pečuj doma

Dcera nemůže jezdit MHD. Máme nárok na příspěvek na auto?

16.2.2022

Jak je to s příspěvkem na automobil? Dcera má pouze příspěvek na péči bez mobility a kartičky. Budou jí 3 roky, všude ji vozím autem, má vrozené vývojové vady - pediatr jí vystavil cesťáky, kde je uvedeno, že není schopna jezdit MHD vzhledem k afektu a dalšímu. Jezdím tedy na cesťaky, všude mi dávají razítka, ale! Mám už skoro 18 let staré auto, věčně rozbité. Mohu žádat o příspěvek na auto? Mohu žádost podat už před třetím rokem? Četla jsem, že to trvá přes 3 měsíce a to už by jí pak ty 3 roky byly. Dále, jak to je s příspěvkem? Někde jsem četla, že přispějí max 200 000,-, ale známý tvrdí, že se to počítá na nějaká procenta, že oni platili 7 % z ceny auta, která činí 600 000,- nevím jestli s DPH nebo bez, vůbec se v tom neorientuji. Nebo zda mám zkusit požádat o automobil přes sebe, mám ID.

Odpověď

V obecné rovině upravuje nárok na přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Dle tohoto zákona je vyplácen tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku, který může být mj. poskytnut na pořízení motorového vozidla. Na příspěvek má nárok žadatel s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a nově i žadatelé s některými typy poruch autistického spektra.

A přesně tak, jak píšete, nárok vzniká od 3 let věku žadatele. Bohužel však není možné žádost podat před 3. narozeninami (úřad ji nepřijme) a to i přesto, že z praxe víme, že vyřízení trvá 3, 5 měsíců, ale někdy i ¾ roku, rok a někde i déle, záleží na jednotlivých krajích. Někde je vyřízení rychlejší, někde to trvá déle. Žádost je však možné podat až v měsíci, kdy budou Vaší dceři 3 roky. Již nyní si však můžete začít připravovat podklady (např. lékařské zprávy) a zvažovat, jaký automobil byste vybrala.

Ve svém dotazu sice píšete, že dcera má přiznaný příspěvek na péči a potřebuje pravidelnou dopravu, což jistě nebude nikdo zpochybňovat. Nárok je však dle výše uvedeného zákona podmíněn zdravotním stavem, resp. aby nárok vznikl, je třeba doložit, že zdravotní stav Vaší dcery odpovídá některé z „oprávněných“ diagnóz. My bohužel posuzovat zdravotní stav nemůžeme.

Pozor, dle zákona bohužel není vůbec rozhodující to, k jakému účelu bude vozidlo využíváno a jak moc jej potřebujete (byť by to bylo očekávatelné), ale nárok je skutečně podmíněn „jen“ diagnózami. Je také třeba říci, že ač některá zdravotní omezení stanovená zákonem mohou být méně závažná než to Vaší dcery (umocněné např. dalšími zdravotními obtížemi), neznamená to, že Vám nárok vznikne. Zdravotní postižení pro posouzení nároku se totiž nesčítají.

Výše uvedený zákon konkrétně vymezuje, o jaké vady se jedná. Nestačí tedy mít „jakékoli“ tělesné, mentální postižení nebo postižení autistického spektra, ale musí se jednat o konkrétní postižení odpovídající některé z diagnóz v seznamu (ke stažení). Pozor, zákon je v tomto ohledu doslova „nesmlouvavý“ a tak bohužel i lidé, kteří mají zdravotní postižení, které v konečném důsledku přináší stejný dopad na jejich možnosti pohybu, ale není uvedeno v seznamu diagnóz, nemají na příspěvek dle tohoto zákona nárok (týká se to např. lidí v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy, svalové atrofie či dystrofie, ale i další často velmi závažná neurologická nebo interní onemocnění).

Zákon bohužel vůbec nepřihlíží k tomu, jak moc auto potřebujete a jaké máte (často omezené) možnosti zajistit si jinou možnost přepravy.

Příspěvek je přiznán na základě vyjádření posudkového lékaře, který hodnotí, zda zdravotní stav žadatele odpovídá některé z vad nosného a pohybového ústrojí vymezených v příloze zákona (viz dále) případně, o jakou se jedná mentální retardaci či poruchu autistického spektra. Zdravotní stav žadatele hodnotí posudkový lékař dle zprávy od praktického lékaře. Je tedy velmi důležité, aby byl s podmínkami seznámen i praktický lékař dcery, aby mohl kvalitně sestavit svoji zprávu.

Doporučuji věnovat této věci maximální pozornost.

Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo. Pokud auto řídit nemůžete (což dcera ve svém věku opravdu nemůže), zajistěte potvrzení od lékaře, že se pravidelně přepravujete a že její zdravotní stav přepravě motorovým vozidlem nebrání.  

Co se týče výše příspěvku, ta může být až 200 000 Kč (nebo méně) a odvíjí se od srovnání příjmu žadatele a s ním společně posuzovaných osob (= zpravidla osob žijících ve společné domácnosti) se životním minimem. Pokud byste chtěla spočítat životní minimum Vaší rodiny, napište nám, kolik osob (u dětí navíc jakého věku) žije s Vámi ve společné domácnosti. A já je pro Vás vypočítám.

