pečuj doma

Jak doložit, že invalidita klienta vznikla dříve?

1.11.2021

Do chráněného bydlení jsme přijali klienta s velmi nízkým invalidním důchodem - cca 5 000 Kč. Pán je ročník 1977, ID III.stupně mu byl přiznán v roce 2002. Dle zprávy má lehké ment. postižení a psychiatrickou dg. V dětství navštěvoval spec. školu. Nikdy nepracoval a vzhledem k jeho stavu najít pracovní uplatnění je fakticky nemožné. O ID bylo zažádáno až v roce 2002 a invalidita byla také přiznána až od této doby. Kromě zprávy přiložené k žádosti o ID nemá k dispozici žádné lékařské zprávy. Jakoby neexistoval. Nemá ani žádné příbuzné. Nepamatuje si, kam chodil do školy. Lékaři, které zmínil, už neordinují. Je nějaká šance, jak dokázat, že jeho omezení vzniklo už před rokem 2002? Nebo je nějaká jiná možnost, jak zvýšit jeho invalidní důchod?

Odpověď

Odpověď na to, na co se ptáte, není vůbec jednoduchá, resp. řešení není jednoduché. Nejprve je třeba si uvědomit, že invalidní důchod a jeho výši stanovuje (dle zákonem daných podmínek) Česká správa sociálního zabezpečení, tj. úřad a, jak už to tak u úřadů chodí, aby mohli cokoli změnit, upravit nebo navýšit, potřebují pro to důvod, resp. doklad.

Pokud tedy hledáte nějaké „bezdokladové“ řešení, musím Vás hned v úvodu zklamat, ale takové neexistuje. Resp. pokud by tento pán v minulosti pracoval a „jen“ neměl doklady, bylo by možné chybějící doklady nahradit svědectvím svědků. Jelikož však píšete, že nikdy nepracoval, tuto variantu můžeme vynechat.

Zbývá nám tedy zapřemýšlet, zda by přece jen nebylo možné nějakým způsobem zajistit chybějící doklady, resp. zprávy lékařů, dle kterých by bylo možné doložit datum vzniku zdravotního postižení před rokem 2002.

Pokud správně počítám, tak pán narozený v roce 1977 měl 18. narozeniny v roce 1995. Chcete-li se pro něho pokusit získat invaliditu z mládí (ID III. st.), bylo by ideální zajistit doklady před tímto datem.

Již teď, když se nad tím zamýšlím, je mi jasné, že to bude spíš detektivní práce než cokoli jiného. Možnosti, které zde vypisuji, tedy jsou (více či méně) reálné, zajištění však bude vyžadovat čas a práci.

Začala bych tím, že bych se obrátila na odbor evidence obyvatel (v doprovodu pána, je-li svéprávný, příp. jeho opatrovníka, je-li v této oblasti omezen). Prostřednictvím evidence obyvatel můžete zjistit, kde v této době žil. Před rokem 1989 se navíc zaznamenávalo i přechodné bydliště kromě trvalého, je možné, že získáte i tento údaj.

Píšete, že navštěvoval speciální školu. Jedním z míst, kde by mohla být uložena dokumentace, je totiž tato škola. Prostřednictvím adresy z evidence obyvatel by mělo být již snazší dohledat speciální školu, do které docházel. Přece jen, speciálních (dříve zvláštních) škol není zase tolik, jako těch běžných. V roce 1995 sice nikdo nějakým individuálním plánům příliš péče nevěnoval, již jen pro přijetí na speciální školu však doklady o zdravotním stavu potřeba byly. Zkuste školu kontaktovat, příp. Speciálně pedagogické centrum při této škole.

Před rokem 1989 byla navíc praxe, že při školách byli i dětští lékaři. Je tedy možné zkusit, zda u tohoto lékaře neexistují nějaké doklady, resp. zda někde není (velmi pravděpodobně ve škole) archiv dokumentace tohoto lékaře?

Byl pán v minulosti omezen ve způsobilosti k právním úkonům (dnes svéprávnosti)? V minulosti se omezování svéprávnosti provádělo velmi často, resp. ještě častěji docházelo k úplnému zbavení. Je to i případ tohoto pána? Pokud ano, pak u některého ze soudů (adresu soudu najdete podle místa bydliště, pokud se Vám ho podaří zjistit z evidence obyvatel, na www.justice.cz). Soudy se sice od roku 1995 různě stěhovaly, měl by však stačit telefonát na soud nebo e-mailový dotaz na Ministerstvo spravedlnosti.

