za vyšší úhradu, s jinými podmínkami, proto je dobré už na začátku řešit, jestli netrvat na sjednání smlouvy na dobu neurčitou (ukončit ji v průběhu můžete kdykoliv).
 • ve smlouvě si pečlivě sjednejte, s čím Vám má služba pomáhat. Podrobnosti se zapisují např. do dokumentu, který se jmenuje individuální plán, plán ošetřovatelské péče apod. Vše ale řídíte Vy. Co potřebujete neurčuje pečovatelka, ale Vy sám. Pracovnice s Vámi může diskutovat, musí s Vámi vyjasňovat, co a jak potřebujete, ale nemůže Vám diktovat. Pokud se tak chová, máte právo na ni podat stížnost, jde o neprofesionální chování.
 • pokud budete potřebovat změnit něco ve smlouvě (třeba rozsah toho, co od služby potřebujete), projděte si ve smlouvě pravidla, jak to změníte (stačí službě napsat, nebo musíte uzavřít dohodu /dodatek/ o změně, jak předem, s kým o tom musíte jednat atd.)
 • budete-li odebírat stravu, zkontrolujte si, jak to je s nádobami na jídlo, kdo je myje, čí jsou, kde je máte nechávat.
 • může se stát, že nebudete nějakou dobu péči potřebovat (budete u rodiny, v nemocnici apod.), zkontrolujte si, jak dlouho můžete mít odhlášenou službu, aby Vám nezanikla smlouva.
 • opravdu dobře si projděte, za co všechno Vám může služba vypovědět smlouvu. Nejdůležitější je, když byste porušoval pravidla, která si ve smlouvě dohodnete – pečlivě o nich uvažujte!
 • ve smlouvě je většinou ustanovení, že služba může v mimořádných případech omezit poskytování péče. Udělejte si krizový scénář, co pak? Může to být z důvodu, kdy třeba onemocní většina pečovatelek, nebo z důvodu nařízení vlády bude muset pečovatelská služba omezit svoji činnost, nebo by mohla mít služba problém s inspekcí sociálních služeb. Mějte přehled o dalších službách v okolí.
 • některé smlouvy Vás omezují, že nesmíte mít dvě stejné služby. Jde o legitimní požadavek, právě protože jde o služby dotované a na jednu pečovatelku je zaměstnána účetní, ředitel, dotační manager, asistent atd. A proto je důležité, pokud Vám jedna služba nestačí, jednat s danou službou o rozšíření péče, než sjednávat další totožnou službu (třeba protože se chcete setkávat s více lidmi – pamatujte – služba nenahrazuje sociální kontakt). Pokud služba rozšiřování nechce „dovolit“, je dobré se obrátit na sociální odbor na městském úřadu, případně na krajském úřadu a bohužel i někdy na odbor inspekce sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR o pomoc. Často služby omezují čas (např. neposkytují službu ve večerních hodinách, o víkendech), ale je logické, že pokud péči opravdu potřebujete, nejspíš se bez ní na víkend neobejdete (nákup třeba můžete o víkendu oželet, ale jak se najíte, když sami si nic nenachystáte?). To, co je „zvykem“ ještě neznamená, že to nemůže být jinak, pokud se toho budete domáhat.

Sociální služby nejsou komerční organizací, a proto zde nefunguje zákon poptávky a nabídky 100% (za cenu, která se skládá z nákladů a zisku organizace), ale i služby rozšiřují svou nabídku, v obcích a krajích se eviduje, že je třeba více služeb a občas se najdou prostředky na jejich financování. Kontroluje se i kvalita služeb (často ale na podnět). Proto se nebojte, opečovávaný „jde často s prosíkem“, ale právě pro péči o lidi zesláblé, bez schopnosti se o sebe starat, pro lidi, kteří se již bez pomoci druhého neobejdou, je tu pečovatelská služba. Máte možnost o tuto pomoc požádat. Skoro bych napsala „máte na ni právo“, ale toto často využívají zneužívači, kteří pod heslem „mám právo“ pečovatelku úkolují i tím, co by sami zvládli, chtějí nesmyslné úkony, činnosti, jako by služba nebyla na základní péči, ale na vysoký nadstandard. Pečovatelka pak je v roli poslušné služky. Proto – máte právo na péči, ale služba má právo na udržení důstojnosti (jak Vaší, tak pečovatelky) a vzájemný respekt by měl být vždy součástí takovéhoto smluvního vztahu. Doplňuji ještě, že Váš respekt a zachování důstojnosti pečovatelky ale není bezmezná poslušnost a nepřiměřený vděk.

Na závěr bych ještě zmínila, služba se poskytuje za úhradu a je dost možné, že je pro Vás docela drahé si ji platit. Jednak k tomuto můžete využít sociální dávku příspěvek na péči (vyřizuje se na Úřadu práce) a jednak si pečovatelskou službu můžete platit třeba z vlastních úspor, tak abyste dostali péče, kolik potřebujete.

Příspěvek na péči má čtyři stupně (podle toho, jak moc potřebujete péči druhé osoby), a pokud o něj budete žádat, potřebujete v lékařských zprávách mít napsané, co vše nezvládáte. Pokud bude ve zprávě uvedena „pouze“ diagnóza a doporučení, ať je Vám příspěvek přiznán, tak nejspíš neuspějete. Z diagnózy totiž není poznat, že potřebujete pomoci při čištění zubů, při docházce na toaletu, při koupání atd. Tím se běžně lékaři nezabývají, ale příspěvek to rozlišuje (např. při diabetu někdo nepotřebuje pomoci vůbec, ale někdo má takové komplikace, že už téměř není samostatný). Proto je potřeba se zaměřit i na přípravu dokladů, před žádostí o příspěvek na péči. Ale o tom zase jindy...

Pro Moravskoslezský kruh
Mgr. Radka Pešlová

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.