pečuj doma

Co vše vyplývá ze změny pečujícího?

15.8.2022

O moji babičku dlouhou dobu pečovala mamka, ale bohužel onemocněla a tak se nebude moci nadále starat. Ráda bych péči převzala já, co pro to musím udělat? Jaký formulář vyplnit? Lze zároveň mít dvakrát do týdne zařízenou asistenční službu (terénní) a studovat prezenčně VŠ?

Odpověď

Co se týče péče, resp. oznámení o tom, že se mění pečující osoba, tak záleží na tom, zda maminka je indisponována jen přechodně - nadále zůstane tzv. hlavní pečující osobu a bude tedy třeba „jen“ přidat Vás jako druhou pečující osobu; nebo jí její zdravotní stav již vůbec neumožňuje se starat - a bude třeba provést změnu trvalou nebo dlouhodobější (např. na několik měsíců).

Ať tak či tak, postup je ten, že je třeba vyplnit a podat (nejlépe do 8 dnů, od doby kdy nastala/nastane změna) nejlépe na podatelnu úřadu práce, vyplněný formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Formulář vyplňuje babička, je-li k tomu plně způsobilá (podrobněji viz dále), protože babička je příjemcem příspěvku na péči. Formulář si můžete stáhnout nebo i vyplnit na internetu (odkaz zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-poskytovateli-pomoci#obsah).

A máte-li datovou schránku, můžete jej i elektronicky podat. Nemáte-li, pak nejlepší je podat jej na podatelnu úřadu práce a rovnou si na místě vyfotit (např. chytrým telefonem) formulář s razítkem podatelny, abyste měla doklad, že jste oznámení podala, pokud by jej úřad náhodou ztratil.

V čem je však důležitá změna v ztv. hlavní pečující osobě? Jde o to, že hlavní pečující osoba má také hlavní zodpovědnost, aby o babičku bylo vždy postaráno. Tato osoba se nemusí starat sama nebo nejvíce, ale může i koordinovat péči dalších lidí, příp. sociálních služeb, které k babičce docházejí. Tato hlavní pečující osoba tak může zajistit na dobu, kdy např. pracuje nebo jako Vy studuje, aby s babičkou byl někdo jiný, kdo zajistí všechny její potřeby.

Čas, kdy pečuje někdo jiný, není omezen, důležité je jen to, aby o babičku bylo postaráno tak, jak potřebuje.

Hlavní pečující osoba má také hrazeno sociální a zdravotní pojištění, jen pozor, pouze v případě, že babička má přiznán nejméně II., III. nebo IV. stupeň příspěvku. U I. stupně pojištění hrazeno bohužel není. 

Hlavní pečující osobě se tedy doba péče započítává mj. pro nárok na starobní důchod a je tedy velmi důležité, aby měla od úřadu práce potvrzení o době poskytované péče. Pokud tedy maminka v této chvíli pečovat přestává (buď úplně nebo na delší čas), pak mamince doporučte, aby navštívila úřad práce, požádala o toto potvrzení a předala ho na Českou správu sociálního zabezpečení (kontakty najdete na www.cssz.cz), aby jí dobu, kdy o babičku pečovala, započítali jako dobu pojištění (tedy obdobně jako dobu, kterou by pracovala).

Pokud se stanete hlavní pečující osobu Vy, provedete tento krok, až péči (jako dnes Vaše maminka) budete ukončovat, aby i Vám se doba péče započítala. Pokud byste studium dokončila a věnovala se péči o babičku na „plný úvazek“, bude Vám hrazeno i zdravotní pojištění. To je pak potřeba nahlásit i na zdravotní pojišťovně. V této chvíli, pokud jste studentka řádného denního studia, je Vám (zdravotní) pojištění hrazeno z titulu studenta a nic hlásit na zdravotní pojišťovně nemusíte.

Ještě zmíním jednu důležitou skutečnost, která s touto věcí souvisí. A tou je otázka způsobilosti Vaší babičky. Nechápejte to, prosím špatně, mnoho seniorů je v dobré duševní kondici až do vysokého věku a péči potřebují proto, že se jim špatně pohybuje, již si např. neuvaří nebo nepoklidí apod. Časté však je bohužel i to, že lidé vyššího věku zapomínají, trpí různými demencemi nebo Alzheimerovou či jinou nemocí ovlivňující myšlení. Pokud tomu tak je a babička si již neuvědomuje, co podepisuje, pak by výše zmíněný formulář vyplňovat neměla (po právní stránce je její podpis v tomto případě neplatný) a neměla by ani podepisovat plnou moc, aby jí v této věci někdo zastupoval, protože i plná moc by byla neplatná.

Jak tedy postupovat? Pokud si již člověk není schopen úřední záležitosti sám vyřídit, nezvládá vyzvedávat dopisy a nerozumí úředníkům a není si schopen tyto věci zařídit, je třeba požádat o tzv. opatrovnictví pro řízení.

Nejedná se o klasické opatrovnictví (to musí potvrdit soud), ale „pouze“ o ustanovení opatrovníkem pro řízení, tj. jednání s úřadem práce. Toto ustanovení může úřad práce potvrdit a to na základě vyjádření lékaře (neurologa, psychiatra, ale i praktického lékaře), který ve své (velmi krátké a stručné) zprávě uvede, že Vaše babička „se není schopna zastupovat při jednání před úřadem“, příp., že není schopna vzhledem ke svým omezeným mentálním/duševním schopnostem domyslet jednotlivé kroky svého konání. Zkrátka, že potřebuje, aby její práva před úřadem práce obhajoval někdo jiný – tj. např. Vy jako vnučka.

Budete-li potřebovat, pro sestavení textu Vám můžeme poskytnout vzor.

Je mi jasné, že otázky pojištění, opatrovnictví a příp. zajištění péče, pro Vás mohou být velmi složité. Já jsem zde dnes otevřela jen část, které se týká Váš dotaz. Pokud by Vám však bylo cokoli nejasného nebo, pokud byste měla další dotazy, neváhejte se na nás opět obrátit.

S pozdravem a přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

PTÁTE SE: Manžel, již omezený ve svéprávnosti, prodal pole a les

4.10.2022 Manžel v době, kdy byl již omezen ve svéprávnosti, prodal pole a les. Byl v té době úplně mimo a chtěl jet na Kilimandžáro, tak potřeboval peníze, i si bral půjčku. Zajímalo by mě, jestli je ten prodej platný. Myslím si, že dnes by za ta pozemky dostal daleko víc peněz. Zajímalo by mě taky, jako to řešit více...

ZPRÁVY: Covid udeří už v říjnu? Chlíbek by nenasazoval respirátory

3.10.2022 Zatímco podle ministra zdravotnictví ČR Vlastimila Válka by měla podzimní vlna covidu-19 přijít až v měsíci listopadu, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek shodně zmiňují již říjen. více...

PŘEDNÁŠKA: Marián Kuffa a jeho moudrá a pravdivá slova

2.10.2022 O smíření, milosrdenství, lásce...  Video Slovenského dohovoru za rodinu, v němž vystupuje katolický kněz P. Marián Kuffa. Všechno, co říká, je hluboce lidské a pravdivé. Hovoří o věcech, které se našich národů, ale nejen jich, právě teď bytostně týkají. Přednášku proslovil na konci září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.