pečuj doma

Invalidní důchod pro děti s autismem

15.3.2023

Mám syna 17,5 let (PAS, ADHD, LMR), který je v 1. ročníku dvouleté školy praktické. Mám ještě dceru 16,5 let (PAS, ADD, vývojová porucha řeči, STMR), která je na základní škole speciální. Moje otázka zní: Kdy a o jaký typ invalidního důchodu mohu žádat pro syna a pro dceru? V jejich 18 letech budou mít také nové posouzení příspěvku na péči, který mají oba nyní ve 3. stupni. Ještě by mě zajímalo, zda dnem přiznání invalidního důchodu končí otci vyživovací povinnost.

Odpověď

Při podání žádosti o invalidní důchod si nemůžete vybrat, „o jaký typ“ budete žádat. Pokud dítěti/dospělému poklesla pracovní schopnost natolik, že by vyšel invalidní důchod, tak to, zda bude přiznán I., II., nebo III. stupeň, rozhoduje posudkový lékař.

Pro přiznání odpovídajícího stupně invalidního důchodu je vhodné zkontrolovat vyhl. č. 359/2009 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy), zda máte u dětí vystavené lékařské zprávy, které odpovídají jejich skutečnému onemocnění, které lze současně podřadit pod uváděné diagnózy.

Zvláště upozorňuji, že PAS v diagnózách nenajdete, a proto je potřeba hledat, „pod co jde podřadit“, a v tomto duchu by měly být i lékařské zprávy.

Píšete, že máte syna 17,5 let (PAS, ADHD, LMR), který je v 1. ročníku dvouleté školy praktické. Tím, že již syn nastoupil na střední školu (byť dvouletou praktickou), tak lze od 2.9. (tj. jeden den po nástupu) požádat o invalidní důchod a může být přiznán ještě před osmnáctým rokem věku. Terminologicky nejde o tzv. invalidní důchod z mládí, ačkoliv syn je z mládí nemocný. Jde o běžný invalidní důchod, ale bude se počítat, pokud bude přiznán III. stupeň jako tzv. invalidita z mládí (za pomocí fikce odpracovaných let a výše příjmů odpovídající průměrným příjmům), případně i II. nebo jen I. stupeň invalidity se bude počítat z této fikce, protože díky střední škole má syn tzv. plnou dobu pojištění, což je při přiznání důležitá podmínka.

U dcery 16,5 let (PAS, ADD, vývojová porucha řeči, STMR), která je na ZŠ speciální, protože nemá střední školu, tak nelze (úspěšně) žádat o invalidní důchod před 18 rokem věku, ale lze požádat buď až nastoupí na střední školu, anebo potom od 18 let. Pokud bude dcera tzv. nevzdělavatelná, tj. nepůjde na střední školu, a i s dokončením základní školy bude mít problém, pravděpodobně (pokud budete mít dobré lékařské zprávy), vznikne nárok na tzv. invaliditu z mládí, po podání žádosti o invalidní důchod po jejích 18. narozeninách.

U žádosti o důchod nedefinujete, zda chcete „invaliditu z mládí“. Je to jen způsob vypočítávání důchodu.

Dále se ptáte, zda přiznáním invalidního důchodu končí vyživovací povinnost otce. Nekončí. Ta končí, až je dítě schopno se živit samo a tím, že by děti dostaly invalidní důchod III. stupně, jak bych odhadovala (při míře jejich závislosti a množství nemocí), tak je tím i dokázáno, že naopak je musí živit stát prostřednictví sociálních dávek a současně je prokázán 70% pokles pracovní schopnosti. Dá se tedy říct, že otec bude mít (při tomto zdravotním postižení dětí) doživotní vyživovací povinnost (stejně jako Vy). Více mýtus č. 8 zde: https://sancedetem.cz/myty-tykajici-se-vyzivneho-na-deti.

Mgr. Radka Pešlová

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Musí jít peníze z prodeje domu opatrovance do dědictví?

20.3.2023 Mám opatrovnictví na mého strýce (80), který letos prodal dům. Jelikož nemá žádný účet, peníze dostal hotově. Momentálně je na tom opravdu zle, doktor říkal, že máme očekávat nejhorší. Soud vyžaduje, aby peníze byly zaslány na účet. Jak pokračovat? Lze nějak obejít soud, aby peníze byly svěřeny mně, nikoliv v dědictví jeho bratrovi, se kterým neměl dobrý vztah více...

PTÁTE SE: Doplňování lékařských zpráv v řízení o příspěvku na péči

19.3.2023 Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká změna v řízení k příspěvku na péči od 1.1.2023. Dnes mi bylo řečeno, že není možné do námitkového řízení dodávat lékařské zprávy - vysvětlím: probíhá řízení k PNP, 6.3.2023 bylo plánované vyšetření u psychiatra, a když maminka dnes přinesla tuto zprávu, že ji doloží do řízení, bylo jí řečeno více...

INFO: Placený nadstandard kvete, ať ministr chce nebo nechce

18.3.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) veřejně odmítá placenou nadstandardní lékařskou péči. Jenže nemocnice v Česku se vydávají opačným směrem.
Podle zjištění MF DNES různé připlácené služby a balíčky zavádějí další zařízení nebo o zavedení uvažují. A to i ta, která přímo podléhají ministerstvu. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.