pečuj doma

Dokládání výpisů z účtu u příspěvku nebo doplatku na bydlení

16.2.2024

Mám bratra, který je invalidou třetího stupně bez nároku na výplatu důchodu. Více než rok jsem platila veškeré jeho náklady, včetně nájmu a úhrad za byt, ve kterém žije a má v něm i trvalé bydliště. Od úřadu práce v tu dobu nepobíral žádné dávky, neměl ani jiný příjem. Je nemajetný, má pouze věci osobní potřeby. Protože se změnila moje situace, v lednu 2024 jsem se obrátila na ÚP, kde jsem podala žádosti na příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Řádně jsem doložila všechny úhrady, včetně potvrzení od majitelky bytu. Úřad následně požadoval výpis z účtu, ze kterého byly náklady hrazeny. Když jsem ho poskytla, bylo mi sděleno, že je třeba doložit CELÉ výpisy. Nežijeme ve společné domácnosti, může úřad na základě nedodání výpisu dávky nepřiznat?

Odpověď

Nejsem si jistá, zda dobře chápu Vaše vztahy, abych mohla kvalifikovaně a přiléhavě odpovědět na Vaši otázku. Chápu, že jste sestra s bratrem. Bratr je těžce postižen, proto je invalidní ve III. stupni. Zde bych doporučila prověřit, zda mu byla dobře ke správnému datu uznána invalidita a zda jsou započteny všechny doby pojištění – je dost možné, že by mohl zpětně nakonec vzniknout nějaký nárok na výplatu důchodu. Současně doporučuji hlídat skončení platnosti posudku pro potřeby invalidity, protože sám úřad invaliditu v těchto případech nepřezkoumává (pokud není nárok na výplatu) a bratr by tak mohl přijít následně o výhody (např. hrazení zdravotního pojištění státem).

Píšete, že za bratra vše dlouhodobě platíte. A také, že jste se Vy obrátila na ÚP, píšete ale také o bratrovi, že on má svůj nájem.

Není běžné, že se na ÚP obrací někdo za bratra, a nikoliv bratr sám za sebe. Proto dovozuji, že jste opatrovníkem bratra.

Tady je pak otázkou, jak to máte s bydlením. Bratr nemá své zdroje příjmů, Vy jste opatrovníkem, vše platíte, ale vyznívá to, že každý bydlíte jinde (dovozuji z poznámky „nežijeme ve společné domácnosti“).

Je také potřeba rozlišit dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) a hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí).

Pokud nebydlíte společně, jen protože vše hradíte a jste opatrovník, není oprávnění úřadu znát Váš výpis z účtu. Ale pokud jste opatrovník a jste disponentem s bratrovým účtem, nebo přichází v úvahu, že by snad na Váš účet chodily bratrovy příjmy a sociální dávky (např. příspěvek na mobilitu), může se Úřad práce důvodně domnívat, že na Vašem účtu jsou bratrovy finance a v souvislosti s § 38 odst. 4 a § 50 odst.  zák. č. 111/2006 Sb. pro potřeby hmotné nouze nemá možnost požádat banku, aby si stav ověřili, proto vyžadují výpis (celý) od Vás. Zákon však neukládá výpis jako takový osoby, která není společně posuzovaná, doložit. Nicméně, je otázkou, co formou výpisu pro potřeby hmotné nouze dokládáte. Pro stanovení výše doplatku na bydlení dostačuje doložit bratrovy majetkové poměry, doklad o právu bydlet (podlahové ploše atd.), výši příjmů a doklad o úhradě nákladů na bydlení (viz § 72 zák. č. 111/2006 Sb.).

Pro příspěvek na bydlení z dávek státní sociální podpory je třeba doložit:

  • doklad k bydlení (např. nájemní smlouvu, evidenční list)
  • výši příjmů
  • uhrazení nákladů na bydlení

Vše se ale dokládá od osob bydlících tzv. „pod jednou střechou“. Pokud s bratrem nežijete v jednom bytě v nájmu, současně ale náklady nehradí bratr, ale Vy, pak je problém v naplnění § 25 odst. 3 písm. a) zák. č. 117/1995 Sb., kdy musí být doloženy náklady uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou (tj. bratrem) nebo společně posuzovanými osobami, pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období.

Pokud náklady bratrovy hradíte ze svého účtu a současně s bratrem nežijete, pak mu nevznikají náklady, ze kterých by bylo možné spočítat příspěvek na bydlení.

Úřad sice nemá právo vidět celý výpis z účtu, ale jen část o úhradě nákladů, ale to stejně nevyřeší situaci bratra a to, že on ve skutečnosti žádné náklady nehradí.

V obou případech (jak pro dávky hmotné nouze, tak státní sociální podpory) není rozhodující, co vše je na Vašem výpise z účtu a současně je těžko obhajitelné, proč by úřadu měl být předložen celý, a nikoliv jen selektovaný (pro výši nákladů).

Dá se tedy předpokládat, že zdroje Vašich příjmů a pohybů na účtu by neměly být důvodem nepřiznání sociálních dávek bratrovi, ale netroufám si toto tvrdit s jistotou, protože nemám vyjasněné Vaše vztahy s bratrem a není mi ani známa písemná výzva vystavená Úřadem práce, kde úřednice sděluje na základě, jakého právního podkladu a k prokázání čeho vyžaduje celý výpis. Často totiž dochází k nezákonnému požadavku úřednicí, který pouze vysloví, klient pro ulehčení situace vyhoví, ale kdyby měla úřednice svůj postup obhájit, neuspěla by a zjistilo by se, že postupuje v rozporu se zákonem.

Pokud jsem Váš stav s bratrem plně nepochopila, pokud např. bydlíte dohromady v jednom rodinném domě, kdy Vy část domu bratrovi pronajímáte, pokud snad jste disponentem na bratrově účtu, prosím, upřesněte mi informace.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.