V archivu soudu by mohl být uschován spis vedený ve věci omezení/zbavení svéprávnosti. Jeho součástí by mohly být lékařské zprávy, příp. vyjádření soudního znalce v oboru psychiatrie. Tyto doklady by měly ČSSZ pro nárok na ID stačit.

Ještě přemýšlím, jak to má pán se svým praktickým lékařem, ke kterému dochází v dnešní době. Neexistuje zde nějaký doklad (odkaz) na předchozího lékaře?

Stejný způsobem je možné zkusit požádat o součinnost sociální odbor dle místa trvalého bydliště tohoto pána, zda oni nemají k dispozici nějaké doklady, příp. kontakty. 

Přemýšlím i nad tím, jak se tento pán dostal do vašeho chráněného bydlení. Kdo ho doprovázel? Opatrovník? Je pán omezen ve svéprávnosti dnes? Kdy k němu došlo? Jedná se o navazující rozhodnutí na některé starší (viz výše) nebo o zcela nové? Není u soudu dnes nějaký doklad, lékařské zprávy apod.? Není někde uložen spis, ve kterém by tyto doklady mohly být?

Jelikož pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit nejen podmínku „špatného zdravotního stavu“, ale také dobu pojištění. Přemýšlím nad tím, jaká doba pojištění byla u tohoto pána zohledněna.

Nahlédneme-li do zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění platném v roce 2002, tj. v roce, kdy bylo tomuto pánovi 25 let, zjistíme, že pro nárok na ID musel mít nejméně 3 roky, resp. 2 roky pojištění, které se zjišťovaly z doby před datem vzniku invalidity.

Přestože tedy píšete, že pán nikdy nepracoval, nějakou dobu pojištění mít zajištěnu musel. Otázkou je ze kdy? Šlo o zaměstnání nebo dobu studia? Na tuto dobu pojištění musí mít ČSSZ doklady. Doklady je možné vidět, je však třeba se předem objednat na ústředí ČSSZ, Praha 5, Křížová 25 (kontakty na www.cssz.cz). Pokud je to pro Vás příliš daleko nebo problematické, zkuste požádat o kopie dokladů písemně. Jak však postupovat, aby tato žádost byla přijata, doporučuji nejprve konzultovat na infolince ČSSZ.

Je mi bohužel jasné, že namísto jednoduché a jasné rady Vám zde pokládám mnoho a mnoho otázek a nabízím jen možnosti, které jste už možná vyzkoušeli.

Bohužel, jak jsem napsala výše, pokud se doklady nepodaří zajistit, pak velmi pravděpodobně šance na zvýšení ID nebude. Pokud by se však doklady z těchto dávných let objevily, měl by tento pán nárok na výplatu důchodu, resp. na doplacení rozdílu mezi jeho 5tisícovým důchodem a zvýšeným důchodem až 5 let zpětně.

S přáním dobrého pořízení

Mgr. Jitka Koutová, DiS.

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

23.9.2023 Poslední valorizace příspěvku na péči se uskutečnila v roce 2018, kdy byly zvýšeny příspěvky na péči ve III. a IV. stupni. Poslední valorizace všech stupňů příspěvku na péči o 10 % byla realizována v roce 2016. Od roku 2018 došlo k obrovskému a dokonce několikerému nárůstu cen ve všech oblastech života, tedy i v sociálních službách. více...

PTÁTE SE: Jak zabránit dehydrataci a jaké nápoje podávat

22.9.2023 Chtěl bych se zeptat, kolik toho má naše 95letá babička vypít. Má potíže úměrné věku, je trošku zmatená, většinu času leží na lůžku, nebo je v polosedě, když napolohujeme matraci. Jak poznat, že není dehydratovaná? Jaké nápoje by pro ni byly vhodné? Nejraději má slabou kávu s mlékem, to asi nepomůže, jiné pití ale spíš odmítá, někdy se zakuckává. více...

INFO: Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

21.9.2023 Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí 3. prosince 2023, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče. Ceny budou předány ve Španělském sále. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.