pečuj doma

Bude mít syn nárok na invalidní důchod zpětně?

8.9.2022

Jsem pečující matka - syn narozen 23.12.2004 s dg DMO spastická dipareza, StMR. Vozíčkář, nechodící. Uznán osobou s těžkou vadou pohybového aparátu, plně závislý na další osobě, příspěvek na péči IV. stupeň. V letošním školním roce skončí 10letou docházku na základní škole speciální, ukončení docházky bude tedy 30.6.2023. Ovšem 23.12.2022 dovrší věku 18 let. Předpokládám, že bude uznána invalidita III. stupně a teď k dotazu. Lze v tomto případě žádat o invalidní důchod z mládí? A bylo by možné i zpětně, když dg je od narození? Můžu žádat např. o uznání invalidity zpětně od 15 let? A pokud by byla uznána posudkovým lékařem invalidita zpětně, bylo i vyplacení důchodu zpětně? Bohužel, i na OSSZ nevědí.

Odpověď

Nejprve je třeba říci, že pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit 2 podmínky:

  1. zdravotní stav (o něm zřejmě není sporu)
  2. dobu pojištění

Doba pojištění je doba, kdy si člověk hradí sociální pojištění. Buď prostřednictvím svého zaměstnavatele (kdy je mu strháváno z výplaty a navíc ještě dopláceno zaměstnavatelem), je-li OSVČ, pak v případě, že si pojištění hradí sám, není-li zaměstnán a je k pojištění přihlášen, hradí si je z vlastních prostředků. Případně, kdy je doba pojištění zajištěna jiným – náhradním – způsobem, např. evidencí u úřadu práce, dobou péče o nezletilé dítě (např. mateřská dovolená) apod.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je odstupňována dle věku žadatele. U osob do 20 let je třeba získat méně než jeden rok.

Problém u Vašeho syna je však v tom, že (a teď usuzuji z toho, co píšete) není schopen s ohledem na své závažné zdravotní postižení pracovat, ani si pojištění jinak hradit. Doba studia na základní škole se pro účely pojištění neuznává, je třeba získat ji studiem na střední nebo vysoké škole. („Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v ČR, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.“ Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.) Ani takového studia však, patrně Váš syn není schopen. Co tedy s tím?

Na takové situace zákon (č.  155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) pamatuje: „Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu.
Za invaliditu III. stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. ...“

Rozumíte-li správně výše uvedené citaci ze zákona, vidíte zde i odpověď na Vaše otázky. Syn by mohl získat invalidní důchod zpětně od 15 let, pokud by od 15 let studoval na střední škole. Jelikož dosud nedokončil základní školu, dobu pojištění od 15 let nemá.
Invalidita z mládí je označení pro invalidní důchod III. stupně přiznávaný právě lidem, kteří kvůli svému závažnému zdravotnímu postižení nemohou pracovat ani studovat (a zajistit si tak dobu pojištění).

Je-li zdravotní stav syna takto závažný, budete moci požádat o invalidní důchod v měsíci, kdy syn dovrší 18 let s tím, že až budete žádost na OSZZ (pobočka České správy sociálního zabezpečení, kontakty na www.cssz.cz) podávat, budete potřebovat potvrzení od lékaře o tom, že syn není schopen soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.

Ještě si dovolím jedno doporučení. Podle toho, co o synovi píšete, předpokládám, že není schopen si své věci vyřizovat sám a od 18 let tomu patrně nebude jinak. Pravděpodobně tedy zvažujete otázku omezení svéprávnosti. Doporučuji této věci věnovat pozornost. A to i přesto, že se jistě setkáte s tím, že Vám sami úředníci budou doporučovat, abyste si od syna nechala podepsat plnou moc, abyste jej mohla zastupovat jako dosud (dnes je dítě a na zastupování máte oprávnění dané zákonem).
Pozor, není to pravda a plná moc podepsaná člověkem, který si neuvědomuje, co podepisuje, je po právní stránce neplatná (v podstatě byste se tím dopustila podvodu).
Omezení svéprávnosti má své opodstatnění, zvlášť pokud syn není schopen své věci vyřizovat sám.
O omezení svéprávnosti je možné žádat až v měsíci, kdy bude synovi 18 let. Dříve soud návrh na omezení nepřijme. Všichni sice víme, jak soudy (pomalu) pracují, ale přesto soud nemůže začít řešit omezení svéprávnosti u někoho, kdo je ještě nezletilý.
Vím, že otázka omezení svéprávnosti, a zvláště pak soudního řízení, bez kterého se tento úkon neobejde, v mnoha rodičích budí obavy. Ráda bych je u Vás rozptýlila, proto budete-li chtít tuto věc více konzultovat, určitě se ptejte.

