pečuj doma

Invalidní důchod pro děti s autismem

15.3.2023

Mám syna 17,5 let (PAS, ADHD, LMR), který je v 1. ročníku dvouleté školy praktické. Mám ještě dceru 16,5 let (PAS, ADD, vývojová porucha řeči, STMR), která je na základní škole speciální. Moje otázka zní: Kdy a o jaký typ invalidního důchodu mohu žádat pro syna a pro dceru? V jejich 18 letech budou mít také nové posouzení příspěvku na péči, který mají oba nyní ve 3. stupni. Ještě by mě zajímalo, zda dnem přiznání invalidního důchodu končí otci vyživovací povinnost.

Odpověď

Při podání žádosti o invalidní důchod si nemůžete vybrat, „o jaký typ“ budete žádat. Pokud dítěti/dospělému poklesla pracovní schopnost natolik, že by vyšel invalidní důchod, tak to, zda bude přiznán I., II., nebo III. stupeň, rozhoduje posudkový lékař.

Pro přiznání odpovídajícího stupně invalidního důchodu je vhodné zkontrolovat vyhl. č. 359/2009 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy), zda máte u dětí vystavené lékařské zprávy, které odpovídají jejich skutečnému onemocnění, které lze současně podřadit pod uváděné diagnózy.

Zvláště upozorňuji, že PAS v diagnózách nenajdete, a proto je potřeba hledat, „pod co jde podřadit“, a v tomto duchu by měly být i lékařské zprávy.

Píšete, že máte syna 17,5 let (PAS, ADHD, LMR), který je v 1. ročníku dvouleté školy praktické. Tím, že již syn nastoupil na střední školu (byť dvouletou praktickou), tak lze od 2.9. (tj. jeden den po nástupu) požádat o invalidní důchod a může být přiznán ještě před osmnáctým rokem věku. Terminologicky nejde o tzv. invalidní důchod z mládí, ačkoliv syn je z mládí nemocný. Jde o běžný invalidní důchod, ale bude se počítat, pokud bude přiznán III. stupeň jako tzv. invalidita z mládí (za pomocí fikce odpracovaných let a výše příjmů odpovídající průměrným příjmům), případně i II. nebo jen I. stupeň invalidity se bude počítat z této fikce, protože díky střední škole má syn tzv. plnou dobu pojištění, což je při přiznání důležitá podmínka.

U dcery 16,5 let (PAS, ADD, vývojová porucha řeči, STMR), která je na ZŠ speciální, protože nemá střední školu, tak nelze (úspěšně) žádat o invalidní důchod před 18 rokem věku, ale lze požádat buď až nastoupí na střední školu, anebo potom od 18 let. Pokud bude dcera tzv. nevzdělavatelná, tj. nepůjde na střední školu, a i s dokončením základní školy bude mít problém, pravděpodobně (pokud budete mít dobré lékařské zprávy), vznikne nárok na tzv. invaliditu z mládí, po podání žádosti o invalidní důchod po jejích 18. narozeninách.

U žádosti o důchod nedefinujete, zda chcete „invaliditu z mládí“. Je to jen způsob vypočítávání důchodu.

Dále se ptáte, zda přiznáním invalidního důchodu končí vyživovací povinnost otce. Nekončí. Ta končí, až je dítě schopno se živit samo a tím, že by děti dostaly invalidní důchod III. stupně, jak bych odhadovala (při míře jejich závislosti a množství nemocí), tak je tím i dokázáno, že naopak je musí živit stát prostřednictví sociálních dávek a současně je prokázán 70% pokles pracovní schopnosti. Dá se tedy říct, že otec bude mít (při tomto zdravotním postižení dětí) doživotní vyživovací povinnost (stejně jako Vy). Více mýtus č. 8 zde: https://sancedetem.cz/myty-tykajici-se-vyzivneho-na-deti.

Mgr. Radka Pešlová

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Pronájem výminku matce opatrovaného

24.9.2023 Jsem necelých pět let opatrovníkem mého nevlastního bratra. Bratr je částečně nesvéprávný (nesmí nijak nakládat s majetkem přesahující 5 000 Kč). Bydlí ve svém domě, který užívá k bydlení. Na pozemku je ještě výminek, který do letošního roku pronajímal, nájemník je po mozkové mrtvici, už se nevrátí. Mohu jako opatrovník výminek pronajmout více...

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.