pečuj doma

Doplňování lékařských zpráv v řízení o příspěvku na péči

19.3.2023

Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká změna v řízení k příspěvku na péči od 1.1.2023. Dnes mi bylo řečeno, že není možné do námitkového řízení dodávat lékařské zprávy - vysvětlím: probíhá řízení k PNP, 6.3.2023 bylo plánované vyšetření u psychiatra, a když maminka dnes přinesla tuto zprávu, že ji doloží do řízení, bylo jí řečeno, že to od ledna nelze. Dále bylo doporučeno nepodávat odvolání, protože bude trvat cca 1 rok a bylo doporučeno ihned podat novou žádost - žádost byla mamince rovnou předána pracovnicí úřadu práce do ruky.

Odpověď

Odpověď na Vaši otázku není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

V rámci námitek, resp. vyjadřování k podkladům rozhodnutí (oficiální název) byste skutečně neměla jen tak bez dalších souvislostí dokládat nové lékařské zprávy. Ale…

Jak už název napovídá, jedná se o institut umožňující účastníku řízení (tedy Vaší mamince) seznámit se s podklady, na jejichž základě chce úřad práce vydat rozhodnutí a to ještě před tím, než je toto rozhodnutí vydáno, a vyjadřovat se k jejich obsahu, množství, kvalitě apod.

Účastník řízení by si tedy měl projít (především) zprávu ze sociálního šetření a zkontrolovat, zda obsahuje všechny důležité skutečnosti, které mohla (a měla!) vidět a zaznamenat sociální pracovnice při sociálním šetření. Stejně tak je dobré projít posudek o zdravotním stavu.

Pokud zpráva sociální pracovnice obsahuje nesrovnalosti či nedostatky, je třeba na ně upozornit. Jako důkaz je možné přiložit např. smlouvu o poskytování sociální služby, smlouvu s asistentem sociální péče, anebo také lékařskou zprávu dokladující pravdivost tvrzení účastníka (a nedostatky ve zprávě ze sociálního šetření, které sociální pracovnice měla zaznamenat a měla vidět). Je-li zpráva hodně špatně zpracována, je možné žádat její přepracování a dokonce i nové sociální šetření. Pozor, tento krok je nejlépe provést v této fázi řízení!

Stejně tak je třeba projít zprávu posudkového lékaře, tj. posudek o zdravotním stavu a rozporovat příp. nedostatky. Nejlepší je zajistit si lékařské zprávy, jichž výčet je uveden v úvodu posudku, projít je a využívat argumenty z těchto zpráv. Nemá-li je Vaše maminka k dispozici, má právo zajít na posudkovou službu (adresa viz zpráva ze sociálního šetření) a nahlédnout zde do spisu. Tj. tyto zprávy si vyžádat, resp. jejich kopii. Ve spisu bývá zpravidla jen zpráva od praktického lékaře, ve které je uvedeno, z jakých zpráv lékař čerpal, ale někdy jsou zprávy i přiloženy.

Pokud při procházení těchto zpráv zjistíte nesrovnalosti či nedostatky: Může k nim dojít kvůli tomu (a teď, mne, prosím nechápejte špatně, vůbec nechci zpochybňovat odbornost či kvality praktických lékařů), že praktický lékař nesprávně interpretuje závěry odborných lékařů, anebo že posudkový lékař zprávu od praktika nesprávně pochopil. A právě v této chvíli je možné doložit novou zprávu pro lepší pochopení všech souvislostí apod.

Cílem zkrátka je, aby výčet a popis potřeb Vaší maminky byl kompletní a aby vše odpovídalo skutečnosti a posudkový lékař, resp. úřad práce mohl udělat závěr, o kterém nejsou důvodné pochyby.

Je mi jasné, že, když čtete tento můj popis, říkáte si, jak proboha může všechny tyto kroky normální člověk zvládnout, když má na vyjádření k podkladům ze zákona 5 nebo 8 dnů (podle toho, jak zákonnou lhůtu, která činí 5 dnů, zadá pracovník úřadu práce do systému). Odpověď zní - snadno – požádejte o prodloužení lhůty. My v naší poradně doporučujeme prodloužení o 10 – 14 dnů.

Na úřadě práce je třeba požádat o kopie všech výše uvedených dokladů, poukázat na to, že chcete ještě zajít na posudkovou službu a že si potřebujete své vyjádření doma v klidu připravit. Dosud jsem se nesetkala s tím, že by úřad práce žádosti o prodloužení lhůty nevyhověl. Pokud by se tak snad stalo (při ústním jednání), podejte na místě žádost písemně a dejte ji přes podatelnu úřadu práce, ať máte kopii podání. Zamítnutí takové žádosti by úřad práce musel (opět písemně) zdůvodnit, což se jim nepodaří, protože pro to není opora v zákoně.

