pečuj doma

Co vše vyplývá ze změny pečujícího?

15.8.2022

O moji babičku dlouhou dobu pečovala mamka, ale bohužel onemocněla a tak se nebude moci nadále starat. Ráda bych péči převzala já, co pro to musím udělat? Jaký formulář vyplnit? Lze zároveň mít dvakrát do týdne zařízenou asistenční službu (terénní) a studovat prezenčně VŠ?

Odpověď

Co se týče péče, resp. oznámení o tom, že se mění pečující osoba, tak záleží na tom, zda maminka je indisponována jen přechodně - nadále zůstane tzv. hlavní pečující osobu a bude tedy třeba „jen“ přidat Vás jako druhou pečující osobu; nebo jí její zdravotní stav již vůbec neumožňuje se starat - a bude třeba provést změnu trvalou nebo dlouhodobější (např. na několik měsíců).

Ať tak či tak, postup je ten, že je třeba vyplnit a podat (nejlépe do 8 dnů, od doby kdy nastala/nastane změna) nejlépe na podatelnu úřadu práce, vyplněný formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Formulář vyplňuje babička, je-li k tomu plně způsobilá (podrobněji viz dále), protože babička je příjemcem příspěvku na péči. Formulář si můžete stáhnout nebo i vyplnit na internetu (odkaz zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-poskytovateli-pomoci#obsah).

A máte-li datovou schránku, můžete jej i elektronicky podat. Nemáte-li, pak nejlepší je podat jej na podatelnu úřadu práce a rovnou si na místě vyfotit (např. chytrým telefonem) formulář s razítkem podatelny, abyste měla doklad, že jste oznámení podala, pokud by jej úřad náhodou ztratil.

V čem je však důležitá změna v ztv. hlavní pečující osobě? Jde o to, že hlavní pečující osoba má také hlavní zodpovědnost, aby o babičku bylo vždy postaráno. Tato osoba se nemusí starat sama nebo nejvíce, ale může i koordinovat péči dalších lidí, příp. sociálních služeb, které k babičce docházejí. Tato hlavní pečující osoba tak může zajistit na dobu, kdy např. pracuje nebo jako Vy studuje, aby s babičkou byl někdo jiný, kdo zajistí všechny její potřeby.

Čas, kdy pečuje někdo jiný, není omezen, důležité je jen to, aby o babičku bylo postaráno tak, jak potřebuje.

Hlavní pečující osoba má také hrazeno sociální a zdravotní pojištění, jen pozor, pouze v případě, že babička má přiznán nejméně II., III. nebo IV. stupeň příspěvku. U I. stupně pojištění hrazeno bohužel není. 

Hlavní pečující osobě se tedy doba péče započítává mj. pro nárok na starobní důchod a je tedy velmi důležité, aby měla od úřadu práce potvrzení o době poskytované péče. Pokud tedy maminka v této chvíli pečovat přestává (buď úplně nebo na delší čas), pak mamince doporučte, aby navštívila úřad práce, požádala o toto potvrzení a předala ho na Českou správu sociálního zabezpečení (kontakty najdete na www.cssz.cz), aby jí dobu, kdy o babičku pečovala, započítali jako dobu pojištění (tedy obdobně jako dobu, kterou by pracovala).

Pokud se stanete hlavní pečující osobu Vy, provedete tento krok, až péči (jako dnes Vaše maminka) budete ukončovat, aby i Vám se doba péče započítala. Pokud byste studium dokončila a věnovala se péči o babičku na „plný úvazek“, bude Vám hrazeno i zdravotní pojištění. To je pak potřeba nahlásit i na zdravotní pojišťovně. V této chvíli, pokud jste studentka řádného denního studia, je Vám (zdravotní) pojištění hrazeno z titulu studenta a nic hlásit na zdravotní pojišťovně nemusíte.

Ještě zmíním jednu důležitou skutečnost, která s touto věcí souvisí. A tou je otázka způsobilosti Vaší babičky. Nechápejte to, prosím špatně, mnoho seniorů je v dobré duševní kondici až do vysokého věku a péči potřebují proto, že se jim špatně pohybuje, již si např. neuvaří nebo nepoklidí apod. Časté však je bohužel i to, že lidé vyššího věku zapomínají, trpí různými demencemi nebo Alzheimerovou či jinou nemocí ovlivňující myšlení. Pokud tomu tak je a babička si již neuvědomuje, co podepisuje, pak by výše zmíněný formulář vyplňovat neměla (po právní stránce je její podpis v tomto případě neplatný) a neměla by ani podepisovat plnou moc, aby jí v této věci někdo zastupoval, protože i plná moc by byla neplatná.

Jak tedy postupovat? Pokud si již člověk není schopen úřední záležitosti sám vyřídit, nezvládá vyzvedávat dopisy a nerozumí úředníkům a není si schopen tyto věci zařídit, je třeba požádat o tzv. opatrovnictví pro řízení.

Nejedná se o klasické opatrovnictví (to musí potvrdit soud), ale „pouze“ o ustanovení opatrovníkem pro řízení, tj. jednání s úřadem práce. Toto ustanovení může úřad práce potvrdit a to na základě vyjádření lékaře (neurologa, psychiatra, ale i praktického lékaře), který ve své (velmi krátké a stručné) zprávě uvede, že Vaše babička „se není schopna zastupovat při jednání před úřadem“, příp., že není schopna vzhledem ke svým omezeným mentálním/duševním schopnostem domyslet jednotlivé kroky svého konání. Zkrátka, že potřebuje, aby její práva před úřadem práce obhajoval někdo jiný – tj. např. Vy jako vnučka.

Budete-li potřebovat, pro sestavení textu Vám můžeme poskytnout vzor.

Je mi jasné, že otázky pojištění, opatrovnictví a příp. zajištění péče, pro Vás mohou být velmi složité. Já jsem zde dnes otevřela jen část, které se týká Váš dotaz. Pokud by Vám však bylo cokoli nejasného nebo, pokud byste měla další dotazy, neváhejte se na nás opět obrátit.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.