pečuj doma

Zvýšení PnP pro dceru. A co musím vyřídit, když jí bude 18 let?

23.4.2021

Dceři bude mít 18 let. Byl jí uznán třetí stupeň třetí stupeň příspěvku na péči, ale před dvěma lety jí byl odebrán a dostala první, což je totální nesmysl, a proto jsem podala odvolání, po velkém boji ji byl uznán druhý stupeň, ale podle lékařů, učitelů, je to neadekvátní k jejímu zdravotnímu stavu. Její největší problém je komunikace, pochopení řeči, což se mohla i přesvědčit lékařská komise, která se s ní nedokázala domluvit, natož aby dcera pochopila, co po ní chtějí. Ale komise naznala, že když se obleče, nají sama, tak není nutná péče. No prostě bezmoc, a prý to dělají všem, jen aby pak nemuseli vyplácet nějak vysoký důchod... Ale paní ze sociálky mi poradila, ať si podám novou žádost. A tak se chci zeptat, má opravdu smysl novou žádost podávat? A pak, zda byste mně neporadila, jaké jsou možnosti nebo co se má tedy dělat, když bude mít dcera v říjnu 18 let... Budu ráda za jakoukoliv radu, co dál.

Odpověď

rozdělím Váš dotaz na 2 části:

CO VYŘÍDIT K 18. NAROZENINÁM DCERY:

Předpokládám, že je dcera postižená a ráda byste ji i nadále hlídala/zastupovala a vyřizovala za ni záležitosti, pokud ona sama na ně nestačí.

Budete řešit:

 • přezkum příspěvku na péči (poučení níže)
 • pokud máte průkaz osoby se zdravotním postižením a na to navazující mobilitu (pokud budete řešit, napište, dovysvětlím)
 • přiznání invalidního důchodu od 18 let, pokud je dcera stále na základní škole (nebo po základní škole nešla na střední školu a kvůli postižení je doma); nebo od 2.9. roku, kdy nastoupila na střední školu (základní poučení níže, podrobněji již odpovězeno zde: https://www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici/invalidni-duchod-dcery-a-prispevek-na-bydleni)
 • zastoupení Vámi jako procesním opatrovníkem u vyřizování sociálních dávek (pokud je to pro Vás aktuální, napište, dovysvětlím)
 • výplatu sociálních dávek Vám jako zvláštnímu příjemci, dokud nebude vyřízeno opatrovnictví od soudu (pokud je to pro Vás aktuální, napište, dovysvětlím)
 • opatrovnictví (s omezením/bez omezení svéprávnosti)
 • spravování účtu/úspor
 • poplatky za popelnice
 • pokud žijete sama, budete nejspíš řešit výživné i po přiznání důchodu
 • daňové odpočty (sleva/bonus) na dítě – kdy končí (od data, od kterého bude po osmnáctém roce přiznán III. stupeň invalidního důchodu)

Které z témat je pro Vás palčivé, ve kterém nemáte jasno?

NESPRÁVNĚ PŘIZNANÝ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI a do budoucna posouzení INVALIDITY

Obecně je k tomuto vždy potřeba mít dobře napsané lékařské zprávy, což většinou nebývá. Lékaři často napíší: „celodenní dohled, diagnóza ta a ta...“, ale nezabývají se konkrétně, jak dítě nezvládá to či ono, protože to neléčí, a pak rodiče a další pečující mají pocit beznaděje a toho, že posudkový lékař je příšerný.

Pak je potřeba vidět, co bylo ve spise dříve, za jakých okolností byl přiznán III. stupeň a jak vypadaly doklady, když byl snížen:

 • Jeden spis je na Úřadu práce, z něj je potřeba okopírovat (ofotit):
  • záznam o sociálním šetření (všechny – i ty staré)
 • a druhá část spisu je na Lékařské posudkové službě, z něj je potřeba okopírovat (ofotit):
  • lékařský nález obvodního lékaře (leží na Lékařské posudkové službě) – tří stránkový formulář – je nejdůležitější!
  • všechny dodané lékařské zprávy (leží také na Lékařské posudkové službě) – jsou také velmi důležité!
  • podklady pro přiznání původního PNP (ty, když Vám byl přiznán původní stupeň PNP – sociální šetření + lékařské zprávy a nález)
  • rozhodnutí od ÚP (měli byste mít u sebe) + rozhodnutí o předchozím přiznání příslušného stupně PNP
  • posudek z lékařské posudkové služby prováděný pro potřeby ÚP a případně druhý prováděný pro potřeby MPSV (měli byste mít u sebe nebo leží ve spise na ÚP/MPSV) + ten, co vyjadřuje původní přiznání stupně PNP
  • text Vašich podání, pokud byly podávány (odvolání, námitky)

Podle § 38 správního řádu máte právo do obou spisů nahlédnout kdykoliv v průběhu řízení (a i po jeho skončení). Je podstatné nahlédnout do obou spisů a ofotit z nich níže uvedené dokumenty. Ofocení proveďte fotoaparátem nebo čitelně na mobil. Kdyby Vám to okopírovali na úřadu, mohli by požadovat poplatek za kopie podle zákona o správních poplatcích.

Všechny lékařské zprávy projděte a pročtěte je. Prohlédněte si i záznam o sociálním šetření. Jsou pravdivé? Potvrzují to, co tvrdíte? Nejsou moc optimistické? Říkají o dceři to, co je potřeba, aby pochopil posudkový doktor? Posudkový lékař nemusí být odborník na synovu nemoc, je nutné, aby vše bylo popsáno jako zásadní nezvládání a nedostačuje jen lehké postižení. Je ve zprávách uvedeno, že to, co uvádíte, že dcera nezvládá, má lékařskou příčinu? Jak moc se liší zprávy, když byl přiznán původní stupeň, a co je tam nyní jiného? Je v lékařských zprávách vidět zhoršení zdravotního stavu?

V řízení o PNP je totiž potřeba prokázat/dokázat (co není vidět v lékařské zprávě – jako by nebylo!!!):

 • že jakákoliv nedostatečnost a neschopnost se o sebe postarat je spojena se zdravotním postižením (diagnózou). Jakákoliv dopomoc není jen běžná nebo lehce zvýšená, ale zásadní (ve srovnání se stejně starými lidmi).
 • postižení bude dlouhodobé a pomoc není jen přechodná
 • v krátkých obdobích se nedosahuje zlepšení v soběstačnosti
 • péči nelze zvládnout pomocí kompenzačních pomůcek (např. použití suchých zipů, nazouvač ponožek, umístěním oblečení do nižších polic, použitím vozíku na přepravu jídla apod.).

Jak konkrétně dcera nezvládáte níže uvedené úkony ve srovnání se stejně starými dětmi?
Nejpodstatnější je otázka, kde je to napsané?

Stáhněte si tabulku, která Vás navede.

Chápete nyní, co lze použít za argumenty? Co skutečně podle výše uvedených kritérií dcera nezvládá? Máte k tomu nějaké doklady? Jsou doklady (zprávy od lékařů) napsané v duchu toho, co opravdu podle kritérií dcera zvládá?

Pokud takové zprávy nemáte, je možné je opatřit? Lékaři jsou často velmi ochotní, ale neznají posudková kritéria, a tak do zpráv nenapíší správné pojmenování obtíží a neschopnosti a pak nelze přiznat správnou výši příspěvku. Prosím, berte jim vyplněnou tabulku a nechávejte jim ji (ofoťte si ji několikrát vyplněnou)

Pro invalidní důchod zase najděte, kam byste dceru zařadila podle vyhlášky zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy a to, jak je napsané ve vyhlášce také zkontrolujte, zda to máte v lékařských zprávách. A pokud ne – je to nutné napravit, aby byla šance pro získání důchodu. Úryvek z vyhlášky, který se týká dcery, také berte k lékařům.

Pokud řešíte pro dceru průkazku, napište – i zde je potřeba pohlídat zprávy a je potřeba tam mít napsané konkrétní věci, to bych Vám ještě doposlala.

Jsem připravena na Vaše další otázky, jak si to všechno projdete.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Co bude s opatrovanými, kdyby opatrovník náhle zemřel

7.12.2023 Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?
ODPOVĚĎ
Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:
právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, více...

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.