A naopak, dokud není vydáno rozhodnutí, vkládejte doklady a důkazy svých tvrzení i toho, kolik pomoci maminka potřebuje. V dalších řízeních už by právě nemusely být přijaty.

A nechce-li úřad práce nové zprávy, odklady či text vyjádření přijmout (ať již argumentuje čímkoli), podejte vše opět přes podatelnu a kopii si nechte potvrdit. 


A nyní k Vaší druhé otázce. I zde je odpověď „ano“ i „ne“.

Ano, je pravdou, že odvolací řízení může (a bohužel v praxi často trvá) trvat rok i déle.

Právě proto je tolik důležité (a my to v naší poradně často zdůrazňujeme) využít co nejlépe institutu vyjadřování k podkladům před vydáním rozhodnutí. Pokud je totiž vyjádření dobře zpracováno a úřady (tj. úřad práce a posudková služba) správně postupují, tj. přijmou výtky a napraví předchozí chyby a nedostatky, rozhodnutí je vypracováno cca do 3 (!) měsíců.

Pokud však již lhůta uplynula a námitku již podat nelze, protože úřad práce již vydal rozhodnutí, nelitujte a připravte pečlivě odvolání.

Není totiž pravdou, že nejlepší cestou, jak se domoci svých práv, je podat novou žádost, a to hned z několika důvodů:

  1. Nově podaná žádost může být zamítnuta s tím, že úřad již danou věc řešil a prořešil. Je tedy třeba do nového řízení vložit doklady a důkazy o zhoršení zdravotního stavu (resp. závislosti v oblasti sebeobsluhy) od posledního řízení. Nepřeji Vaší mamince nic zlého, proto doufám, že se její zdravotní stav nezhoršuje tolik, aby bylo možné doložit, že došlo k velké změně z měsíce na měsíc.
  2. Čekalo by Vás nové dokladování, nové jednání s praktickým lékařem, aby připravil pečlivě všechny podklady. Jelikož do řízení by měly přicházet nové čerstvé zprávy (ne starší 3 měsíců), možná by maminka musela absolvovat i nová vyšetření apod.
  3. Při nově podané žádosti nemáte (až do vyjadřování k podkladům rozhodnutí) příliš mnoho možností do řízení vstupovat. Úřednice úřadu práce zpracuje nové sociální šetření, pak řízení přeruší a čeká se na zprávu posudkového lékaře, který si vyžádá novou zprávu praktického lékaře. To vše se děje více méně o vás bez vás.
  4. Nechci se dotknout pracovníků úřadu práce ani posudkových lékařů. Ale, jak chápu z Vašeho dotazu, předchozí řízení nedopadlo dobře. Chyběly doklady, které jste s maminkou chtěly přiložit, ale na úřadě práce vám to neumožnili. Opravdu si myslíte, že v dalším řízení vše napraví a vše půjde dobře a mamince bude vyhověno a bude jí (bez jakéhokoli připomínkování či odvolávání) přiznán příspěvek ve stupni, který jí náleží?
  5. Nově podanou žádostí by zanikla práva na zvýšení (nebo přiznání) příspěvku od data zahájení předchozího řízení. Příklad: pokud maminka v tomto řízení získala I. stupeň, ale Vy víte, že by měla mít nárok např. na III. stupeň, pak by mamince měli za každý měsíc doplatit rozdíl mezi částkou v I. a ve III. stupni, který činí 11 920 Kč.

Odhaduji, že již teď řízení běží cca 5 měsíců a možná i déle. Tj. již teď by Vaše maminka podáním nové žádosti přišla o téměř 60 tisíc, pokud řízení běží déle, pak o víc.

Podáním odvolání, jeho kvalitním zdokladováním a odůvodněním, můžete v řízení uspět. Pak by mamince doplatili rozdíl za každý měsíc řízení a to až k datu zahájení řízení.

Ještě stále si myslíte, že nově podaná žádost je lepší než odvolání?


Vím, že řízení je velmi složité, možná jsem výše uvedla informace, o kterých čtete prvně v životě. My se zde v naší poradně snažíme všechny tyto informace šířit a předávat je co největšímu množství lidí, aby každý věděl, jaká má práva a mohl se v řízení co nejlépe bránit a domoci se tak toho, co mu po právu náleží.

Pokud je Vám cokoli nejasného, neváhejte se zeptat, ráda Vám vše vysvětlím.

S přáním všeho dobrého Vám i Vaší mamince.

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.