V každém případě si budete muset promyslet, zda by pro syna nebyl vhodnější některý z méně omezujících institutů (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti…), kdyby pro nic jiného, tak proto, abyste tento fakt uvedla do žádosti o omezení svéprávnosti jako důvod, proč o omezení svéprávnosti žádáte.

Přestože o omezení svéprávnosti můžete žádat až v měsíci, kdy bude synovi 18 let, s předstihem si svůj návrh můžete připravovat (což velmi doporučuji), shromažďovat lékařské zprávy a další podklady a zaznamenávat si argumenty...

Možná přemýšlíte i nad tím, jak budete moci (Vy nebo někdo jiný, kdo bude opatrovníkem) za syna po jeho 18. narozeninách vyřizovat jeho záležitosti tak, jako dosud, kdy je dítětem a Vy jste jeho zákonným zástupcem.
Z tohoto důvodu si dovolím doporučit (a zdůraznit), abyste do návrhu na omezení nezapomněla připsat i žádost, aby soud před tím než vydá konečný rozsudek, rozhodl přednostně o tom, že - pravděpodobně Vy nebo někdo jiný z rodiny nebo přátel, kdo by v zájmu syna mohl vystupovat - může vyřizovat za syna některé neodkladné záležitosti. Může jít právě o žádost o invalidní důchod, ale i o vyřizování jiných sociálních dávek. Jelikož píšete, že čerpáte příspěvek na péči, po 18. narozeninách Vás velmi pravděpodobně čeká přezkoumání této dávky a jistě bude potřeba vyřizovat i další a další záležitostí.

Již teď si můžete dělat seznam těchto záležitostí, abyste některé nezapomněla do návrhu pro soud uvést. Soud by totiž měl vydat rozhodnutí o ustanovení opatrovníka do doby, než bude o opatrovnictví rozhodnuto, a součástí tohoto rozhodnutí bude i výčet činností, které je tento „prozatímní“ opatrovník oprávněn vykonávat. Nehledě na to, že výčtem činností soudu ukážete, že se nejedná o banality, ale o praktické a hlavně potřebné úkony, které nemohou čekat ¾ roku až rok, než soud opatrovnictví vyřeší a vydá oficiální rozhodnutí, resp. rozsudek.
Nezapomeňte do tohoto seznamu připsat právě vyřizování invalidního důchodu (a příspěvku na péči), jen tak získáte zákonné oprávnění tyto věci za syna vyřizovat, nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům a v případě potřeby podat odvolání nebo u invalidního důchodu námitku.

Nechci Vás nyní zbytečně zahlcovat dalšími detaily, jen považuji tuto věc za velmi závažnou a v praxi se bohužel setkávám s mnoha chybami a dezinformacemi. Věřím, že Vy se jim vyhnete a vše vyřídíte ke spokojenosti své i syna.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Zvažujeme zvýšení poplatku za pohotovost, připustil Stanjura

31.5.2023 Vláda zvažuje zvýšení poplatku za pohotovost, připustil ministr financí Zbyněk Stanjura. „Nebavili jsme se o konkrétní částce, ale říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby vláda nebo ministerstvo zdravotnictví zvážily zvýšení této částky,“ potvrdil Stanjura na dotaz, zda vláda zvýší poplatek za pohotovost. Ten v současnosti činí 90 korun. více...

PTÁTE SE: Opatrovník brání kontaktu opatrovaného s matkou

30.5.2023 Jak postupovat v situaci, kdy opatrovník brání kontaktu s jinými osobami (v tomto případě se jedná o matku opatrovance)? Obrátila se na nás matka našeho uživatele (denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením). Neví si rady se situací, kdy jí její bývalý manžel a zároveň opatrovník jejího syna brání v kontaktu s ním. více...

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.