Váš příjem znát nepotřebuji, jen bych Vám vypsala, jaké příjmy se pro účely této dávky započítávají. Např. příspěvek na péči se mezi příjmy nezapočítává.

Částka 200 000 Kč je zákonem pevně daná, žádná procenta se od ní neodečítají. To může být pro laiky matoucí, protože u jiných kompenzačních pomůcek je povinná spoluúčast a ta činí u těch lacinějších 1000 Kč, u dražších 10 %. V minulosti se tato spoluúčast často měnila, možná tak se stalo, že Váš známý platil spoluúčast 7 %.

Nic Vám nebrání v tom zakoupit vozidlo za 200 000 Kč nebo i dražší, ale vše nad 200 000 Kč musíte uhradit ze svého nebo z jiných zdrojů (dárci nebo nadace).

Co se týče vlastnictví vozu, jelikož dávka bude přiznána nezletilé osobě, pak standardní postup je ten, že tato osoba bude také vlastníkem. Rodič pak bude provozovatelem.

Jak již patrně víte, žádost o příspěvek je třeba podávat na úřad práce v místě bydliště žadatele.

Stáhnout si můžete formuláře pro podání. Jde o formulář žádosti o příspěvek na pomůcku a formulář pro doložení příjmů. Neznám bohužel Vaši celkovou situaci, nevím tedy, zda nebudete potřebovat další doklady. V případě potřeby je vč. návodu naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku

Poté, co bude rozhodnutím dávka přiznána a následně vyplacena na účet uvedený v žádosti, je třeba úřadu práce doložit nakoupení pomůcky (= vozidla). Pamatujte tedy na to a doložte fakturu, příp. jiný doklad o nákupu vozu.

Podle zákona můžete vozidlo zakoupit již nyní nebo vyčkat nejprve na vyřízení příspěvku. Mnoho žadatelů však raději vyčká na to, zda bude dávka přiznána či nikoli, protože z pochopitelných důvodů, je-li jim žádost zamítnuta, kupují vozidlo v ceně, kterou si bez příspěvku mohou dovolit.

Můžete zakoupit ojetý vůz, jehož hodnota nepřekročí částku 200 tis., resp. výši přiznaného příspěvku nebo jiný (i nový) a dražší. Jen i v případě, že budete doplácet z vlastních peněz, počítejte s tím, že vlastníkem musí být ten, komu byla dávka přiznána.

Ať tak či tak, příspěvek je přiznáván na dobu 7 let. Po uplynutí toto doby je možné požádat znovu. Pokud však vozidlo doslouží dříve a není možné jej dále používat, počítejte s tím, že budete muset poměrnou část (podle počtu měsíců, které zbývají do uplynutí 7 let) úřadu práce vrátit.

Nákup na úvěr, resp. leasing nedoporučuji, protože v případě leasingu zůstává až do uhrazení poslední splátky vlastníkem leasingová společnost, podmínky úřadu práce byste tedy nesplnili.

Uvažujete-li o nákupu nového vozu, kontaktujte příslušnou firmu a přeptejte se na nabídky vozů pro osoby se zdravotním postižením. Např. Opel, Škoda auto, ale i další firmy nabízejí zajímavá zvýhodnění. Konkrétní nabídku Vám však nedoporučím, jednak mi nepřísluší hodnotit, co je pro Vás nejlepší, a pak také jde o to, že se jednotlivé nabídky v čase různě mění.

Jen pro úplnost dodávám, že bude-li Vám příspěvek přiznán, máte právo do 3 let ode dne převzetí rozhodnutí požádat finanční úřad (v místě bydliště) o vrácení DPH. Jistě nemusím zdůrazňovat, že se jedná o nemalou částku. Vyřízení se neobávejte, navštívíte-li finanční úřad v nějaké ne příliš „exponované době“ (tedy ne např. v březnu, kdy se podávají daňová přiznání), velmi pravděpodobně tam najdete ochotného úředníka, který Vám s vyplněním žádosti poradí.

Ještě jedno praktické doporučení, až automobil zakoupíte, nezapomeňte jej pojistit havarijně a také proti krádeži. Bohužel jsem se několikrát setkala s tím, že zdravotně postižený získal příspěvek na automobil, který mu byl následně odcizen. Úřad práce požadoval vrácení příspěvku (protože odcizený automobil nemohl využívat) a navíc neměl automobil, kterým by se mohl přepravovat. Vhodně zvolená pojistka situaci nezachrání, ale alespoň je možné z ní uhradit vratku úřadu práce a poté požádat o nový příspěvek.

Tolik tedy k podmínkám nároku. Moje zkušenost z praxe je, že největším „kamenem úrazu“ je právě splnění zdravotní podmínky.

Jen pro úplnost dodávám, že (odborný) lékař dcery není oprávněn napsat, že její zdravotní stav odpovídá některé z diagnóz uvedených v zákoně, k tomu má oprávnění jen lékař s atestací z posudkového lékařství. Může však popsat její zdravotní stav tak, aby bylo jasné, že se jedná o stejné onemocnění/postižení. Samozřejmě v případě, že tomu tak skutečně je.

S přáním úspěšného vyřízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.