pečuj doma

Invalidní důchod pro děti s autismem

15.3.2023

Mám syna 17,5 let (PAS, ADHD, LMR), který je v 1. ročníku dvouleté školy praktické. Mám ještě dceru 16,5 let (PAS, ADD, vývojová porucha řeči, STMR), která je na základní škole speciální. Moje otázka zní: Kdy a o jaký typ invalidního důchodu mohu žádat pro syna a pro dceru? V jejich 18 letech budou mít také nové posouzení příspěvku na péči, který mají oba nyní ve 3. stupni. Ještě by mě zajímalo, zda dnem přiznání invalidního důchodu končí otci vyživovací povinnost.

Odpověď

Při podání žádosti o invalidní důchod si nemůžete vybrat, „o jaký typ“ budete žádat. Pokud dítěti/dospělému poklesla pracovní schopnost natolik, že by vyšel invalidní důchod, tak to, zda bude přiznán I., II., nebo III. stupeň, rozhoduje posudkový lékař.

Pro přiznání odpovídajícího stupně invalidního důchodu je vhodné zkontrolovat vyhl. č. 359/2009 Sb. (zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy), zda máte u dětí vystavené lékařské zprávy, které odpovídají jejich skutečnému onemocnění, které lze současně podřadit pod uváděné diagnózy.

Zvláště upozorňuji, že PAS v diagnózách nenajdete, a proto je potřeba hledat, „pod co jde podřadit“, a v tomto duchu by měly být i lékařské zprávy.

Píšete, že máte syna 17,5 let (PAS, ADHD, LMR), který je v 1. ročníku dvouleté školy praktické. Tím, že již syn nastoupil na střední školu (byť dvouletou praktickou), tak lze od 2.9. (tj. jeden den po nástupu) požádat o invalidní důchod a může být přiznán ještě před osmnáctým rokem věku. Terminologicky nejde o tzv. invalidní důchod z mládí, ačkoliv syn je z mládí nemocný. Jde o běžný invalidní důchod, ale bude se počítat, pokud bude přiznán III. stupeň jako tzv. invalidita z mládí (za pomocí fikce odpracovaných let a výše příjmů odpovídající průměrným příjmům), případně i II. nebo jen I. stupeň invalidity se bude počítat z této fikce, protože díky střední škole má syn tzv. plnou dobu pojištění, což je při přiznání důležitá podmínka.

U dcery 16,5 let (PAS, ADD, vývojová porucha řeči, STMR), která je na ZŠ speciální, protože nemá střední školu, tak nelze (úspěšně) žádat o invalidní důchod před 18 rokem věku, ale lze požádat buď až nastoupí na střední školu, anebo potom od 18 let. Pokud bude dcera tzv. nevzdělavatelná, tj. nepůjde na střední školu, a i s dokončením základní školy bude mít problém, pravděpodobně (pokud budete mít dobré lékařské zprávy), vznikne nárok na tzv. invaliditu z mládí, po podání žádosti o invalidní důchod po jejích 18. narozeninách.

U žádosti o důchod nedefinujete, zda chcete „invaliditu z mládí“. Je to jen způsob vypočítávání důchodu.

Dále se ptáte, zda přiznáním invalidního důchodu končí vyživovací povinnost otce. Nekončí. Ta končí, až je dítě schopno se živit samo a tím, že by děti dostaly invalidní důchod III. stupně, jak bych odhadovala (při míře jejich závislosti a množství nemocí), tak je tím i dokázáno, že naopak je musí živit stát prostřednictví sociálních dávek a současně je prokázán 70% pokles pracovní schopnosti. Dá se tedy říct, že otec bude mít (při tomto zdravotním postižení dětí) doživotní vyživovací povinnost (stejně jako Vy). Více mýtus č. 8 zde: https://sancedetem.cz/myty-tykajici-se-vyzivneho-na-deti.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.