pečuj doma

Jak doložit, že invalidita klienta vznikla dříve?

1.11.2021

Do chráněného bydlení jsme přijali klienta s velmi nízkým invalidním důchodem - cca 5 000 Kč. Pán je ročník 1977, ID III.stupně mu byl přiznán v roce 2002. Dle zprávy má lehké ment. postižení a psychiatrickou dg. V dětství navštěvoval spec. školu. Nikdy nepracoval a vzhledem k jeho stavu najít pracovní uplatnění je fakticky nemožné. O ID bylo zažádáno až v roce 2002 a invalidita byla také přiznána až od této doby. Kromě zprávy přiložené k žádosti o ID nemá k dispozici žádné lékařské zprávy. Jakoby neexistoval. Nemá ani žádné příbuzné. Nepamatuje si, kam chodil do školy. Lékaři, které zmínil, už neordinují. Je nějaká šance, jak dokázat, že jeho omezení vzniklo už před rokem 2002? Nebo je nějaká jiná možnost, jak zvýšit jeho invalidní důchod?

Odpověď

Odpověď na to, na co se ptáte, není vůbec jednoduchá, resp. řešení není jednoduché. Nejprve je třeba si uvědomit, že invalidní důchod a jeho výši stanovuje (dle zákonem daných podmínek) Česká správa sociálního zabezpečení, tj. úřad a, jak už to tak u úřadů chodí, aby mohli cokoli změnit, upravit nebo navýšit, potřebují pro to důvod, resp. doklad.

Pokud tedy hledáte nějaké „bezdokladové“ řešení, musím Vás hned v úvodu zklamat, ale takové neexistuje. Resp. pokud by tento pán v minulosti pracoval a „jen“ neměl doklady, bylo by možné chybějící doklady nahradit svědectvím svědků. Jelikož však píšete, že nikdy nepracoval, tuto variantu můžeme vynechat.

Zbývá nám tedy zapřemýšlet, zda by přece jen nebylo možné nějakým způsobem zajistit chybějící doklady, resp. zprávy lékařů, dle kterých by bylo možné doložit datum vzniku zdravotního postižení před rokem 2002.

Pokud správně počítám, tak pán narozený v roce 1977 měl 18. narozeniny v roce 1995. Chcete-li se pro něho pokusit získat invaliditu z mládí (ID III. st.), bylo by ideální zajistit doklady před tímto datem.

Již teď, když se nad tím zamýšlím, je mi jasné, že to bude spíš detektivní práce než cokoli jiného. Možnosti, které zde vypisuji, tedy jsou (více či méně) reálné, zajištění však bude vyžadovat čas a práci.

Začala bych tím, že bych se obrátila na odbor evidence obyvatel (v doprovodu pána, je-li svéprávný, příp. jeho opatrovníka, je-li v této oblasti omezen). Prostřednictvím evidence obyvatel můžete zjistit, kde v této době žil. Před rokem 1989 se navíc zaznamenávalo i přechodné bydliště kromě trvalého, je možné, že získáte i tento údaj.

Píšete, že navštěvoval speciální školu. Jedním z míst, kde by mohla být uložena dokumentace, je totiž tato škola. Prostřednictvím adresy z evidence obyvatel by mělo být již snazší dohledat speciální školu, do které docházel. Přece jen, speciálních (dříve zvláštních) škol není zase tolik, jako těch běžných. V roce 1995 sice nikdo nějakým individuálním plánům příliš péče nevěnoval, již jen pro přijetí na speciální školu však doklady o zdravotním stavu potřeba byly. Zkuste školu kontaktovat, příp. Speciálně pedagogické centrum při této škole.

Před rokem 1989 byla navíc praxe, že při školách byli i dětští lékaři. Je tedy možné zkusit, zda u tohoto lékaře neexistují nějaké doklady, resp. zda někde není (velmi pravděpodobně ve škole) archiv dokumentace tohoto lékaře?

Byl pán v minulosti omezen ve způsobilosti k právním úkonům (dnes svéprávnosti)? V minulosti se omezování svéprávnosti provádělo velmi často, resp. ještě častěji docházelo k úplnému zbavení. Je to i případ tohoto pána? Pokud ano, pak u některého ze soudů (adresu soudu najdete podle místa bydliště, pokud se Vám ho podaří zjistit z evidence obyvatel, na www.justice.cz). Soudy se sice od roku 1995 různě stěhovaly, měl by však stačit telefonát na soud nebo e-mailový dotaz na Ministerstvo spravedlnosti.

V archivu soudu by mohl být uschován spis vedený ve věci omezení/zbavení svéprávnosti. Jeho součástí by mohly být lékařské zprávy, příp. vyjádření soudního znalce v oboru psychiatrie. Tyto doklady by měly ČSSZ pro nárok na ID stačit.

Ještě přemýšlím, jak to má pán se svým praktickým lékařem, ke kterému dochází v dnešní době. Neexistuje zde nějaký doklad (odkaz) na předchozího lékaře?

Stejný způsobem je možné zkusit požádat o součinnost sociální odbor dle místa trvalého bydliště tohoto pána, zda oni nemají k dispozici nějaké doklady, příp. kontakty. 

Přemýšlím i nad tím, jak se tento pán dostal do vašeho chráněného bydlení. Kdo ho doprovázel? Opatrovník? Je pán omezen ve svéprávnosti dnes? Kdy k němu došlo? Jedná se o navazující rozhodnutí na některé starší (viz výše) nebo o zcela nové? Není u soudu dnes nějaký doklad, lékařské zprávy apod.? Není někde uložen spis, ve kterém by tyto doklady mohly být?

Jelikož pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit nejen podmínku „špatného zdravotního stavu“, ale také dobu pojištění. Přemýšlím nad tím, jaká doba pojištění byla u tohoto pána zohledněna.

Nahlédneme-li do zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění platném v roce 2002, tj. v roce, kdy bylo tomuto pánovi 25 let, zjistíme, že pro nárok na ID musel mít nejméně 3 roky, resp. 2 roky pojištění, které se zjišťovaly z doby před datem vzniku invalidity.

Přestože tedy píšete, že pán nikdy nepracoval, nějakou dobu pojištění mít zajištěnu musel. Otázkou je ze kdy? Šlo o zaměstnání nebo dobu studia? Na tuto dobu pojištění musí mít ČSSZ doklady. Doklady je možné vidět, je však třeba se předem objednat na ústředí ČSSZ, Praha 5, Křížová 25 (kontakty na www.cssz.cz). Pokud je to pro Vás příliš daleko nebo problematické, zkuste požádat o kopie dokladů písemně. Jak však postupovat, aby tato žádost byla přijata, doporučuji nejprve konzultovat na infolince ČSSZ.

Je mi bohužel jasné, že namísto jednoduché a jasné rady Vám zde pokládám mnoho a mnoho otázek a nabízím jen možnosti, které jste už možná vyzkoušeli.

Bohužel, jak jsem napsala výše, pokud se doklady nepodaří zajistit, pak velmi pravděpodobně šance na zvýšení ID nebude. Pokud by se však doklady z těchto dávných let objevily, měl by tento pán nárok na výplatu důchodu, resp. na doplacení rozdílu mezi jeho 5tisícovým důchodem a zvýšeným důchodem až 5 let zpětně.

S přáním dobrého pořízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.